zondag, 04 december 2016 21:18

reactie op voornemen van de gemeente tijdelijke woningen te plaatsen naast de tennisbanen

Geschreven door 

                                                                               OPEN BRIEF

Aan de bewoners van Hollandsche Rading

Betreft: plannen van de gemeente voor tijdelijke woningen naast de tennisbanen in Holl. Rading

Mogelijk bent u van deze plannen van de gemeente al op de hoogte omdat u in de omgeving woont van de Charles Weddepohllaan en omdat u een brief van de gemeente ontving gedateerd 1 december 2016. Maar mogelijk woont u wel in ons dorp, maar bent u nog niet op de hoogte omdat u wat verder weg woont.

Samen voor Hollandsche Rading ontving deze brief van de gemeente De Bilt op 1 december op haar Emailadres. De inhoud van deze brief is (verkort) dat de gemeente De Bilt behoefte heeft aan goedkope sociale huurwoningen voor starters, statushouders en spoedzoekers. Met de bouw van 50 tijdelijke woningen verspreid over 7 verschillende locaties in de gemeente De Bilt wil de gemeente uitvoering geven aan het besluit van de gemeenteraad om tijdelijke huisvesting voor statushouders te realiseren. De woningen komen op grond van de gemeente om ze betaalbaar te houden en snel te kunnen gebruiken. De tijdelijke woningen in de vorm van laagbouw (geen verdieping erop) zullen voor max. 10 jaar geplaatst worden en geschikt zijn voor 1 of 2 persoons huishoudens. Er komen inloopavonden om informatie te krijgen en vragen te kunnen stellen aan de gemeente op het gemeentehuis op woensdag 14 en maandag 19 december, telkens van 18.00 tot 21.00 uur. Het onderwerp wordt in de gemeenteraad behandeld op 22 december a.s. waarna het College van B&W een besluit zal nemen.

We willen hiermee bekend maken dat Samen voor Hollandsche Rading op geen enkele wijze is betrokken geweest bij de voorbereiding van dit voorgenomen besluit. Evenals de rechtstreeks betrokken bewoners zijn wij met deze brief overvallen. Wij zijn van mening dat de communicatie over dit onderwerp met de bewoners van Hollandsche Rading onzorgvuldig is geweest. In een regulier voortraject had het, denken wij, in de rede gelegen dat het probleem waarvoor de gemeente zich geplaatst ziet voorgelegd zou worden aan de bewoners en dat met hen, op onderling te bepalen wijze, gezocht zou worden naar goede en acceptabele oplossingen voor alle partijen.

Thijs van der Wel en Kees van Rossenberg van SvHR zullen op 6 december met de betrokken wethouder overleggen over de wenselijke route die ons inziens verder het beste met betrekking tot deze zaak kan worden gelopen. We vinden het van groot belang dat alle inwoners van ons dorp goed en tijdig geïnformeerd worden en kunnen meedenken over dit onderwerp, los van de reeds geplande informatieavonden. Daarnaast zijn we van mening dat de nu voor de betrokken woningzoekenden en voor Hollandsche Rading gekozen oplossing geen goede oplossing is. Er zijn zeker betere oplossingen te bedenken die recht doen aan deze problematiek.

We zullen u, als bewoners, op de hoogte houden van het verdere verloop van deze zaak,

Namens Samen voor Hollandsche Rading,

Met vriendelijke groet, Kees Floor, secr.

3 reacties

 • Reactielink Wim Kapteyn donderdag, 22 december 2016 13:14 Geplaatst door Wim Kapteyn

  Ik was door het bericht van Kees zelf ietwat op het verkeerde been gezet. Ik heb het nog even nagevraagd, maar op de 22e wordt er wel degelijk in de raadsvergadering gesproken over het voornemen overal kleine wat ik noem "trailerparks" neer te zetten.
  Het is dus waarschijnlijk wel van belang dat er een aantal mensen uit onze kern aanwezig is.

  H grt Wim Kapteyn

 • Reactielink Wim Kapteyn zondag, 18 december 2016 11:19 Geplaatst door Wim Kapteyn

  Ik heb inmiddels een foldertje van Forzadebilt in de bus gehad. Het blijkt dat er op veel meer plekken ongewenste verschijnselen optreden. Zoals bv het weghalen van veilige speelgelegenheid bij een school.
  Duidelijk is dat de projectleider Maarten Gipon een ding volstrekt fout heeft gedaan: geen direct betrokkenen erbij halen. Ik zou denken dat na een aantal blunders in deze de gemeente zijn lesje geleerd zou hebben, maar dat blijkt niet zo te zijn helaas. Hoe lang moeten wij als burgers vigilant zijn om te voorkomen dat de plaatselijke overheid dingen doet tegen ons belang tegen onze zin?

 • Reactielink Wim Kapteyn zaterdag, 17 december 2016 19:23 Geplaatst door Wim Kapteyn

  Als het goed is heeft de wethouder inmiddels een aantal alternatieven binnen Hollandsche Rading gekregen van Hans Floor; deze had de tekeningen daarvan op de inloopavond bij zich.
  Eveneens werd het duidelijk dat op de eerder voorgestelde locatie niet gebouwd mag worden volgens de bestaande richtlijn.
  Ik heb ook nog een alternatief in Bilthoven zelf aangegeven. Het was duidelijk dat lang niet alle mogelijke locaties zijn onderzocht....

Log in om reacties te plaatsen
Copyright ©2018 hollandscherading.com - Design by Top 10 Binary Options
f t g m