• Dennenlaan

  • Vuursche Dreef

  • Vuursche Dreef

  • Spoorlaan

  • Spoorlaan

  • Vuursche Dreef

  • Dennenlaan

  • Vuursche Dreef

 Wethouder Ebbe Rost van Tonningen voor Holl. Rading

 houdt spreekuur op 16 februari en 18 mei van 15.30 - 16.30 uur

in het Dorpshuis in Hollandsche Rading (zie bijlage hieronder).

Gepubliceerd in Bewoners

3e OPEN BRIEF

Aan de bewoners van Hollandsche Rading

Betreft: plannen van de gemeente voor tijdelijke woningen naast de tennisbanen in Hollandsche Rading en de verdere procedure.

In eerdere open brieven hebben we u bericht over deze zaak en gemeld dat Samen voor Hollandsche Rading, en de bewoners van ons dorp, op geen enkele wijze betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van dit besluit van het College van B&W. Echter de wet laat toe dat het College voor deze procedure kiest. We hebben vervolgens bij het College, middels gesprekken met de twee betrokken wethouders, kenbaar gemaakt dat we het betreuren dat de bewoners van Hollandsche Rading niet langs de reguliere weg van inspraak hebben kunnen meedenken en meepraten over deze zaak. Wat we toen bereikt hebben is dat we bij de betrokken projectleider en wethouder door bewoners van Hollandsche Rading geopperde alternatieve locaties (betere locaties) konden aandragen. Deze door bewoners geopperde alternatieve locaties zijn verstuurd en hebben de betrokken projectleider inmiddels ook bereikt.

De gemeenteraad van De Bilt heeft op 22 december naast kritiek ook instemming geuit met de voortvarende handelwijze van de betrokken wethouder. Maar de procedure is vervolgens wel aangepast.

Deze procedure is nu:

a. Het College zal op basis van de ingekomen reacties van bewoners overwegen of haar plannen zullen worden bijgesteld en in welke mate en zal deze vervolgens bekend maken. Vermoedelijk worden deze plannen bekend gemaakt op 17 januari.

b. De al dan niet bijgestelde plannen zullen behandeld worden in een vergadering van de twee gezamenlijke Raadscommissies van 24 januari a.s (onder voorbehoud van een besluit door het College op 17 januari).

Belanghebbenden (burgers en organisaties) hebben de mogelijkheid om in te spreken op deze vergadering van 24 januari. Zij kunnen hun schriftelijke inspraakreactie (inspraaknotitie) overhandigen en deze mondeling toelichten. Zij dienen zich hiervoor wel tevoren aan te melden bij de griffie van de gemeente.

(Samen voor Hollandsche Rading is conform haar statuten geen belanghebbende in deze procedure.)

c. Op 26 januari staat behandeling gepland in de gemeenteraad. Er is dan geen mogelijkheid meer om in te spreken door belanghebbenden.

d. Vervolgens neemt het College van B&W, korte termijn daarna, een besluit.

e. Belanghebbende burgers hebben dan nog de mogelijkheid om in beroep te komen tegen dat besluit van het College/de gemeente. Dat is de zgn. wettelijke bezwaarprocedure. Voor realisatie van de tijdelijke woningen is een Omgevingsvergunning noodzakelijk (deze komt voor een periode van zes weken ter inzage te liggen) waartegen door belanghebbenden bezwaar kan worden gemaakt.

Dit is de informatie die we u op dit punt momenteel kunnen geven.

We hopen op verstandige besluiten van de gemeente.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Vereniging Samen voor Hollandsche Rading,

Kees Floor, secretaris.

Gepubliceerd in Nieuws
donderdag, 17 november 2016 13:28

verslag van de dorpsbijeenkomst op 9 november '16

Op woensdagavond 9 november j.l. vond een drukbezochte dorpsbijeenkomst plaats georganiseerd door Samen voor Hollandsche Rading De voornaamste onderwerpen waren de verbreding van de A27 en de geplande boskap door het Goois Natuur Reservaat. Het verslag van deze avond vindt u hieronder. (In de Vierklank van 16 november vindt u op pg. 24 een verslag van deze bijeenkomst geschreven door Rob Klaassen.)

Vereniging Samen voor Hollandsche Rading (SvHR)

Verslag van de Dorpsbijeenkomst op 9 november 2016

  

1. Opening: 

De voorzitter van deze bijeenkomst, Thijs van der Wel, heet de aanwezigen hartelijk welkom en neemt de agenda door. Hij noemt als recente activiteiten van de vereniging:

-          Koffieochtenden Leut en Repaircafé die beide goed lopen

-          Jongeren die met behulp van het Repaircafé een hangplek hebben gemaakt

-          Initiatief jongeren 10 – 14 jaar in het dorpshuis: “chill met disco”

-          Zorgenquête leidde tot nieuw initiatief: eettafel aan huis

-     Ook n.a.v. de zorgenquête: er wordt een nieuwe website ontwikkeld met betere

     interactieve mogelijkheden.

-          Gemeente De Bilt heeft het budget van SvHR verhoogd.

-          Uit de zaal wordt als activiteit gememoreerd het succesvolle
“Samen Eten” 1 x p. maand in het dorpshuis, inmiddels het 24ste jaar al!

2. Toelichting RWS en aannemerscombinatie 3Angle m.b.t. de plannen verbreding A27:

   (beknopt weergegeven)

2.a. Hr. Rudy Klunder van RWS vertelt de stand van zaken van de plannen:

De uitgangspunten van het project zijn:

-          Wettelijke eisen en richtlijnen

-          Uitvoeringsovereenkomsten met de gemeente over veiligheid en extra geluidsschermen

-          Door de aannemer te leveren meerwaarde voor verkeer, omwonenden, bouwhinder en natuur.

Gepubliceerd in Bewoners

De gemeente bericht ons als volgt:

De bladcampagne van dit jaar start in week 46 en loopt door t/m week 51. Het is de planning om alle kernen van de gemeente voor de kerst bladvrij te krijgen. Uiteraard blijft de voortgang van het werk afhankelijk van de weersomstandigheden.

Hierbij vindt u een link met meer informatie: 

https://debilt.nl/nieuws/detail/bladcampagne-start-medio-november/

Hollandsche Rading is aan de beurt in week 50.

Gepubliceerd in Bewoners
Copyright ©2018 hollandscherading.com - Design by Top 10 Binary Options
f t g m