• Dennenlaan

  • Vuursche Dreef

  • Vuursche Dreef

  • Spoorlaan

  • Spoorlaan

  • Vuursche Dreef

  • Dennenlaan

  • Vuursche Dreef

Vrijdag 9 juni om 10.00 uur vergadert de werkgroep Samen voor Hollandsche Rading in het Dorpshuis. Dit is een Open Vergadering en bewoners zijn welkom. De agenda voor 9 juni en het verslag van de vorige keer vindt u in de twee bijlagen.

Gepubliceerd in Nieuws

3e OPEN BRIEF

Aan de bewoners van Hollandsche Rading

Betreft: plannen van de gemeente voor tijdelijke woningen naast de tennisbanen in Hollandsche Rading en de verdere procedure.

In eerdere open brieven hebben we u bericht over deze zaak en gemeld dat Samen voor Hollandsche Rading, en de bewoners van ons dorp, op geen enkele wijze betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van dit besluit van het College van B&W. Echter de wet laat toe dat het College voor deze procedure kiest. We hebben vervolgens bij het College, middels gesprekken met de twee betrokken wethouders, kenbaar gemaakt dat we het betreuren dat de bewoners van Hollandsche Rading niet langs de reguliere weg van inspraak hebben kunnen meedenken en meepraten over deze zaak. Wat we toen bereikt hebben is dat we bij de betrokken projectleider en wethouder door bewoners van Hollandsche Rading geopperde alternatieve locaties (betere locaties) konden aandragen. Deze door bewoners geopperde alternatieve locaties zijn verstuurd en hebben de betrokken projectleider inmiddels ook bereikt.

De gemeenteraad van De Bilt heeft op 22 december naast kritiek ook instemming geuit met de voortvarende handelwijze van de betrokken wethouder. Maar de procedure is vervolgens wel aangepast.

Deze procedure is nu:

a. Het College zal op basis van de ingekomen reacties van bewoners overwegen of haar plannen zullen worden bijgesteld en in welke mate en zal deze vervolgens bekend maken. Vermoedelijk worden deze plannen bekend gemaakt op 17 januari.

b. De al dan niet bijgestelde plannen zullen behandeld worden in een vergadering van de twee gezamenlijke Raadscommissies van 24 januari a.s (onder voorbehoud van een besluit door het College op 17 januari).

Belanghebbenden (burgers en organisaties) hebben de mogelijkheid om in te spreken op deze vergadering van 24 januari. Zij kunnen hun schriftelijke inspraakreactie (inspraaknotitie) overhandigen en deze mondeling toelichten. Zij dienen zich hiervoor wel tevoren aan te melden bij de griffie van de gemeente.

(Samen voor Hollandsche Rading is conform haar statuten geen belanghebbende in deze procedure.)

c. Op 26 januari staat behandeling gepland in de gemeenteraad. Er is dan geen mogelijkheid meer om in te spreken door belanghebbenden.

d. Vervolgens neemt het College van B&W, korte termijn daarna, een besluit.

e. Belanghebbende burgers hebben dan nog de mogelijkheid om in beroep te komen tegen dat besluit van het College/de gemeente. Dat is de zgn. wettelijke bezwaarprocedure. Voor realisatie van de tijdelijke woningen is een Omgevingsvergunning noodzakelijk (deze komt voor een periode van zes weken ter inzage te liggen) waartegen door belanghebbenden bezwaar kan worden gemaakt.

Dit is de informatie die we u op dit punt momenteel kunnen geven.

We hopen op verstandige besluiten van de gemeente.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Vereniging Samen voor Hollandsche Rading,

Kees Floor, secretaris.

Gepubliceerd in Nieuws

Dit bezoek stond eerder gepland voor 31 augustus, maar kon toen wegens omstandigheden niet doorgaan.

OVER MENS DE BILT: MENS De Bilt is dé organisatie voor maatschappelijke ondersteuning in de gemeente De Bilt. De medewerkers en vrijwilligers ondersteunen initiatieven van inwoners op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Zij faciliteren activiteiten, beantwoorden vragen en geven ondersteuning en advies. Alle activiteiten van MENS De Bilt zijn erop gericht dat mensen zoveel mogelijk (blijven) meedoen in de maatschappij en zelf de regie houden over hun leven. Daarom focussen zij op hun eigen kracht en sluiten ze aan bij hun mogelijkheden. MENS De Bilt werkt samen met de gemeente, maatschappelijke organisaties, zorgaanbieders en bedrijven. Maar vooral werken zij samen met de inwoners van de zes kernen van de gemeente De Bilt. U vindt ze dichtbij huis bij één van onze servicecentra, bij de jongerencentra, het Steunpunt Mantelzorg of u kunt uw vragen stellen bij het Sociaal Team.

Gepubliceerd in Nieuws

In de Bijlage bij dit bericht vindt u de gehele Rapportage betreffende de gehouden Bewonersenquête in Hollandsche Rading. De enquête is gezamenlijk ontwikkeld door MENS De Bilt en Samen voor Hollandsche Rading en de analyse van de enquêteresultaten is uitgevoerd door Onderzoeksbureau Labyrinth. De Samenvatting van de Rapportage vindt u op de pagina's 23 en 24 van de Rapportage.

Gepubliceerd in Bewoners
woensdag, 05 juni 2013 07:00

Kom naar de Bewonersschouw

HRGroenMisschien heeft u al in de krant of op onze website gelezen dat er de komende week bewonersschouwen plaats vinden.
De schouw maakt onderdeel uit van het project ‘Groen in beeld’. Doel van dit project is om te komen tot duidelijke uitgangspunten voor het kwaliteitsniveau van het onderhoud van de openbare ruimte. Meer hierover leest u in bijgevoegd persbericht en op www.debilt.nl/groeninbeeld.

Iedereen kan zich aanmelden voor de schouw in zijn eigen kern. Omdat we met u als betrokken inwoner vaker contact hebben, wil ik u persoonlijk op de schouw in uw kern wijzen. Deze vindt plaats op donderdag 6 juni om 19.30 uur. De schouw start bij de hoek Vuursche Pad/Dennenlaan
Mocht u andere geïnteresseerde bewoners kennen die hierbij graag aanwezig willen zijn, zij zijn uiteraard van harte welkom
U kunt zich hiervoor aanmelden bij de projectleider Paul de Groot via grootp@debilt.nl of (030) 228 91 97. 

Met vriendelijke groet,

Paul de Groot
Beleidsmedewerker Beheer Openbare Ruimte
Gemeente de Bilt

T: (030) 228 91 97
E: grootp@debilt.nl
W: www.debilt.nl

Gepubliceerd in Community
zaterdag, 23 maart 2013 19:34

Uitnodiging

PaddestoelBeste dorpsgenoten,

Dinsdag 16 april organiseren we weer een informatieve, maar ook gezellige bijeenkomst in  de Paddestoel. Ontvangst met koffie en thee om 19:45 uur. Aanvang 20:00 uur, Afsluiting 21:30 uur. 

Agenda

20:00  Community en De Bilt

20:15  Het nieuwe Dorpshuis

20:30  Van ons Dorpsoverleg 

20:45  Weedplantages: Centrum Criminaliteit Veiligheid - Goof de Vor

21:00  Straatconcierges

21:15  Vliegveld en Ter Sype

21:30  Blijf nog even voor een drankje en maak kennis met uw dorpsgenoten


Tot woensdag,

Rob Adriaansen, Leo Lancker, Judith Schoorlemmer, Erik Verhulp, Monique en Thijs van der Wel

Gepubliceerd in Community
dinsdag, 08 januari 2013 08:04

Overblijfouders gezocht!

Overblijfouder worden?Heeft u al een goed voornemen voor 2013? Wat denkt u van overblijfouder worden?

Om het jaar fris en fruitig te beginnen zijn wij namelijk hard op zoek naar nieuwe overblijfouders! Andere mensen in uw omgeving (opa’s, oma’s, buurvrouwen, studenten, oppas etc.) zijn ook van harte welkom om mee te draaien. Het wordt een steeds groter probleem om de overblijflijst te vullen, vandaar dat we hierbij een dringende oproep doen.

Gepubliceerd in Community

Dinsdag 20 november was er een openbare bijeenkomst van het Dorpsoverleg in Hollandsche Rading. De agenda vermeldde ‘relevante onderwerpen, betreffende ons dorp en die waren er in overvloed voor de in grote mate opgekomen inwoners (plm. 70) van deze noordelijkste kern van de gemeente De Bilt. Het huidig Dorpsoverleg Hollandsche Rading kent maar liefst acht leden, die verspreid over de kern wonen: Kees Floor, Rob Klaassen, Jannie Siebesma, Saco Eldering, Anton Kooij, Siete Land, Jan Siksma en Gerda Veenstra. Deze betrokken groep wil graag komen tot een Dorpsoverleg Nieuwe Stijl; een Community.

Lees het artikel in De Vierklank

Gepubliceerd in Community
Copyright ©2018 hollandscherading.com - Design by Top 10 Binary Options
f t g m