zondag, 30 april 2017 18:33

Groepsoverleg SvH

Geschreven door 

Beste bewoners en andere belanghebbenden van Hollandsche Rading,140623 HR Logo

Zoals u wellicht weet is “Samen voor Hollandsche Rading” een vereniging die tot doel heeft bewoners, bedrijven, organisaties en instellingen in Hollandsche Rading bijeen te brengen om in gezamenlijk overleg te zorgen voor een zo aantrekkelijk mogelijke woon- en leefomgeving.
Een groep bestaande uit 12 bewoners overlegt in verband hiermee iedere 6 weken over de opzet en voortgang van projecten. Bovendien bereiden zij het Dorpsoverleg voor dat ieder kwartaal plaatsvindt.
Deze groepsbijeenkomsten zijn openbaar en worden vanaf heden tijdig aangekondigd. De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 2 mei, 20.00 uur in het dorpshuis. De agenda en de notulen van de vorige vergadering vindt u in de bijlage. U bent van harte welkom om deze of één van de komende vergaderingen bij te wonen.

Log in om reacties te plaatsen
Copyright ©2018 hollandscherading.com - Design by Top 10 Binary Options
f t g m