• Dennenlaan

 • Vuursche Dreef

 • Vuursche Dreef

 • Spoorlaan

 • Spoorlaan

 • Vuursche Dreef

 • Dennenlaan

 • Vuursche Dreef

woensdag, 21 februari 2018 14:11

belangrijke data in februari en maart

Ik vraag uw aandacht voor vier activiteiten die mogelijk iets voor u zijn:

- vrijdag 23 februari van 17.00 - 19.00 uur B@HR in het Dorpshuis

- zaterdag 24 februari van 10.00 - 14.00 uur Repair Café in het Dorpshuis

- woensdag 7 maart aanvang 20.00 uur Politieke Avond in De Paddestoel

- vrijdag 9 maart vanaf 14.00 uur tot 16.30 uur High Tea in het Dorpshuis,

   graag van te voren aanmelden bij Kees Floor tijdens Leut;

Gepubliceerd in Nieuws

Om de omgeving te informeren en te betrekken bij de verbreding van de A27 zijn er twee informatiebijeenkomsten gepland in gemeente De Bilt. Rijkwaterstaat en aannemerscombinatie 3Angle organiseren de avonden in samenwerking met ‘Samen voor Hollandsche Rading’ en de Dorpsraad Groenekan voorafgaand aan de start van de voorbereidende werkzaamheden:

• Op 27 februari van 20.00 – 22.00 uur in dorpshuis De Groene Daan, Grothelaan 3 in Groenekan. De bijeenkomst is voor inwoners en bedrijven uit Groenekan en Nieuwe Wetering. De presentatie start om 20.15 uur.

Op 8 maart van 19.30 – 21.30 uur in dorpshuis Hollandsche Rading, Dennenlaan 61 in Hollandsche Rading. Deze bijeenkomst is voor bewoners en bedrijven uit Hollandsche Rading en Maartensdijk. De presentatie start om 19.45 uur.

Tijdens de presentatie van 15 minuten is aandacht voor een korte terugblik, werkzaamheden tot juli 2017 en globale planning vanaf juli 2017. Na de presentatie is uitgebreid ruimte om vragen te stellen over bijvoorbeeld communicatie, natuur, geluidschermen, werkzaamheden, planning en mogelijke hinder. Medewerkers van Rijkswaterstaat en 3Angle zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden tijdens de informatiemarkt.

De inloop is vrij, dus u kunt ook alleen naar de informatiemarkt komen.

Binnenkort starten de voorbereidende werkzaamheden langs de A27 bij De Bilt. Het gaat om het vrijmaken van de bermen, het kappen van bomen en het verleggen van kabels en leidingen. In juli 2017 start de verbreding van de A27 en A1 en deze is eind 2018 gereed.

Vragen?

Meer informatie over het project kunt u vinden op www.verbredingA27A1.nl. Met vragen kunt u op de inloopavond terecht en u kunt ze ook stellen via het e-mailadres: vraagA27-A1@rws.nl of via de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002.

Gepubliceerd in Rijkswaterstaat

Met het project A27/A1 verbreedt Rijkswaterstaat ruim 25 km snelweg: de A27 tussen aansluiting Utrecht-Noord en knooppunt Eemnes en de A1 tussen knooppunt Eemnes en aansluiting Bunschoten-Spakenburg. De planning is dat de rijstroken eind 2018 beschikbaar zijn voor weggebruikers. In het Tracébesluit staan de maatregelen en aanpassingen beschreven. Veel verschillende partijen hebben een belang bij het project. Zo wil de weggebruiker zo snel mogelijk van A naar B, terwijl omwonenden de snelweg het liefst zo min mogelijk willen zien of horen. Rudy Klunder heeft als omgevingsmanager van het project dagelijks met deze belangen te maken.

Hoe heb je de informatieavonden beleefd?

'De informatieavonden heb ik als heel nuttig ervaren. Je kon goed merken dat het project leeft bij de mensen. Daarom is het goed dat je als Rijkswaterstaat je gezicht laat zien en mensen de kans biedt om hun vragen te stellen. Voor mijn gevoel hebben we het Tracébesluit (TB) en onze overwegingen goed kunnen uitleggen. De informatieavonden hebben bij een aantal direct betrokken de negatieve impact niet weggenomen, maar hebben over het algemeen wel voor meer begrip gezorgd. En natuurlijk is het leuk om ook de positieve reacties te horen van mensen die voor de verbreding zijn. Daarnaast heb ik gemerkt wat de impact kan zijn van een – in onze ogen – kleine wijziging in het TB. Wat wij aanvankelijk als een kleine wijziging zagen, had in de praktijk veel meer impact dan wij hadden verwacht. In die zin dienden de informatieavonden ook als spiegel voor ons werk van de afgelopen jaren. In bepaalde gevallen hadden we de verwachtingen iets beter kunnen managen.'

Hoe ziet een gemiddelde week van een omgevingsmanager eruit?

'Geen week is hetzelfde. Naast de dagelijkse aansturing van het omgevingsteam en de interne overleggen met het projectteam, onderhoud ik regelmatig contact met de diverse gemeenten en provincies die betrokken zijn bij ons project. Zo spreek ik met de gemeente De Bilt en de provincie Utrecht over aanvullende maatregelen die worden getroffen voor geluid. Daarnaast schuif ik vaak aan bij verschillende organisaties, bewoners en bewonersgroepen om bepaalde onderwerpen te bespreken of toe te lichten. Ook stem ik met de omgevingsmanagers van de 3 aangrenzende Rijkswaterstaatprojecten (Ring Utrecht, knooppunt Hoevelaken en A1 Bunschoten - Hoevelaken) de voortgang van ons project af. Uiteraard doe ik dit werk samen met mijn team.'

De beroepsprocedure is afgerond, hoe nu verder?

'Particulieren, bedrijven en organisaties konden tot en met 23 oktober in beroep gaan bij de Raad van State tegen het TB. De komende periode worden alle beroepen in behandeling genomen en bereiden wij ons voor op de beroepsprocedures. Er zijn 28 beroepen binnengekomen. Deze beroepen hebben onder meer betrekking op de gewijzigde aansluiting Bilthoven, de knip met Ring Utrecht, geluid en geluidsschermen en luchtkwaliteit.
De Raad van State beoordeelt als onafhankelijke rechterlijke instantie de beroepen individueel en bepaalt of het beroep gegrond is. Wanneer alle beroepen ongegrond worden verklaard, blijft het TB in stand en wordt daarmee onherroepelijk. Daarnaast werken we toe naar de marktbenadering. Dit houdt in dat we het contract voorbereiden voor de toekomstige aannemer die de verbreding gaat uitvoeren. Door dit contract weet de aannemer aan welke afspraken hij zich moet houden bij het aanpassen van de A27/A1.'

Meer info?

Als u naar aanleiding van dit artikel een vraag heeft aan omgevingsmanager Rudy Klunder of een andere vraag over het project A27/A1, kunt u een mail sturen naar vraagA27A1@rws.nl. Ook kunt u zich abonneren op onze digitale nieuwsbrief die gemiddeld twee keer per jaar verschijnt.

 

Gepubliceerd in Rijkswaterstaat
dinsdag, 16 september 2014 12:34

Informatieavond Tracébesluit A27/A1

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, heeft op 4 september het Tracébesluit getekend voor het traject A27/A1: aansluiting Utrecht-Noord – knooppunt Eemnes – aansluiting Bunschoten-Spakenburg. Met dit besluit is vastgesteld hoe dit traject er in de toekomst uit gaat zien. Om de weggebruikers en de omgeving te informeren over de plannen en de werkzaamheden, organiseert Rijkswaterstaat vier informatieavonden in de Regio Utrecht.

Informatieavonden

U bent van harte welkom op:

 • maandag 22 september in Hilversum (Raadhuis, Dudokpark 1)
 • woensdag 24 september in Maartensdijk (Groenhorstcollege, Dierenriem 1)
 • woensdag 1 oktober in De Bilt (Cultureel- en Vergadercentrum HF Witte, Henri Dunantplein 4)
 • donderdag 2 oktober in Baarn (Restaurant Greenfields, Amsterdamsestraatweg 42)

Medewerkers van Rijkswaterstaat zijn op deze locaties vanaf 19.00 tot 21.00 uur aanwezig om vragen te beantwoorden. U kunt zich o.a. laten informeren over het ontwerp van de snelweg, de maatregelen die worden getroffen met betrekking tot luchtkwaliteit, natuur en geluid en de andere projecten in de regio.

Gepubliceerd in Rijkswaterstaat
Copyright ©2018 hollandscherading.com - Design by Top 10 Binary Options
f t g m