Thijs en Monique van der Wel

Thijs en Monique van der Wel

woensdag, 24 januari 2018 10:03

GEWIJZIGDE VERKEERSSITUATIE BEGIN SPOORLAAN

Zoals u ongetwijfeld gemerkt heeft is het eerste deel van de Spoorlaan eenrichtingsverkeer geworden.

Dit omdat door de werkzaamheden aan de A27 veel werkverkeer e.d. gebruik maken van dit deel van de Spoorlaan.

Veiligheidshalve is er voor gekozen om het autoverkeer vanaf de Vuursche Dreef door de Spoorlaan te laten rijden en verkeer vanaf de Spoorlaan richting de Vuursche Dreef via de Oosterspoorlaan.

Op de Y splitsing van de Spoorlaan en Oosterspoorlaan staan verkeersborden met de verplichte rijrichting richting de Oosterspoorlaan en een inrij verbodsbord richting begin Spoorlaan.

Vanwege de verkeersveiligheid is het noodzaak dat een ieder zich hier natuurlijk aanhoudt teneinde ongelukken te voorkomen!

Vrijdag 22 december aanstaande zal Ronald de Moor afscheid nemen als directeur van de Bosbergschool.

Er is gelegenheid om tussen 13.45 u - 14.30 u op de Bosbergschool Ronald de hand te schudden.

Om 14,00 u zal er een afscheidskado worden overhandigd

Naar aanleiding van de bewonersbijeenkomst op 21 november j.l. in het Dorpshuis (zie eerder artikel op de website) een artikel in het Algemeen Dagblad m.b.t. plaatsing geluidsschermen A27 in Hollandsche Rading.

Afgelopen dinsdag 21-11-2017 gaf TriAngle (aannemer) in het dorpshuis  in samenwerking met RWS een presentatie over de aanstaande werkzaamheden m.b.t. de verbreding en de geluidsschermen A27 oostzijde (Spoorlaan). De bewoners van de Spoorlaan (even nummers) +  aantal bewoners eerste oneven nummers waren uitgenodigd om kennis te nemen van de op hande zijnde activiteiten. Namens TriAngle gaf dhr R. van den Dijssel een presentatie omtrent niet voorziene bomenkap, plaatsing geluidsschermen, afwateringsopeningen in de geluidsschermen en te plaatsen groenschermen. Dhr H. van Gend, betrokken bewoner aan de Spoorlaan vroeg, mede op verzoek van dhr R. Klaasen, waarom het geluidsscherm aan de oostzijde (in tegenstelling tot die van de westzijde) niet aan beide zijden geluidsabsorberend wordt uitgevoerd maar alleen aan de bewonerszijde (tuinzijde). Hij gaf een kleine presentatie met beelden van de toenmalige bouw van de huidige geluidswal en gaf daarin aan hoe geluid zich verplaatst. Zijn dringende oproep was om op zijn minst de geplande plaatsing van de schermen om te draaien. M.a.w. de absorberende laag aan de snelweg zijde. Afgesproken werd dat de deskundigen hierover nader met elkaar (RWS, dhr van Gend en Dhr Klaasen in gesprek gaan)    

woensdag, 22 november 2017 17:15

Gamemiddag zondag 10 december aanstaande!

Op zondagmiddag 10 december a.s. staat er een superleuke gamemiddag in het dorpshuis HR op het programma. Deze gamemiddag is bedoeld voor jongeren uit Hollandsche Rading in de leeftijd van 9 t/m 14 jaar. Kom met je laptop en adaptor naar het dorpshuis! Daar gaan we samen o.a. team fortress 2 spelen. Voor diegenen zonder laptop is er in het dorpshuis een Playstation, een Wii en een Xbox om samen op te spelen. Vooraf opgeven is verplicht en kan via maxvanderwel.nl/inschrijven. Er zijn maximaal 30 plaatsen dus schrijf je snel in! Dit kan t/m 5 december. Voor een hapje en drankje wordt gezorgd. Deelname is gratis.

Bij deze nodigen wij, Samen voor Hollandsche Rading,  alle bewoners van Hollandsche Rading uit voor de grote dorpsbijeenkomst DINSDAGAVOND 31 oktober om 20.00 u (inloop vanaf 19.45 u) in het dorpshuis.

Wij hebben weer veel interessante onderwerpen op de agenda staan die heel Hollandsche Rading aangaan.

Zoals o.a.; Statutenwijziging

 Presentatie door de Gemeente de Bilt over nieuwe samenwerkingsvorm met bewoners

Dorpsklusjes man voor Hollandsche Rading, goed idee?

Veiligheid Gr. FlorisV weg en Tolakkerweg

Update plannen Goois Natuurreservaat

Financiering Sociale Initiatieven uit ons dorp.

Na de bijeenkomst is er de mogelijkheid om onder het genot van een hapje en drankje nog wat na te praten en ideeën uit te wisselen.

Tot dinsdagavond!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dinsdag, 25 juli 2017 14:32

Adviesgroep Hoorneboeg

Op 1 augustus aanstaande vindt de eerste bijeenkomst van de adviesgroep Hoorneboeg plaats.

Deze adviesgroep is door het Goois Natuur Reservaat in het leven geroepen na de plannen om 85 ha bos te kappen.

Drie bewoners uit ons dorp hebben zitting in deze adviesgroep waaronder de heer Siete Land.  Mevrouw Oot Verharen zal namens Samen voor Hollandsche Rading deelnemen. De totale adviesgroep zal bestaan uit 10 personen.

11 juli aanstaande vanaf 19.30 uur geeft 3 Angle in het dorpshuis voorlichting over de ophanden zijnde bouw van de geluidsschermen aan de westzijde van de A27 in Hollandsche Rading.

De werkzaamheden zijn naar voren gehaald en starten al op 24 juli aanstaande.

 

Later dit jaar (eind december) worden de schermen aan de oostzijde (Spoorlaan) gebouwd.

Op 4 oktober wordt door 3 Angle hiervoor een aparte bijeenkomst georganiseerd.

kastanje2Op het doodlopende gedeelte van de Spoorlaan zijn een aantal zieke kastanjes aan vervanging toe. Aangezien er een ziekte heerst waar de kastanjes door worden aangetast wil de gemeente deze zieke kastanjes gaan vervangen.

In een dorpsbijeenkomst vorig jaar voor de bewoners van het doodlopende gedeelte van de Spoorlaan is het een en ander uitgelegd. Er is toen overleg gevoerd met de bewoners over genezing van de bomen danwel over alternatieven. Daarna is uitvoerig onderzoek gedaan o.a. met de universiteit Wageningen. Behandeling van de kastanjes gaf geen garantie voor gezonde bomen en is daarnaast zeer kostbaar.

De gemeente heeft vervolgens in een brief eind maart j.l. de bewoners op de hoogte gebracht dat de kastanjes niet behandeld kunnen worden en niet meer te redden zijn. De gemeente heeft in deze brief de bewoners gevraagd om binnen 14 dagen een keuze te maken uit 3 alternatieve boomsoorten. De bewoners konden hun keuze kenbaar maken bij een bewoner van de Spoorlaan die zich vanuit Samen voor Hollandsche Rading inzet voor het groen.

De uitslag van de enquête onder de bewoners van de Spoorlaan (doodlopende stukje) 60 t/m 100 en 53 t/m 89 + Sparrenlaan nr 2 is op 17 april j.l. naar de gemeente de Bilt verstuurd. 
Onderstaand de resultaten.

17 adressen (bewoners) hebben gereageerd.

8 bewoners kozen de Zilverlinde
7 bewoners kozen de Honingboom
2 bewoners kozen de Iep

Ergo de Zilverlinde gaat het worden. De gemeente heeft de zilverlinde inmiddels besteld. In het najaar worden de lege plaatsen die inmiddels door kap zijn ontstaan opgevuld door de zilverlinde.

 

zondag, 29 januari 2017 08:44

Hondenbeleid

Samen voor Hollandsche Rading werd benaderd door een inwoonster met het verzoek om een artikel te plaatsen over het hondenbeleid in Hollandsche Rading.

Deze inwoonster loopt altijd met haar hond aan de lijn. Haar hond echter is de laatste weken, in het dorp en op het waadpad een aantal keren aangevallen door honden die losliepen.

Zij sprak de eigenaar hierop aan en verzocht om de loslopende hond vast te houden/aan te lijnen. Helaas leidde dit niet tot het gewenste resultaat.

Deze inwoonster benaderde de BOA ( Buitengewoon Opsporing Ambtenaar) van de gemeente de Bilt. Die adviseerde haar om een artikel op deze website te plaatsen.

Op de website van de Gemeente de Bilt staat het volgende over het hondenbeleid.

Regels honden uitlaten

Heeft u een hond? Dan vraagt de gemeente dat u zich aan de volgende regels houdt:

  • Honden zijn altijd aangelijnd in openbare gebieden. Alleen in de losloopgebieden mogen honden los lopen (zie Losloopgebieden)
  • Honden mogen niet komen op kinderspeelplaatsen, in zandbakken, op speelweiden en op begraafplaatsen
  • Honden mogen hun behoefte niet doen in de openbare ruimte binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de losloopgebieden en de hondentoiletten
  • Hondenbezitters ruimen de uitwerpselen van hun hond in de openbare ruimte op
  • Honden hebben een halsband om of hebben een ander identificatiekenmerk

  De buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente letten erop dat hondeneigenaren zich aan deze regels houden. Als uw hond los loopt of als u de uitwerpselen niet opruimt, dan kunt u een boete krijgen.

 • Op het WAADPAD moet je dus ook je hond aan de lijn houden. In het bos echter hoeft dat niet in een bepaald tijdvak. Het tijdvak waarin een hond aangelijnd dient te zijn in het bos vindt u op de groene informatiebordjes in het bos. 

dinsdag, 27 december 2016 18:20

Update proces tijdelijke woningen

Samen voor Hollandsche Rading heeft via Live Stream de raadsvergadering gemeente De Bilt donderdag 22 december j.l. gevolgd.

De aan info@hollandscherading.com gestuurde alternatieve locaties en opvattingen van bewoners worden komende week gebundeld aangeleverd aan de wethouder en de externe projectleider.

Procesverloop is als volgt:

17 januari 2017 voorlopig besluit door B&W
24 januari 2017 extra commissievergadering met inspraakmogelijkheid voor bewoners
26 januari 2017 raadsvergadering en Raadsbesluit. Gevolgd door een B&W besluit kort daaropvolgend.

woensdag, 14 december 2016 08:15

Dekens voor dierenasiel Crailo

Beste dorpsbewoners,

Mijn school, het Aloysius College in Hilversum heeft dit jaar het dierenasiel Crailo als goed doel uitgekozen.
Daarom ben ik op zoek naar dekens en voer. Op 23 december wordt dit aan het dierenasiel overhandigd.
Heeft u nog dekens over? Dan kom ik ze graag ophalen.
Belt u aub naar Max van der Wel. Telefoonnummer 0356851442

zondag, 20 november 2016 15:45

Chill avond was groot succes!

Op de avond van Sint Maarten werd er een chill avond georganiseerd door Samen voor Hollandsche Rading.

In een gezellig versierd dorpshuis met gave muziek  kwam er een grote groep jongeren (12 - 14 jaar) uit Hollandsche Rading om te chillen.


Na een heerlijk portie friet met kroket werd er o.a.  getafeltennist, darts gespeeld, gesjoeld en meegedanst op Just Dance.

Ook waren er al ideeen van de jongeren voor een volgende chill avond.

Wordt dus vervolgd!

 

 

 

 

dinsdag, 25 oktober 2016 15:19

Kom chillen tijdens Sint Maarten!!

 


Kom chillen tijdens Sint Maarten!

Op vrijdagavond 11 november van 18.00 uur tot 21.00 uur wordt er een chill avond georganiseerd door Samen voor Hollandsche Rading in het dorpshuis.
Deze avond is voor middelbare school leerlingen uit Hollandsche Rading van 12 t/m 14 jaar (klas 1 en 2 middelbare school).
Om 18.00 uur starten wij met frites en kroketten. Er zijn deze avond diverse spellen aanwezig zoals darts en sjoelen.
Natuurlijk ontbreekt de goede muziek niet. Wij hebben dj Jay die deze avond lekker los gaat.

Bel, mail of app je vrienden en vriendinnen uit Hollandsche Rading en kom gezellig een feestje bouwen!
Je kunt je opgeven door een mailtje te sturen naar 911vanderwel@gmail.com.

See you!
Mireille Hofstede
Monique van der Wel

P.S. party.jpgMocht je zelf nog leuke ideeen hebben voor deze avond, laat het ons weten!

maandag, 19 september 2016 08:48

Nieuwe buren??

Heeft u nieuwe buren?

Geef ze dan op voor een welkomst envelop. Namens, Samen voor Hollandsche Rading, wordt deze envelop dan overhandigd aan uw nieuwe buren. Opgeven kan door een mailtje met daarin de naam en het adres van de nieuwe buren te sturen via het contactformulier op deze website. Doen!”

Aankomende woensdagavond om 20.00 uur is er weer een dorpsavond in het dorpshuis voor alle bewoners van Hollandsche Rading.

Op de agenda staat.

1. Ouderenzorg, enquete uitkomsten en follow up

2. Bouwplannen Tolakkerweg

3. Het Goois Natuur Reservaat

4. Uitkomsten van de afval enquete

5. Mededelingen en vragen


Wij sluiten de avond af met een drankje en even gezellig napraten.

Tot dan!

 

WIJ ONTVINGEN ONDERSTAANDE OPROEP.
 
Goedenavond mededorpelingen en medebetrokkenen,
 
Na de eerste succesvolle actie in het dorpshuis zijn de volgende acties gaande:
Atwil heeft deze week een telefonisch interview gegeven aan radio Utrecht,
morgen gaat hij met tv Utrecht op locatie bij de ecoducten.
Via de Vierklank en de Biltse courant gaat het AD, in de bijlage Utrecht een artikel wijden aan de boomkap en de ecoducten,
we zijn dus al landelijk, de Gooi en Eemlander en de Gooi en Eembode hebben al stukjes gewijd aan de plannen van GNR.
 
Op zaterdag 21 mei van 11.00 tot 12.30 uur zal het ecoduct over de N417 officieel worden geopend door de provincie Noord Holland,
volgens de berichten met een hapje en een drankje, een ieder is daar van harte uitgenodigd.
Daar zal veel pers en tv aanwezig zijn, reden voor ons om massaal te komen en ons protest tegen de boomkap te laten horen en zien en neem vooral uw eigen ‘mediagenieke’ attributen mee.
 
Daarom deze oproep

 

KOMT zaterdag ALLEN naar het ecoduct en laat uw stem horen
 
 
groeten,
stuur deze mail aub direct door naar uw netwerk!!

 

LET OP!!! U heeft nog een paar dagen voor uw bezwaar tegen de bomenkap van het Goois Natuurreservaat.

Dien daarom je protest in voor 20 mei bij het GNR via emailadres: gooisnatuurreservaat@gnr.nl
en kom 23 juni naar de openbare Alg Bestuur vergadering, vanaf 14.30u in het gemeentehuis te Blaricum. Wel even aanmelden graag.

Dinsdagavond 10 mei aanstaande zal het Goois Natuurreservaat een informatiebijeenkomst organiseren in het dorpshuis te Hollandsche Rading.

Op deze avond zal ook de Provincie Noord Holland aanwezig zijn alsmede de gemeente de Bilt.

Aanvang 19.15 uur tot 21.00 uur. Vooraf aanmelden is gewenst via deze link www.gnr.nl .

U kunt zich hiervoor ook aanmelden via de mail gooisnatuurreservaat@gnr.nl of via het secretariaat van het GNR op telefoonnummer 035-6214598.

De plannen van het Goois Natuurreservaat kunt u lezen in bijgevoegd pdf bestand.

maandag, 26 oktober 2015 12:51

Vrijdag: DISCO

foto van JJW Hollandsche Rading.

Het is tijd voor een gezellige en misschien wel griezelige disco, we gaan dansen, er is een DJ , er worden spelletjes gespeeld en er zijn snoepjes en limonade. 

Je bent vrijdag 30 oktober welkom: 

 • Peuters t/m groep 4: 18.30 - 19.30 uur
 • Groep 5 t/m groep 8: 20.00 - 21.30 uur

Kosten (betalen bij binnenkomst):

 • Entree: € 1,50
 • Consumptiekaart: € 1,00
JJW Hollandsche Rading 

Tot dan!

donderdag, 05 maart 2015 14:08

Bedankje voor de webmaster

Namens het team van de Community Hollandsche Rading heeft Monique van der Wel een "voorjaars"mand overhandigd aan Judith Schoorlemmer. Judith is de webmaster van de website www.HollandscheRading.com. Zij houdt deze website up to date en stelt deze belangenloos ter beschikking aan de Community.

Langs deze digitale weg, nogmaals bedankt Judith!! 

Team Community Hollandsche Rading

 

zaterdag, 28 juni 2014 09:26

Hard werken op zaterdagochtend

meesterronaldIs Oppermeester Ronald van de Bosbergschool hier naar een schat aan het graven?Nee hoor, vandaag wordt er hard gewerkt aan de aanleg van de kabel voor de waterbron. Met 4 man sterk. Goed bezig!

Koekjes actie!Op de 3e Community bijeenkomst van 1 juli j.l. ontving Thijs van der Wel via directeur van de Bosbergschool Ronald de Moor een geldbedrag van € 57,50. 2 leerlingen van de Bosbergschool hadden bedacht dat het leuk zou zijn om koekjes te bakken en die te verkopen tijdens het Bosberg toernooi. De opbrengst was voor de Stichting Vrienden van de Bosbergschool en Ronald de Moor moest het bedrag aan meneer Thijs geven.  Verheugd nam meneer Thijs het bedrag in ontvangst. Het bedrag zal op de rekening van de Stichting worden gestort. Super meiden, heel erg bedankt voor jullie leuke initiatief.                            

Copyright ©2018 hollandscherading.com - Design by Top 10 Binary Options
f t g m