donderdag, 08 december 2016 22:12

nadere reactie op het voornemen van de gemeente om tijdelijke woningen te plaatsen naast de tennisbanen

Geschreven door 

2e OPEN BRIEF

Aan de bewoners van Hollandsche Rading

Betreft: plannen van de gemeente voor tijdelijke woningen naast de tennisbanen in Holl. Rading

Zoals eerder deze week aangekondigd op www.hollandscherading.com hebben Thijs van der Wel en Kees van Rossenberg vanuit Samen voor Hollandsche Rading (SvHR) dinsdag 6 december jl. een gesprek gehad met coördinerend wethouder Madeleine Bakker en Jurgen Arts, ontwikkelingsmanager en extern projectleider over de voorgenomen plannen van de gemeente om 2 tijdelijke woningen voor starters, statushouders en spoedzoekers te plaatsen direct naast de tennisbanen in Hollandsche Rading.

SvHR is op geen enkele manier betrokken geweest bij de voorbereiding van dit voorgenomen besluit. In het gesprek gaf wethouder Bakker gaf aan dat zij bewust voor de huidige aanpak gekozen heeft, omdat zij op dezelfde manier met alle betrokken kernen wil omgaan voor dit specifieke (en gevoelige) onderwerp. Zij wil geen uitzondering maken voor Hollandsche Rading, ondanks de bijzondere status die HR heeft vanuit gebiedsgericht werken (GGW), vanwege dit specifieke en gevoelige thema.

SvHR heeft aangegeven dat zij dit betreuren en een gemiste kans vinden, omdat er juist met de gemeente was besproken dat bewoners steeds vaker zouden worden gevraagd om in een vroeg stadium mee te denken met plannen. Als bewoners eerder betrokken worden, kunnen zij ook zelf nieuwe, alternatieve ideeën aandragen, terwijl het erop lijkt dat nu alleen op details nog aanpassing mogelijk zou zijn.

Concreet houdt dit voor dit moment in dat bewoners toelichting op de plannen kunnen krijgen en vragen kunnen stellen op de inloopavonden op 14 en 19 december as. van 18.00 – 21.00 uur in het gemeentehuis.                                                                               

Wij adviseren u als bewoners om gebruik te maken van deze mogelijkheid! Meer informatie op de website < https://debilt.nl/bouwen-en-wonen/projecten/tijdelijke-woningen/ > van de gemeente De Bilt

Thijs van der Wel en Kees van Rossenberg zitten op 16 december a.s. opnieuw met de wethouder aan tafel om op basis van verder verkregen inzichten opnieuw standpunten uit te wisselen. Wij houden jullie op de hoogte!

Namens Samen voor Hollandsche Rading,

Met vriendelijke groet, Kees Floor, secr.

Log in om reacties te plaatsen
Copyright ©2018 hollandscherading.com - Design by Top 10 Binary Options
f t g m