• Dennenlaan

 • Vuursche Dreef

 • Vuursche Dreef

 • Spoorlaan

 • Spoorlaan

 • Vuursche Dreef

 • Dennenlaan

 • Vuursche Dreef

Rob Adriaansen

Rob Adriaansen

vrijdag, 06 oktober 2017 10:40

Aan alle mooie dingen komt een eind....

Tja... de titel van dit artikeltje zegt het al. Al bijna 10 jaar zet ik me - eerst op persoonlijke titel en later via het groepje Veilig Hollandsche Rading - in voor het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in onze kern. In het begin werd er wat sceptisch tegenaan gekeken door het overgrote deel van de bewoners van HR, maar toen de eerste resultaten van de VHR acties zichtbaar werden groeide ook de interesse voor dit initiatief.

De omslag kwam toen ik de WhatsApp groep initieerde, die inmiddels zijn nut meer dan bewezen heeft. Dat het groepje Veilig Hollandsche Rading in al die jaren verantwoordelijk is geweest voor in totaal meer dan 12 burger-arrestaties zullen niet veel mensen weten. Dat hoeft ook niet. Boefje gepakt betekent veiligheid gediend, en daar gaat het om. 

Soms waren er zowel voor- als tegenstanders. Ik noem maar even drempels aan de Vuurse Dreef, of de loop van het fietspad met fietssluis op het plein bij het Dorpshuis. Maar voor het overgrote deel van de acties die vanuit VHR opgepakt zijn is altijd veel waardering geweest.

De WhatsApp-groep draait goed, en in het laatste jaar zijn er verder weinig andere activiteiten ondernomen. Dat heeft me doen besluiten om mijn activiteiten voor VHR te stoppen. Voor de WhatsApp-groep zal ik een andere moderator zoeken. En aangezien er vanuit Samen voor HR ook initiatieven ondernomen worden inzake veiligheid zijn daarmee de noden gedekt.

Veilig Hollandsche Rading en de resultaten die door de activiteiten tot stand kwamen, zijn vooral te danken aan de inwoners van onze kern zelf. Iedereen die op wat voor manier dan ook heeft bijgedragen wil ik hiervoor bedanken. 

Ik zal op beperkte schaal voor de Tolakkerweg nog een aantal meetings met de Provincie bijwonen, dit samen met Justus Rijke.

Met vriendelijke groet, Rob Adriaansen

dinsdag, 22 augustus 2017 12:22

Veilig Hollandsche Rading WhatsApp groep

Beste dorpsgenoten,

De Veilig Hollandsche Rading Whatsapp groep blijft maar groeien. Op dit moment zijn er ruim 200 dorpsgenoten aangesloten. Behoorlijk grote groep dus voor zo'n kleine kern. Ik kreeg recentelijk weer een aantal vragen over hoe je in de groep moet communiceren, dus heb ik de gebruiks-suggesties die eerder hier gepubliceerd zijn nog maar eens naar boven gehaald:

Het gaat er om dat je via de WhatsApp groep snel informatie uit kunt wisselen met anderen in het dorp om zodoende mogelijks snel in actie te komen.Wanneer een signalement van een persoon via de groep gedeeld wordt, probeer dat dan op een zo neutraal mogelijke manier te doen. 

Gesprekken over een melding kun je altijd één op één doen, via mobiel, e-mail of natuurlijk gewoon door elkaar aan te spreken. Werkt heel verhelderend. Maar aub geen discussies via de WhatsApp groep. 

Het is ook van belang om je te realiseren dat een melding via de WhatsApp groep niet betekent dat je geen andere acties kunt ondernemen. En in geval van twijfel over inzet van politie gewoon de politie bellen (1-1-2 voor directe noodhulp of 0900-8844 voor minder urgente zaken). In het gesprek kan de politie dan bepalen of directe inzet van eenheden noodzakelijk is. Overigens, de wijkagent is aangesloten in de WhatsApp groep en leest mee.

Dus samengevat de volgende leidraad:

 • Geen discussies, maar alleen beperken tot melding van informatie met betrekking tot het onderwerp
 • Gedeelde informatie neutraal houden. Niet oordelen. Kort en bondig.
 • Bepaal eventuele vervolg-acties (bijvoorbeeld het inschakelen van noodhulpdiensten)

Ik hoop dat op deze manier de WhatsApp groep maximaal gebruikt kan worden waar deze voor bedoelt is: het signaleren van onraad en het delen van informatie met anderen in het dorp. Acties die in het verleden gestart zijn via dit kanaal zijn succesvol gebleken, en ik hoop dat we met dit initiatief de veiligheid en leefbaarheid in ons mooie dorp kunnen blijven ondersteunen en verbeteren.

Uw commentaar, visies, opmerkingen, adviezen en dergelijke kunt u zoals gewoonlijk aan mij richten via radriaansen@hotmail.com. Verzoek tot toevoeging aan de WhatsApp groep kan via e-mail of via 06.10.451.706.

MVG, Rob Adriaansen

maandag, 31 juli 2017 14:36

Poging tot inbraak - Tolakkerweg

In de tweede helft van vorige week is er een poging tot inbraak geweest op de Tolakkerweg. Er is geprobeerd om een deur te forceren om zodoende toegang te krijgen tot de woning. De eigenaresse was op dat moment waarschijnlijk niet thuis. Wellicht is men gestoord geweest want er heeft uiteindelijk geen inbraak plaatsgevonden. Wel is er schade als gevolg van de poging.

Blijf alert in de vakantieperiode, en meld verdachte zaken bij de politie (0900-8844, of 1-1-2 bij noodgevallen) en via de Veilig Hollandsche Rading WhatsApp groep.

MVG, Rob Adriaansen

woensdag, 19 juli 2017 21:01

Insluiper actief Tolakkerweg

Met instemming van mijn buren het volgende bericht:

 

Aan de Tolakkerweg heeft vanochtend tussen 09.00 en 10.30 een insluiping plaatsgevonden. Terwijl er een kind in de woning aanweizg was heeft de insluiper op de eerste verdieping een kluis aangetroffen en die vervolgens meegenomen. In de kluis zat een aanzienlijk geldbedrag.

Dringend advies om ook bij korte afwezigheid steeds ramen en deuren te sluiten, ondanks de hoge temperaturen.

Bij onraad kunt u altijd de politie bellen via 0900-8844. In noodsituaties 1-1-2.

MVG, Rob Adriaansen

Na intensief overleg (al sinds eind 2010) is het dan eindelijk zo ver! Volgende week wordt de maximum snelheid op de N417 tussen Hollandsche Rading en Maartensdijk verlaagd van 80 km/h naar 60 km/h.

Sinds 2010 heeft Veilig Hollandsche Rading zich er bij de provincie Utrecht en de gemeente De Bilt sterk voor gemaakt om die verlaging in te voeren. de invoering was al in 2014 toegezegd, echter de uitvoer van de werkzaamheden liet steeds op zich wachten. Volgende week (16/17 juli) zal de aannemer de eerste stap van de geplande werkzaamheden uitvoeren, die voornamelijk bestaat uit aanpassing van belijning en bebording. 

De effecten van die aanpassing, in samengang met intensievere snelheidscontroles door het Openbaar Ministerie, zullen de basis zijn voor evaluatie en eventuele verdere aanpassingen om er uiteindelijk voor te zorgen dat vooral de snelheid bij het ingaan van de bebouwde kom bij beide kernen beteugeld wordt. Als over enkele jaren blijkt dat de effecten niet voldoende zijn zullen verdere aanpassingen in het traject uitgevoerd worden. U moet dan denken aan drempels en versmallingen. 

Met dank aan Justus Rijke, Aimee Molleman, Klaas de Vries (hij mag het helaas niet meer meemaken) en natuurlijk de teams bij de provincie Utrecht en gemeente De Bilt.

MVG, Rob Adriaansen (namens Veilig Hollandsche Rading)

Beste dorpsgenoten,

 

Afgelopen week zag ik (bij toeval) een man in de wei achter mijn huis lopen. Hij had mij niet gezien, en toen ik hem aansprak om te vragen wat hij daar deed schrok hij in eerste instantie, om daarna te zeggen dat hij daar liep om de lengte voor een nieuwe erfafscheiding uit te meten voor een offerte-aanvraag. Hij zei dat de boer een nieuwe erfafscheiding wilde plaatsen..... Daarna keek hij op zijn horloge en zei dat hij snel weg moest.

 

Bij de boer nagevraagd, die heeft helemaal geen plannen en heeft geen offerte-aanvraag uitstaan. Met andere woorden, die man was waarschijnlijk aan het kijken bij wie hij via de achterzijde de woning binnenkon. Het was warm dus ramen en deuren stonden bij verschillende huizen open.

 

Ik heb het voorval gemeld bij de politie, verder kun je er niks mee. Wel een signaal dat je goed op moet letten en deuren en ramen moet sluiten als je weg gaat.

 

Bij onraad kun je altijd via de Veilig Hollandsche Rading app melden of via 0900-8844 (politie kijkt ook mee). Bij noodgevallen direct 112 bellen, als je twijfelt of iets een noodgeval is dan gewoon 112 bellen dan zal de politie wel een afweging maken.

 

MVG, Rob Adriaansen

dinsdag, 13 juni 2017 06:52

Camera in beeld

Op verzoek van de heer Kevin Neerbos van Politie Midden-Nederland zet ik het volgende bericht integraal door:

 

Geachte heer / mevrouw.

Vanuit het landelijke project ‘Camera in Beeld’ ben ik belast met het in kaart brengen van alle particuliere en bedrijfscamera’s.

Deze camera’s worden bij opgave ingevoerd in ons landelijk systeem.

Dit systeem is zo ontworpen dat de opsporing collega’s op een snelle wijze aan camera beelden kunnen komen, zonder zich bij elke bedrijf en/of woning te hoeven melden.

Mocht er een camera aangemeld zijn dan komt er op een kaarten overzicht, een punaise te staan. Als de collega op de punaise klikt, komt er overzicht foto naar voren met de contactgegevens van dat adres.

De collega kan nooit inloggen in uw systeem om live mee te kijken.

Mag ik u vragen om deze mail te verspreiden in de leden van uw buurt whatsapp groep?

Door op de link hieronder te klikken komt u direct in de opgavelijst van onze website.

Hier staat ook alle verdere informatie

Mocht u vragen hebben schroom dat niet om mij te mailen zodat ik eventueel opheldering kan bieden.

https://www.politie.nl/themas/camera-in-beeld.html?sid=ed957387-736c-4440-9a4b-6f6b6370a7b2

Bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Kevin van Neerbos

Politie Midden-Nederland

Steunpunt Bilthoven

Camera in Beeld

Veilig Hollandsche Rading heeft afgelopen dinsdag 28 maart met Johan Feld van RijksWaterStaat (RWS)  en Ceciel van Loenhout van aannemer 3Angle om de tafel gezeten om samen de maatregelen te bespreken ter voorkoming van filevorming op de N417 - Tolakkerweg in Hollandsche Rading/Maartensdijk.

 

Johan Feld van RWS gaf enorm veel inzicht en transparantie over de zienswijze en theoretische benadering bij de aanpak van dit dreigende probleem. RWS en 3Angle hebben duidelijk de projecties in kaart gebracht van hoe verkeersdruk tijdens de werkzaamheden op wegen rondom de A27 zou kunnen verhogen en wat voor methoden er toegepast moeten worden om dat te ondervangen.

 

Aannemer 3Angle zal focussen op een aantal ''quick wins'' waardoor al snel vordering gemaakt wordt met het werk en er zodoende minder hinder is. Gecombineerd met een extra baan tijdens de werkzaamheden (dus 3 i.p.v. normaal 2) met een doorgang van 90 km/h levert dat een significant hogere verkeersdoorstroom per uur op in vergelijking met de huidige situatie ter plaatse. 

 

Daarnaast wordt Spitsmijden aangeboden. Op strategische punten worden camera's geplaatst die kentekens lezen. Als je je hebt opgegeven voor Spitsmijden kom je met je voertuig tijdens de spits niet op die wegdelen waar Spitsmijden toegepast wordt. Omdat de A27 en N417 t.h.v. de Tolakkerweg parallel lopen wordt daar de corridor gemeten, dus zowel A27 alsook Tolakkerweg/N417.  
Er worden matrixborden ("tekstkarren") geplaatst om de weggebruikers te informeren over reistijden en het spitsmijd- project.  Dit project zal naar verwachting begin september (na de relatief rustige zomerperiode) geactiveerd worden. 
Voor meer (algemene) informatie over spitsmijden: http://www.spitsmijden.nl/

Ervaring van RWS en 3Angle heeft geleerd dat deze gecombineerde aanpak de hinder tot een minimum zou moeten beperken. Bij de aanvang van de werkzaamheden begin juli moeten we echter rekening houden met flinke overlast. Zodra weggebruikers gewend zijn aan de nieuwe situatie zal dit afnemen.  

 Al met al een constructief overleg waarbij we erg te spreken zijn over de aandacht die 3Angle en RWS in de verkeerssituatie hebben getoond.

MVG, namens Veilig Hollandsche Rading

Rob Adriaansen & Justus Rijke

 

Beste dorpsgenoten,

Na jaren van intensief overleg tussen provincie, gemeente en Veilig Hollandsche Rading is het dan eindelijk zo ver! Met gepaste trots kunnen wij u melden dat de maximumsnelheid op de Tolakkerweg tussen Hollandsche Rading en Maartensdijk verlaagd wordt van 80 km/h naar 60 km/h. Er is heel wat overleg voor nodig geweest, en een aanpassing van een geldend verkeersbesluit, om uiteindelijk deze verandering te forceren. Onder leiding van Koen van Rooijen, Projectleider Mobiliteit bij de provincie Utrecht, kwam het geheel in een stroomversnelling.

Samen met Klaas de Vries (die dit mooie resultaat helaas niet meer mag meebeleven) ben ik in 2010 voor het eerst serieus met de provincie in overleg gegaan. Op dat moment bleek het erg moeilijk om een verlaging te verwezenlijken. Echter, toen we het een jaar later voor elkaar kregen dat de Tolakkerweg als één van de 5 trajectwegen in de provincie aangemerkt zou worden en derhalve voorrang zou krijgen bij toepassen van veiligheidsmaatregelen zagen we onze kans schoon. Klaas en ik hebben heel wat uurtjes op het provinciehuis versleten om met alle betrokken partijen te overleggen, en daarnaast hebben we ook geprobeerd om vanuit de gemeente richting provincie druk te zetten. 

Zoals gezegd, Klaas mag het helaas niet meer meemaken. Echter, het moet gezegd zijn dat hij een belangrijke rol heeft gespeeld bij het totstandkomen van deze maatregel. Daarnaast wil ik ook graag Justus Rijke noemen (Tolakkerweg) die zich sinds mid 2016 bij Veilig Hollandsche Rading heeft aangesloten en inmiddels zijn meerwaarde heeft bewezen. Tot slot moet ook de inzet van Aimee Molleman genoemd worden, die parallel aan alle activiteiten van Veilig Hollandsche Rading op dit dossier zelf met de provincie in gesprek ging en daarmee de druk nog maar eens verhoogde.

Veilig Hollandsche Rading blijft zich inzetten om de veiligheid en leefbaarheid in onze kern te bewaken en/of verbeteren. Tips en adviezen zijn altijd welkom. Meepraten en meedenken kan altijd en wordt erg gewaardeerd.

Met vriendelijke groet,

Rob Adriaansen (Tolakkerweg 144)

De officiele bekendmaking is hier te vinden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-11168.html

Beste dorpsgenoten,

Bij sommigen van u is wellicht al bekend dat ter hoogte en westelijk van de Kanaaldijk herinrichting van het landschap plaatsvindt: project Natura2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht. In het kader van die activiteit zal er volgend jaar gestart worden met het afvoeren van in totaal maximaal 300.000 kubieke meter grond, om zo het natuurgebied vorm te geven en de balans van flora en fauna terug te brengen. 

Die afvoer zorgde aanvankelijk voor veel bezorgdheid bij aanwonenden van Graaf Floris de V weg en Tolakkerweg, omdat het niet wenselijk is om 1,5 jaar lang dag in dag uit constant trekkers met kipwagens voor je deur heen en weer te zien rijden. Nog afgezien van alle veiligheidsproblematiek en de wettelijke bepalingen en beperkingen voor structurele inzet van trekkers op provinciale wegen. Ik heb vanmiddag, in aanloop naar de informatieavond in het Dorpshuis, gesproken met Linda Groot en Jeanette van Dam die dit initiatief leiden en zij hebben aangegeven dat het vooralsnog de bedoeling is om die grond af te voeren via een tijdelijke ontsluiting door de polder die aansluit op de rotonde Maartensdijk en daarmee Hollandsche Rading (Graaf Floris en Tolakker) ontziet. Als alternatief wordt gedacht aan vrachtwagens, die een stuk minder overlast bezorgen op de wegen.

Ik ben positief gestemd over de genoemde plannen ten aanzien van afvoer van de grond, het lijkt er op dat de stem van de bewoners gehoord wordt. Voor diegenen die geinteresseerd zijn in de ontwikkeling van het gebied kan ik de informatieavond zeker aanbevelen.

MVG, Rob Adriaansen

vrijdag, 09 december 2016 13:04

Hardrijders zijn doodrijders.....

En we hadden er vannacht/vanochtend weer eentje. Zo'n hardrijder die met een noodgang het dorp inrijdt om vervolgens gewoon dwars over de middengeleider ter hoogte van nummer 130 heen te knallen. Deze bestuurder presteerde het om beide palen met blauw bord/witte pijl van de verhoging af te rijden, wat flinke schade veroorzaakt heeft aangezien de complete voorzijde (bumper/grill/lampen etc) van de auto is achtergebleven.

Veilig Hollandsche Rading is volop bezig om samen met de provincie de inrichting zodanig aan te passen dat dit niet meer kan gebeuren. De ontwikkelingen daarvan zullen van tijd tot tijd op deze website worden weergegeven zodat u op de hoogte kunt blijven.

donderdag, 06 oktober 2016 06:57

File op de Tolakkerweg

Beste dorpsgenoten,

 

Het zal u wellicht opgevallen zijn dat er regelmatig file staat op de Tolakkerweg, richting Utrecht, in de ochtend. Soms wel 2 uur lang. Voor inwoners van Hollandsche Rading die in de richting Utrecht vertrekken betekent dat een enorme vertraging. Meestal is de oorzaak sluipverkeer vanwege vertragingen op de A27 en/of A2. 

 

U kunt zich dus wel voorstellen hoe dit straks escaleert wanneer de werkzaamheden in verband met de verbreding van de A27 starten. Dan zal die file dagelijkse kost worden voor velen van ons. Ik heb in mijn meest recente overleg met de provincie gevraagd hoe zij dit probleem preventief op gaan lossen. In afwachting van de feedback lijkt het me handig dat we wellicht als dorpskern dit probleem op de kaart gaan zetten teneinde te voorkomen dat we straks 18 maanden elke ochtend en avond in de file staan.

 

MVG, Rob

donderdag, 06 oktober 2016 06:47

Inbraakpreventie

De herfst treedt in, het is 's-avonds eerder donker. En het inbrekersgilde is weer op pad. In verschillende kernen rondom ons heen is het aantal (pogingen tot) inbraken weer toegenomen. In Hollandsche Rading lijkt het vooralsnog rustig te zijn, en dat moeten we zo houden.

Er zijn nog een aantal WhatsApp buurtpreventie stickers beschikbaar. Ze kunnen vanaf dit weekend afgehaald worden bij Perron Peet. Plak zo'n sticker op een goed zichtbare plek aan de voorzijde van uw woning (bijvoorbeeld op een container of de brievenbus) en de heren inbrekers weten dat u op uw hoede bent.

 

vrijdag, 26 augustus 2016 15:08

Inbraak Stonewood Tolakkerweg

In de nacht van woensdag 24 op donderdag 25 augustus is er ingebroken in het kantoor van Stonewood aan de Tolakkerweg (op het terrein van Tuincentrum Karel Hendriksen. De inbrekers hebben een gat in het harmonicagaas gemaakt om zo het terrein op te kunnen.

Er is niet bekend of er ook zaken gestolen zijn. Echter, het is wel een signaal dat het inbrekersgilde ook terug is van vakantie. Let dus goed op uw omgeving, en neem bij onraad contact op met de politie via 0900-8844 of bij noodsituaties 1-1-2. En informeer uw dorpsgenoten via de WhatsApp groep Veilig Hollandsche Rading. Zo houden we samen een oogje in het zeil.

woensdag, 22 juni 2016 13:20

Stickers WhatsApp Buurtpreventie

Beste dorpsgenoten,

Na de aankondiging op de algemene bijeenkomst in maart zijn de WhatsApp Buurtpreventie stickers inmiddels geleverd. Het materiaal is beter dan van de vorige (pilot-) versie, en het formaat is ook groter (. Mooi maatje voor op een brievenbus, container, of ander voorwerp dat voor op het erf staat en vanaf de weg zichtbaar is.

De stickers zijn ter beschikking gesteld door een vriend van me die een drukkerij runt in Oss, en ze zijn derhalve gratis. In overleg met Samen Voor Hollandsche Rading zullen ze af te halen zijn op de eerstvolgende bijeenkomst (ik meen dat die op 6 juli plaatsvindt).

Met vriendelijke groet,

Rob Adriaansen

 

donderdag, 17 maart 2016 14:07

WhatsApp groep Veilig Hollandsche Rading

Beste dorpsgenoten,

Naar aanleiding van recente ontwikkelingen en continue groei van de Veilig Hollandsche Rading WhatsApp groep even een korte update: op dit moment zijn meer dan 140 dorpsgenoten aangesloten, en de App wordt regelmatig gebruikt voor het delen van informatie over veiligheid en leefbaarheid. Prima dus! Over het gebruik van de App krijg ik nog veel vragen, en ik heb daarom de tekst die ik eerder op de website publiceerde hieronder opnieuw weergegeven. 

Over het gebruik van de WhatsApp groep ontvang ik wel veel e-mails. Er wordt te snel een discussie gestart, en daar is de groep niet voor bedoeld. Het gaat er om dat je via de WhatsApp groep snel informatie uit kunt wisselen met anderen in het dorp om zodoende mogelijks snel in actie te komen. Wanneer een signalement van een persoon via de groep gedeeld wordt, probeer dat dan op een zo neutraal mogelijke manier te doen. 

Gesprekken over een melding kun je altijd één op één doen, via mobiel, e-mail of natuurlijk gewoon door elkaar aan te spreken. Werkt heel verhelderend. Maar aub geen discussies via de WhatsApp groep. 

Het is ook van belang om je te realiseren dat een melding via de WhatsApp groep niet betekent dat je geen andere acties kunt ondernemen. En in geval van twijfel over inzet van politie gewoon de politie bellen (1-1-2 voor directe noodhulp of 0900-8844 voor minder urgente zaken). In het gesprek kan de politie dan bepalen of directe inzet van eenheden noodzakelijk is.

Dus samengevat de volgende leidraad:

 • geen discussies, maar alleen beperken tot melding van informatie met betrekking tot het onderwerp
 • gedeelde informatie neutraal houden. Niet oordelen. Kort en bondig.
 • bepaal eventuele vervolg-acties (bijvoorbeeld het inschakelen van noodhulpdiensten)

Ik hoop dat op deze manier de WhatsApp groep maximaal gebruikt kan worden waar deze voor bedoelt is: het signaleren van onraad en het delen van informatie met anderen in het dorp. Acties die in het verleden gestart zijn via dit kanaal zijn succesvol gebleken, en ik hoop dat we met dit initiatief de veiligheid en leefbaarheid in ons mooie dorp kunnen blijven ondersteunen en verbeteren.

Uw commentaar, visies, opmerkingen, adviezen en dergelijke kunt u zoals gewoonlijk aan mij richten via radriaansen@hotmail.com. Verzoek tot toevoeging aan de WhatsApp groep kan via e-mail, of via 06.10.451.706.

MVG, Rob Adriaansen

Bericht van de Steungroep voor familie Graafsma:

In verband met het onverwachte overlijden van hun dochter Dascha Graafsma zal in overleg met en met instemming van de familie Graafsma op woensdag 2 december a.s. een herdenkingsbijeenkomst plaatsvinden.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door en voor de bewoners van de kern Hollandsche Rading en vindt plaats van 19.30 uur tot 21.00 uur in het Dorpshuis van Hollandsche Rading.

 

dinsdag, 29 september 2015 11:32

Thema-avond Woninginbraak Gemeente De Bilt

Beste dorpsgenoten,

De donkere dagen komen er weer aan, en dat betekent dat het inbrekersgilde de werkuren kan uitbreiden. De gemeente De Bilt organiseert een thema-avond over het onderwerp Woninginbraak, op maandag 5 oktober a.s. vanaf 19.30 uur. Locatie is het gemeentehuis in Bilthoven, en de deuren zijn geopend vanaf 19.00 uur.

Dus als u om advies verlegen zit, of graag op de hoogte gebracht wilt worden over de nieuwste inbraakmethodes en trucjes, dan kunt u op deze avond uw kennis bijspijkeren.

MVG, Rob Adriaansen

Veilig Hollandsche Rading

 

 

maandag, 10 augustus 2015 22:32

(Veilig) Hollandsche Rading in het nieuws

Beste dorpsgenoten,

De afgelopen dagen is onze kern regelmatig in het nieuws geweest. Er was vanuit de media volop aandacht voor de Veilig Hollandsche Rading WhatsApp groep. Grappig natuurlijk, dat zoiets simpels zoveel aandacht kan trekken.....

Vorige week donderdag was er een interview te horen op RadioM. Op vrijdag was er een artikel op RTV Utrecht, een interview met mijzelf en met Sebastiaan Bouman. Eventueel te vinden op www.rtvutrecht.nl.

Vandaag was er weer een interview, dit keer voor SBS6 voor het programma Hart Van Nederland. Daarbij waren naast Sebastiaan Bouman ook Ger Mik en Peter Bousché betrokken. http://www.hartvannederland.nl/nederland/utrecht/2015/hollandsche-rading-veiliger-dankzij-whatsapp/

Er is inmiddels een omweg gevonden voor het probleem van maximaal 100 leden in een WhatsApp groep. Die oplossing gaan we deze week uitwerken, de mensen die op de wachtlijst staan kunnen dan ook geregistreerd worden. Ondertussen hopen we dat door alle media-aandacht de boefjes een ander werkterrein gaan zoeken.

Dank aan iedereen die bijdraagt aan de WhatsApp groep. Als we samen alert zijn en blijven kunnen we op een eenvoudige manier veel ellende voorkomen.

MVG, Rob Adriaansen

Beste dorpsgenoten,

De WhatsApp group van Veilig Hollandsche Rading (VHR) geniet op dit moment een meer dan gemiddelde belangstelling. Dat heeft er toe geleid dat we op dit moment het maximum van 100 deelnemers in de groep hebben bereikt. Rogier Vizee was de 100ste dorpsgenoot die zich heeft aangemeld.

Het nut van de VHR WhatsApp groep heeft zich in het verleden al bewezen, en ik ben blij dat er zoveel interesse voor is. Maar dat stelt ons ook voor een probleem, want door het registreren van de 100 deelnemers is nu het maximum aantal bereikt. Ik ben samen met een aantal dorpsgenoten naarstig op zoek naar een oplossing, tot die tijd zullen nieuwe aanmelders even geduld moeten hebben. Ik kom er zo spoedig mogelijk op terug, en indien u advies hebt sta ik daar altijd voor open.

In de tussentijd dienen we waakzaam te blijven. Gister is er ingebroken, ditmaal aan de Dennenlaan. Eerder was er al een poging tot inbraak verijdeld. Dus kijk goed om u heen, en schroom niet om zaken te melden bij de politie: spoed = 1-1-2, voor alle andere zaken belt u met 0900-8844. En geef zaken door via de WhatsApp groep, velen zien meer dan één!

Bij voorbaat dank,

MVG, Rob Adriaansen

 

zondag, 31 mei 2015 16:23

Fietssluis bij Dorpshuis

Beste dorpsgenoten,
Er bestaan veel meningen over de fiets-sluis bij het dorpshuis. Aanvankelijk was deze bedoeld om de snelheid te verminderen van aankomende fietsers die de Adri Piecklaan op wilden rijden, en daarmee ook de veiligheid van (kleine) spelende kinderen op het plein te waarborgen. Echter, er wordt ook veel hinder ondervonden, en dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Namens Samen Voor Hollandsche Rading en Veilig Hollandsche Rading willen Eelco Dalmeijer en ik de meningen peilen. Graag feedback op de situatie zoals die in de bijlage geschetst is, nieuw voorgestelde situate versus bestaande situatie. 

E.e.a. wordt a.s. vrijdag 5 juni ook gepresenteerd tijdens de bijeenkomst naast het Dorpshuis van 17.00 tot 19.00 uur. U kunt uw mening geven via antwoord op deze e-mail, maar natuurlijk ook a.s. vrijdag. Bij voorbaat al dank.

MVG, Eelco Dalmeijer en Rob Adriaansen

zondag, 19 april 2015 15:32

Smiley Tolakkerweg

Beste dorpsgenoten,

Sinds enkele weken hangt er weer een zgn. Smiley aan de Tolakkerweg. Eerst in de buurt van het Vierkantje, waar hij weinig effect had. Echter, conform de afspraken die Klaas de Vries en ik met de provincie gemaakt hebben is de Smiley nu verplaatst naar de komgrens aan de zuidkant, ter hoogte van Groenrijk. De Tolakkerweg is is op aandringen van Veilig Hollandsche Rading voor het 3e jaar achtereen als trajectweg opgenomen. Dat houdt in dat de provincie speciale maatregelen neemt, zowel voor inrichting als ook door samenwerking met politie en BVOM voor radar/flits/lasercontroles.

Het effect van de Smiley is enorm! Er zijn natuurlijk altijd notoire hardrijders, maar het merendeel van de bestuurders die de kern inkomen remmen nu voor het kombord al af en passen hun snelheid goed aan. 

 

 

 

Opgelet! Binnen enkele weken zal de Smiley ondersteund gaan worden door radar/flits/lasercontroles, om zo de notoire hardrijders lik op stuk te geven. Helaas zijn er ook een aantal hardrijders in het dorp, die zich niks van de Smiley aantrekken. Ik heb deze dorpsgenoten al eens op hun snelheid aangesproken, maar blijkbaar gelden de verkeersregels alleen voor anderen. Misschien dat een snelheidsboete ze van gedachten doet veranderen. 

Voor 2016/2017 staan er een aantal aanpassingen van de weg op het programma, vooral ten aanzien van de inrichting. Veilig Hollandsche Rading is in dat overleg met de Provincie Utrecht over inrichting/aanpassing betrokken. Ook zal dan de snelheidslimiet tussen Hollandsche Rading en Maartensdijk naar 60 km/h gaan, met een strak handhavingsregime. Ik zal daar later op terug komen. 

Laten we met zijn allen proberen om de snelheid er op de Tolakkerweg uit te halen. Het verhoogd niet alleen de veiligheid, maar ook de leefbaarheid. 

MVG, Rob Adriaansen

 

donderdag, 16 april 2015 20:09

WhatsApp groep Veilig Hollandsche Rading

Beste dorpsgenoten,

De WhatsApp groep van Veilig Hollandsche Rading groeit gestaag door. Op dit moment zitten meer dan 65 mensen in de groep, waarbij bijna elke straat in ons dorp vertegenwoordigd is. Toch een teken dat de veiligheid in ons dorp breed gedragen wordt. In Maartensdijk, waar een (enigszins) vergelijkbare groep actief is, heeft men onlangs met de inspanningen van die groep een dorpsgenoot (!) kunnen aanhouden die tijdens politieverhoor tenminste 5 zaken bekende. Zo zie je maar weer waar een dergelijke (aanvankelijk preventieve) actie toe kan leiden.

Over het gebruik van de WhatsApp groep ontvang ik wel veel e-mails. Er wordt te snel een discussie gestart, en daar is de groep niet voor bedoeld. Het gaat er om dat je via de WhatsApp groep snel informatie uit kunt wisselen met anderen in het dorp om zodoende mogelijks snel in actie te komen. Wanneer een signalement van een persoon via de groep gedeeld wordt, probeer dat dan op een zo neutraal mogelijke manier te doen. 

Gesprekken over een melding kun je altijd één op één doen, via mobiel, e-mail of natuurlijk gewoon door elkaar aan te spreken. Werkt heel verhelderend. Maar aub geen discussies via de WhatsApp groep. 

Het is ook van belang om je te realiseren dat een melding via de WhatsApp groep niet betekent dat je geen andere acties kunt ondernemen. En in geval van twijfel over inzet van politie gewoon de politie bellen (1-1-2 voor directe noodhulp of 0900-8844 voor minder urgente zaken). In het gesprek kan de politie dan bepalen of directe inzet van eenheden noodzakelijk is.

Dus samengevat de volgende leidraad:

 • geen discussies, maar alleen beperken tot melding van informatie met betrekking tot het onderwerp
 • gedeelde informatie neutraal houden. Niet oordelen. Kort en bondig.
 • bepaal eventuele vervolg-acties (bijvoorbeeld het inschakelen van noodhulpdiensten)

Ik hoop dat op deze manier de WhatsApp groep maximaal gebruikt kan worden waar deze voor bedoelt is: het signaleren van onraad en het delen van informatie met anderen in het dorp. Acties die in het verleden gestart zijn via dit kanaal zijn succesvol gebleken, en ik hoop dat we met dit initiatief de veiligheid en leefbaarheid in ons mooie dorp kunnen ondersteunen.

Uw commentaar, visies, opmerkingen, adviezen en dergelijke kunt u zoals gewoonlijk aan mij richten via radriaansen@hotmail.com. Verzoek tot toevoeging aan de WhatsApp groep kan via e-mail, of via 06.10.451.706.

MVG, Rob Adriaansen

donderdag, 16 april 2015 20:00

Auto-inbraken Maartensdijk

Beste dorpsgenoten,

Via de WhatsApp groep van Veilig Hollandsche Rading was al een oproep uitgegaan, maar ik hoop op deze manier nog meer mensen te bereiken.

In Maartensdijk zijn in de afgelopen paar nachten ten minste acht auto's opengebroken, veelal van de merken Volkswagen of Audi. Het dievengilde is vooral geïnteresseerd in de airbags van deze auto's. Ondanks de scherpe blik van Preventieteam Maartensdijk zijn de dieven tot op heden niet betrapt.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee....

MVG, Rob Adriaansen

vrijdag, 03 april 2015 00:00

Buurt-enquete fietssluis plein Dorpshuis

Beste dorpsgenoten,

Sinds de plaatsing van de fietssluis bij het Dorpshuis is er via verschillende kanalen veel feedback ontvangen over het matig functioneren van die sluis. Eelco Dalmeijer (Samen voor Hollandsche Rading) en ik zijn daarover in gesprek gegaan met de gemeente, teneinde een oplossing te vinden die hetzelfde doel dient maar die breder gedragen wordt in het dorp.

Door verplaatsing van de sluis zou meteen het probleem van de ''sluipfietsers'' die via de parkeerplaats van het Dorpshuis de sluis ontwijken opgelost worden.

Het huidige alternatief dat op tafel ligt is verplaatsing van de sluis verder naar achteren het fietspad op, zodat deze in lijn komt met het hek met poort dat het terrein van de Bosbergschool afsluit. Daarmee zouden andere maatregelen overbodig worden, is er een betere indeling van de ruimte, is er minder hinder voor de lokale gebruikers en wordt nog steeds het doel van snelheidsvermindering bereikt.

Voordat we dit plan verder willen uitwerken willen we graag uw feedback vragen, om latere teleurstellingen te voorkomen. U kunt uw visie met ons delen via e.dalmeijer@emexpres.nl of radriaansen@hotmail.com. Bij voorbaat al dank.

Met vriendelijke groet,

Eelco Dalmeijer (Samen voor Hollandsche Rading)

Rob Adriaansen (Veilig Hollandsche Rading)

Hollandsche Radinger bouwt paradijs in Frankrijk…

Wellicht een beetje vreemd om op het randje van de winter al over de zomer te praten, maar ik wil graag een bijzondere ervaring delen. Afgelopen zomer was ik een aantal dagen te gast op Camping l’Ardechois, van Theo en Christa de With. Theo is opgegroeid in Hollandsche Rading, aan de Graaf Floris V weg. Na een aantal jaren in Maartensdijk te hebben gewoond zijn Theo en Christa met hun twee dochters Anne en Fleur naar Frankrijk getogen om daar hun geluk te vinden.

woensdag, 17 december 2014 11:03

Veilig Hollandsche Rading WhatsApp groep

Beste dorpsgenoten,

Naar aanleiding van de recente overval op Rob Ritman heb ik veel verzoeken gekregen om de VHR WhatsApp groep weer te re-activeren. Een e-mail is daarvoor al uitgestuurd naar de mensen die zich bij de VHR e-mail groep hebben aangemeld. Voor diegenen die niet in die groep zitten bij deze de mogelijkheid om zich ook aan te melden (voor e-mail groep, WhatsApp groep of beide).

Graag uw naam en mobiel nummer sturen naar radriaansen@hotmail.com met daarbij duidelijk aangegeven of u aan de e-mail groep, de WhatsApp groep of beide toegevoegd wilt worden. 

MVG, Rob Adriaansen

 Beste dorpsgenoten,

Door middel van onderstaande link kunt u het Bestemmingsplan Buitengebied Maartensdijk 2012 vinden, dat op 30 oktober jl. door de gemeente in gewijzigde vorm werd vastgesteld. 
MVG, Rob Adriaansen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-35619.html

Gisteravond is ons dorp opgeschrikt door een brute gewapende overval. Twee mannen met bivakmutsen drongen een woning binnen en bedreigden de eigenaar met een wapen. Onder dreiging werden pasjes, codes en andere waardevolle zaken afhandig gemaakt, daarna werd de man gekneveld achtergelaten in de woning.

Wanneer u gisteren in de loop van de dag of avond mensen hebt gezien in het dorp (station/bos/parkeerplaats) die zich verdacht ophielden of vreemd gedroegen, schroom dan niet dat te melden bij de politie via 0900-8844. Elke tip en ieder stukje informatie kan een belangrijke bijdrage leveren om deze zaak op te lossen.

Verder roep ik iedereen op om meer alert te zijn. Het is lang ''rustig'' geweest in ons dorp, maar met de donkere dagen en de kerstvakantie voor de deur zien de heren inbrekers hun kansen schoon. Opgepast dus, en meld verdachte omstandigheden altijd bij de politie via 0900-8844!!

Bel 112 als elke seconde telt. 0900-8844 Geen spoed, wél politie

 Rob Adriaansen

 

UPDATE: gerelateerde artikelen in de pers


http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1272862/bejaarde-man-hollandsche-rading-vastgebonden-en-beroofd.html

 
http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/3812525/2014/12/17/75-jarige-overvallen-en-vastgetapet-Pak-het-geld-en-rot-op.dhtml

maandag, 08 december 2014 14:55

“BEVEILIGINGSADVIES AAN DE DEUR”

pkvw-logoVan de gemeente ontving ik onderstaand bericht, ter informatie:

Met dit bericht informeren wij u over het volgende:  “BEVEILIGINGSADVIES AAN DE DEUR”

De gemeente De Bilt krijgt met enige regelmaat vragen en klachten van inwoners over beveiligingsbedrijven die van deur tot deur gaan. Adviseurs bellen aan met de vraag of de bewoners geïnteresseerd is in het preventief beveiligen van de woning en in sommige gevallen wordt een ‘gratis’ beveiligingssysteem aangeboden. De ervaringen van inwoners verschillen per bedrijf, in enkele gevallen werd het bezoek als intimiderend en opdringerig ervaren.

Deze bedrijven werken niet namens de politie en/of de gemeente. Het is altijd goed om personen die zich uitgeven voor een organisatie en aan de deur komen, te vragen om een identiteitsbewijs. Heeft u het vermoeden dat er iets niet klopt? Schroom niet en bel de politie, tel.: 0900-8844

 Uiteraard juicht de gemeente het van harte toe als inwoners hun huis voorzien van goed hang- en sluitwerk. Op de website:http://www.politiekeurmerk.nl/pkvw-bedrijf is te zien welke bedrijven in de omgeving door de politie gecertificeerd zijn om huizen te beveiligen volgens het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

woensdag, 03 december 2014 07:57

Watergebiedsplan Noorderpark

De overheid is bezig met het vaststellen van een Watergebiedsplan voor het Noorderpark. Hierbij komen onder andere de nieuwe peilwaardes aan bod, de oude zijn 10 jaar geleden vastgesteld en moeten derhalve opnieuw geevalueerd worden.

Meer informatie over het plan treft u hier aan: http://www.agv.nl/noorderpark/

De bekendmaking treft u hier aan:  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2014-8094.html

Inspraak is mogelijk, zie hiervoor de bekendmaking.

MVG, Rob Adriaansen

zondag, 28 september 2014 11:23

Pistoolschoten gehoord op de Tolakkerweg

In de afgelopen nacht zijn door verschillende mensen aan de Tolakkerweg pistoolschoten gehoord. Het gaat om het gedeelte van de Tolakkerweg aan de zuidkant van Hollandsche Rading, in de nabijheid van de komgrens. 

Indien u ook schoten gehoord heeft, of andere verdachte zaken heeft waargenomen die hiermee verband zouden kunnen houden, wordt u verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844. Het is van belang om uw waarneming te melden, omdat aan de hand van die informatie meer bekend kan worden over het voorval (tijdstip/richting) en het wellicht gelinked kan worden aan een andere waarneming.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Namens Veilig Hollandsche Rading

Rob Adriaansen

De provincie heeft meegedeeld dat ze tussen 22 september en 22 oktober op werkdagen (maar wel buiten de spitsuren) de lantaarnpalen gaat vervangen op de Tolakkerweg en de Kon. Wilhelminaweg, zeg maar van de stoplichten in HR tot aan de nieuwe rotonde na de Texaco-pomp.

De huidige verlichting wordt vervangen door zuinige LED verlichting, die bovendien ook dimbaar is. Daarmee wordt ook lichtvervuiling voorkomen. De LED verlichting is witter van kleur dan de huidige lampen.

Tevens worden de lantaarnpalen vervangen. Er komen nieuwe, aluminium palen voor in terug. Voordeel is dat die minder onderhoud behoeven (worden niet geschilderd) en dat ze makkelijker knikken als er (onverhoopt) een voertuig tegenaan rijdt.

Voor vragen kunt u terecht bij geurt.dijkstra@provincie-utrecht.nl

MVG, Rob Adriaansen

Veilig Hollandsche Rading

donderdag, 18 september 2014 09:56

Thema bijeenkomst Woninginbraak

Beste dorpsgenoten,

De gemeente De Bilt organiseert 8 oktober a.s. een thema-avond over woninginbraak. De impact, de aanpak van de politie, etc. 

Indien u deze avond bij wilt wonen kunt u zich opgeven via noortl@debilt.nl of bel (030) 228 91 57.

Tevens verwijs ik u naar de bijlage.

MVG, Rob Adriaansen

Veilig Hollandsche Rading

dinsdag, 09 september 2014 05:12

Aanpassingen Tolakkerweg

In de afgelopen 2 jaar hebben Klaas de Vries en ik een aantal vergaderingen gehad met vertegenwoordigers van de provincie Utrecht die verantwoordelijk zijn voor de inrichting van de Tolakkerweg. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een aantal concrete afspraken over acties die bij moeten gaan dragen aan een verbetering van de veiligheid en het woongenot van aanwonenden van de Tolakkerweg.

Voornaamste aanpassingen zijn de verlaging van de maximum snelheid van 80 km/h naar 60 km/h op het stuk tussen Hollandsche Rading en Maartensdijk, en de grootschalige aanpassing van de ''chicane''  bij het Vierkantje. 

De Tolakkerweg is door de provincie inmiddels ook aangeduid als trajectweg voor handhaving. Daarvan zijn er maar een paar in de provincie, dat onderstreept het feit dat de provincie zich in wil zetten voor verbetering van veiligheid en woongenot. Door die aanduiding heeft de weg een hogere prioriteit bij het uitzetten van snelheidscontroles en andere gerichte acties.

Het volledige document treft u in bijlage aan.

MVG, Rob Adriaansen

Veilig Hollandsche Rading

Enige tijd geleden schreef ik over het Ontwerp Mobiliteitsplan van de provincie Utrecht, dat voor de Tolakkerweg van belang is in verband met de aanpassing van het karakter van deze weg (van gebiedsontsluitingsweg naar erftoenaderingsweg). De provincie stelt in dat plan (in tegenstelling tot eerdere plannen) dat de leefbaarheid voor de bewoners van de Tolakkerweg moet prioriteren boven de functie die de weg vervult als ontsluiting voor het omliggende gebied en ontlasting voor de verkeersdruk op de A27 (voornamelijk in de spits).

Op 5 juni jl. heb ik een brief ontvangen van de provincie,w aarin wordt aangekondigd dat in tegenstelling tot eerdere berichtgeving de besluitvorming rondom het Ontwerp Mobiliteitsplan nog voor de zomer zal plaatsvinden. Op 16 juni a.s. zal er een bespreking plaatsvinden in de statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie. Op 7 juli zal dan besluitvorming plaatsvinden in de Statenvergadering.

De onderliggende stukken voor de besluitvorming zijn te vinden op de website van de provincie: 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/vergaderingen/Commissie-Milieu--Mobiliteit-en-Economie/2014/16-juni/14:00

Op 6 mei hebben Ronald de Moor, Rob Adriaansen, Ernst-Jan Mastenbroek en Kees Floor overleg gehad met de gemeente: Lianne Oosterlee, Bert van Malsen en Wouter le Fevre, over de verkeersveiligheid op en rond het plein voor het Dorpshuis en het speelplein op de Adri Piecklaan.

Besproken is dat het van belang is dat de verkeerssnelheid van fietsers wordt belemmerd om het veilig voor de kinderen en ouders te maken om naar en van school te gaan en op en rond het speelplein te verkeren.

Beste dorpsgenoten,

 
De provincie legt op dit moment de laatste hand aan de Mobiliteitsvisie en het Mobiliteitsprogramma. Dit wordt de leidraad voor mobilitieit voor de komende jaren (>2020). 
 
Eén van de punten van aandacht in dat programma is de Tolakkerweg (N417). Deze weg is door de provincie sinds kort als beschermde weg aangemerkt, dit vanwege de vele veiligheids-issues die er op dit wegdeel spelen. Door het karakteriseren van deze weg als ''beschermde weg'' ontstaat er voor de provincie de mogelijkheid om aanvullende maatregelen te nemen om de veiligheid van verkeer een aanwonenden, en derhalve het woongenot aan de Tolakkerweg en directe omgeving, te verbeteren. Aangezien wij allen regelmatig gebruik maken van de Tolakkerweg, kan ik mij voorstellen dat u wellicht uw visie kenbaar wilt maken.
 
Iedereen kan zienswijzen insturen middels de onderstaande link:
 
 
De gemeente De Bilt heeft bij de provincie aangedrongen op afwaardering van de snelheid op het gedeelte buiten de bebouwde kom tussen Hollandsche Rading en Maartensdijk. Dit kan met een aantal kleine maatregelen eenvoudig gerealiseerd worden.
 
Er zijn andere voorbeelden, bijvoorbeeld met betrekking tot de oversteekplaatsen en het stoplicht bij de Vuurse Dreef. Eenieders visie is welkom, en ik moedig u aan om uw mening te laten horen.
 
MVG, Rob Adriaansen

In mei zal de provincie starten met de aanleg van een rotonde bij de kruising N417/N234. Dat is de kruising op de Kon. Wilhelminaweg waar je kunt afslaan naar de A27/Bilthoven.

Naar verwachting zal de aanleg van de rotonde enige verkeershinder en oponthoud veroorzaken. Een gewaarschuwd mens telt voor twee......

 

Naschrift:

De verkeershinder wordt verwacht tussen 2 mei en 27 mei a.s. door rijstrookversmalling. Bovendien zijn de volgende weekend-afsluitingen aangekondigd:

VRIJDAG 2 mei 13.00 t/m zondag 4 mei

Zaterdag 10 mei t/m zondag 11 mei

Zaterdag 17 mei t/m zondag 18 mei

Zaterdag 24 mei t/m zondag 25 mei

 

Let op: buslijn 55 zal tijdens de weekend-afsluitingen een aangepaste route rijden.

donderdag, 27 maart 2014 15:13

Tolakkerweg - update

Er zijn verschillende ontwikkelingen met betrekking tot de Tolakkerweg. Samen met de provincie wordt op dit moment gekeken naar verdere verbetering van de veiligheid. Dit zal vooral terugvallen op het intomen van de snelheid op het gedeelte binnen de bebouwde kom, en daar ligt dan ook de focus van de activiteiten.

Daarnaast heeft er vorige week donderdag een inspectie plaatsgevonden door Hans Konings, Statenlid Utrecht voor de VVD. Hij heeft zich reeds enkele jaren sterk gemaakt voor aanpassingen ter verbetering van de leefomgeving voor de aanwonenden van de Tolakkerweg.

Samen met Klaas de Vries heb ik in mei weer een afspraak met de werkgroep van de provincie. Dan worden de verschillende opties voor aanpak toegelicht en zullen we tot een besluit komen. Wordt vervolgd dus.

 

dinsdag, 18 maart 2014 22:13

Frontale aanrijding Tolakkerweg

Hedenavond, circa 22.15 uur, heeft er een frontale aanrijding plaatsgevonden op de Tolakkerweg, ter hoogte van de chicane bij het Vierkantje. De bestuurder van een VW Golf heeft de chicane via de zijde voor tegengesteld verkeer genomen, en heeft daarbij een tegenligger (Fiat) frontaal geramd. Daarna is de Golf tegen een boom tot stilstand gekomen. Brandweer en politie waren zeer snel ter plaatse, de bestuurster van de Fiat is door de brandweer uit de wagen geknipt en per ambulance afgevoerd. Ze was aanspreekbaar terwijl de brandweer haar uit de auto haalde.

 

 

donderdag, 20 februari 2014 11:40

LET OP! Verdacht persoon gesignaleerd!

Op 18 februari jongstleden is in de vroege ochtend (05.45 uur) een persoon gesignaleerd op de Oosterspoorlaan, die met een zaklamp in de tuinen aan het schijnen was. Het was geen krantenbezorger. Signalement: man of vrouw, circa 1m70 lang, had een dikke korte jas een, liep met O-benen. De politie is ingelicht, tot op heden geen verdere informatie bekend.
 
Alle informatie is welkom rechtstreeks bij de politie via 0900-8844, of via de Community: radriaansen@hotmail.com.
woensdag, 15 januari 2014 12:45

Inbraak Dennenlaan

In de week tussen Kerst en Oud/Nieuw heeft er een inbraak plaatsgevonden aan de Dennenlaan. Het vermoeden betaat dat de daders zich daarbij via de achterkant (de weilanden) toegang hebben verschaft tot het erf en de woning. Er zijn verschillende zaken ontvreemd.

Meer details ontbreken. Echter, het is duidelijk dat het inbrekersgilde onze kern (helaas) nog niet vergeten is. Blijf alert! Bel bij onraad 1-1-2, of bij minder urgente zaken 0900-8844.

woensdag, 18 december 2013 16:56

Getuigen gezocht na mishandeling

PVteam

 

 

 

 Overgenomen van de website van Preventieteam Maartensdijk:

Op dinsdagochtend 17 december 2013 tussen 07:30 uur en 07:40 uur is er een meisje van haar fiets getrapt. Ze fietste op haar rode damesfiets over het "Vuurschepad" dit is een fietspad gelegen tussen de Dorpsweg en de Dennenlaan in Hollandsche Rading. Halverwege is ze links ingehaald door een jongen in een gele jas. Deze jongen fietste haar voorbij. Nadat de jongen in de gele jas voorbij was, werd zij aan de rechterzijde ingehaald door een tweede jongen. Deze jongen gaf zonder enige aanleiding een trap tegen haar rechter onderbeen. Hierdoor kon zij zich ternauwernood staande houden. Vervolgens werd zij direct weer rechts ingehaald door een derde jongen die haar ook een trap gaf waardoor ze ten val kwam en in een sloot terecht kwam. Het meisje zag nog wel dat er een vierde jongen achter de drie andere aanfietste. Bij het weg fietsen hoorde zij de jongens lachen.

Ze heeft nog om hulp geroepen, echter niemand reageerde. Wel kon ze vertellen toen zij weer op het droge stond dat er vanuit Hollandsche Rading mensen aankwamen fietsen die de jongens gezien moeten hebben. Ze is later op de dag met haar ouders naar het ziekenhuis geweest. Ze heeft blauwe plekken op haar rechterbeen, haar rechterduim is gekneusd en ze heeft last van haar rug.

Op dit moment wordt er gezocht naar getuigen! Heb je iets gezien of gehoord hierover? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Het volgende bericht is afkomstig van Preventieteam Maartensdijk. Aangezien veel Hollandsche Radingers ook gebruik maken van de pinautomaten op het Maertensplein wil ik iedereen toch alert maken:

 

Vrijdag 29 november om 14:50 uur is er een inwoner overvallen bij de pinautomaat op het Maertensplein. Het slachtoffer heeft net de code ingetoetst en wordt daarna aangesproken door een man in gebrekkig Nederlands. Het slachtoffer raakt een beetje in paniek en weet niet helemaal wat hij moet doen, hij wil zo snel mogelijk zijn pas terug en die krijgt hij op een gegeven moment ook. Hij heeft niet het idee gehad dat er geld opgenomen is maar gaat later controleren en ziet dat er 1000 euro afgeschreven is.

Vorig jaar zijn dit soort overvallen ook al meerdere malen gedaan. Blijf opletten op het Maertensplein of er verdachte personen rondlopen. Mocht je deze zien of getuigen zijn? Zorg dan dat je de verdachte zo goed mogelijk kunt omschrijven, noteer eventueel een kenteken en bel 112!

woensdag, 30 oktober 2013 21:24

Wegpiraten

Vanochtend, 07.15, kwamen vanuit de richting Maartensdijk twee auto's richting Hollandsche Rading gereden. Van ver was al te horen dat ze met een veel te hoge snelheid reden, dat trok direct de aandacht.  

Het betrof twee personenwagens, een blauwe en een grijze. Ze hadden beiden zojuist een langzaam rijdende vrachtauto ingehaald en reden naast elkaar (!) op de Tolakkerweg met minstens 150 km/h!! Zonder af te remmen reden ze zo vanaf Wubben tot het kom-bord, het dorp in. De grijze moest bij de middenverdeler bij Groenrijk sterk in de remmen om de blauwe voor te laten gaan. 

De auto's remden voorbij Groenrijk sterk af voor de chicane, en gingen ook daar met veel te hoge snelheid doorheen. Daarna ging weer vol het gas er op, en het daaropvolgende zebrapad moeten ze gekruist hebben met minstens 80 a 90 km/h.

Aan de hand van het kenteken konden de snelheidsduivels achterhaald worden, en vanmiddag kwam reeds de melding binnen dat beide heren door de politie bezocht zijn op hun werk en dat ze aangesproken zijn op hun gedrag. Complimenten voor de actie van de wijkagenten, dit soort ''lik op stuk'' beleid moet vaker toegepast worden!! 

Veilig Verkeer Nederland, afdeling De Bilt, organiseert samen met Stichting MENS De Bilt op maandag 28 oktober a.s. een opfriscursus voor automobilisten van 50 jaar en ouder. Hieronder treft u de tekst aan van de flyer.

Mocht u hierin geinteresseerd zijn, dan kunt u zich nog tot enmet dit weekend aanmelden.

 

Maandag 28 oktober 2013, Gebouw “De Duiventil”,  Jasmijnstraat 6, 3732 EC De Bilt

09.00 – 12.15 uur en 
13.00 – 16.15 uur bij voldoende belangstelling

Voor wie:      Automobilisten uit gemeente De Bilt

Leeftijd:        Vanaf 50 jaar

Inhoud:        Theorie: verkeersregels en –tekens;
                       Rijden: in uw eigen auto ritadviseur.    Ogentest, reactietest en gehoortest;

Eigen bijdrage: €15,00 p.p. bij voorkeur gepast te betalen op de dag zelf                               

Opgave:       Persoonlijk, schriftelijk, telefonisch of per e-mail bij:  

Stichting MENS De Bilt te De Bilt
Jasmijnstraat 6, 3732 EC De Bilt, tel: 030 220 34 90
e-mail:duiventil@mensdebilt.nl t.a.v. Mw. B. van der Heijden

Bij aanmelden per brief of e-mail s.v.p.
naam + voorletter(s), geboortedatum, postadres, telefoonnummer en eventueel uw e-mailadres
vermelden.

 

maandag, 14 oktober 2013 14:16

Woninginbraak Maartensdijk - Zwanenbloem

Afgelopen vrijdag heeft er in de vroege avond een inbraak plaatsgevonden in een woonhuis aan de Zwanenbloem in Maartensdijk. Daarbij zijn tezelfdertijd in de omgeving 4 Marokkaanse jongens gesignaleerd die zich verdacht gedroegen.

Originele artikel via deze link:  http://www.preventieteammaartensdijk.nl/?mededelingen&id=50

Met de herfstvakantie voor de deur is het zaak dat we goed opletten in onze straat, en verdachte zaken direct melden bij de politie. Daarvoor kan altijd gebruik gemaakt worden van het noodnummer 1-1-2.

Blijf alert op wat er in uw directe omgeving gebeurt. Samen maken en houden we Hollandsche Rading veilig!

 

Beste dorpsgenoten,

Via het Preventieteam Maartensdijk ontving ik de volgende melding, die ook op hun website vermeldt staat:

http://www.preventieteammaartensdijk.nl/?mededelingen&id=47

Indien u deze auto in onze kern heeft gesignaleerd, of gezien heeft dat de bestuurder of een passagier zich verdacht ophoudt, meld dit dan bij de politie: 112.

 

Bij voorbaat dank,

MVG, Rob Adriaansen

zaterdag, 06 juli 2013 19:58

Inbraakveiligheid & preventie

De vakantieperiode breekt aan en dat betekent dat het dievengilde zich klaarmaakt om op rooftocht te gaan. Gelukkig kan veel ellende voorkomen worden door goed voorbereid je woning/erf achter te laten. De Community heeft overleg gehad met de Sebastiaan Bouman, wijkagent van Politie De Bilt, en hij heeft een mooi overzicht met tips en adviezen gestuurd waarmee u aan de slag kunt. Veel zaken zullen voor de hand liggen, maar hier geldt dat men beter kan voorkomen dan genezen.

In de bijlage treft u het overzicht van tips en adviezen aan. Tevens een zogenaamde vakantiekaart waarmee u de politie kunt informeren over wie de thuisblijvers zijn die op uw woning passen of die een sleutel hebben. Doe er uw voordeel mee.

Prettige vakantie!

Rob Adriaansen

 

maandag, 24 juni 2013 18:41

Transformatie Tolakkerweg

Eenieder die in de afgelopen tijd over de Tolakkerweg onze kern in of uit kwam rijden heeft daar ongetwijfeld de werkzaamheden gezien. ik bedoel niet aan de weg, maar ik bedoel aan de grasperken net buiten de bebouwde kom richting Maartensdijk. 

Wim Bosman - grasperken Tolakker

Wim Bosman heeft met veel toewijding de grasperken langs de Tolakkerweg voor een aantal huizen van alle puin ontdaan dat was achtergebleven na het asfalteren enkele maanden geleden. Hij heeft ook enkele inritten opnieuw ingeklinkerd, en als klap op de vuurpijl heeft hij graszoden gelegd zodat alles er weer strak uitziet.

Complimenten voor al het werk Wim! Het ziet er fantastisch uit!

donderdag, 20 juni 2013 06:00

Eenzijdig ongeval Tolakkerweg

Dinsdag 18 juni in de vroege avond is een bestuurder met een Volvo, komende uit de richting Maartensdijk, tegen een lantaarnpaal gebotst ter hoogte van Tolakkerweg 154.

De bestuurder verklaarde dat hij moest uitwijken voor een tegenligger (Audi) die een inschattingsfout maakte bij het inhalen, waardoor deze op de weghelft voor het tegemoetkomende verkeer reed toen de Volvo er aan kwam. De bestuurder van de Volvo moest uitwijken om een ongeluk te voorkomen. Het gebeurde precies in de bocht, het beperkte zicht heeft ongetwijfeld een rol gespeeld.

Er waren twee getuigen, die op dat moment per bromscooter richting Maartensdijk reden. Zij zijn door de politie gehoord. Er waren geen gewonden, welk raakten auto en lantaarnpaal beschadigd.

 

 

dinsdag, 18 juni 2013 06:41

Poging tot inbraak

Vannacht is er een poging tot inbraak geweest aan de Tolakkerweg 144. Men heeft het hangslot op het hekwerk aan de zijkant van het erf doorgeknipt, en zo toegang gekregen tot het erf. De beide aanhangwagens die daar geparkeerd staan zijn afgesloten. Waarschijnlijk zijn de dieven gestoord tijdens hun actie, want er is niets ontvreemd.

Ben alert op verdachte zaken in uw omgeving, en schakel bij twijfel altijd de politie in: 0900-8844.

3112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de afgelopen maanden heb ik veel gecommuniceerd met de provincie Noord-Holland, teneinde meer duidelijkheid te krijgen over de plannen met betrekking tot het verleggen van het fietspad naast de N417. Zoals we inmiddels weten zal vanaf de kruising Tolakkerweg/Vuurse Dreef in de richting Hilversum al het fietsverkeer straks aan de westkant rijden. Zo ook verderop, helemaal tot aan Hilversum.

maandag, 13 mei 2013 15:33

KidsAlert in Dennenlaan en Spoorlaan

Veilig Verkeer Nederland heeft 2 KidsAlert poppen ter beschikking gesteld voor gebruik in Hollandsche Rading. Deze poppen kunnen langs de kant van de weg opgesteld worden om zo voorbijkomend verkeer alert te maken op spelende kinderen op straat. 

                    

 

Met het aanbreken van het voorjaar zijn onze kinderen weer steeds meer op straat te vinden, en ik spreek de hoop uit dat de aanwezigheid van de KidsAlert poppen de aandacht van fietsers, bromfietsers en automobilisten kan verscherpen.

Met dank aan Veilig Verkeer Nederland voor het ter beschikking stellen van de poppen.

MVG, Rob Adriaansen

Beste bewoners,

Onderstaande bericht via NS en gemeente ontvangen:

 

Aanstaande donderdag, 2 mei 2013, worden op de hieronder genoemde NS stations fietswrakken uit de NS rijwielstallingen gehaald, om zo weer meer ruimte te creëren voor onze klanten.

-          Utrecht Zuilen

-          Utrecht Terwijde

-          Vleuten

-          Abcoude

-          Amsterdam Holendrecht

-          Hollandsche Rading

Wij hebben deze werkzaamheden uitbesteed aan de firma Kraan Tweewielers uit Woerden.

De medewerkers van de firma Kraan zijn ook herkenbaar aan hun bedrijfskleding.

De desbetreffende fietswrakken zijn door mij op 31 januari jl. aangemerkt als “wrak” en als zodanig gelabeld met een gele tie-rap.

Alleen de fietswrakken, die nog steeds dit gele label hebben, worden weggehaald. Ze zijn dan ook al minimaal 13 weken niet gebruikt en gaan dus weg.

Bij het verwijderen wordt mogelijk gebruik gemaakt van een slijpmachine.

Afgelopen vrijdag heb ik een brief ontvangen van de Provincie Noord-Holland. het betreft een aankondiging van een langdurige afsluiting van de Utrechtseweg, het deel tussen rotonde Noodweg/restaurant De Rading en de kruising Tolakkerweg/Vuurse Dreef bij de stoplichten.

Ook de rotonde zal in de genoemde periode twee weekenden afgesloten zijn voor onderhoud: 24 t/m 26 mei en 31 mei t/m 2 juni. Beide keren van vrijdagavond 20 uur tot maandagmorgen 06 uur.

Verkeer vanuit Hilversum wordt omgeleid via de A27. Verkeer vanuit Utrecht wordt eveneens via de A27 omgeleid.

 

Voor informatie kunt u terecht op www.infoN417.nl

Contact met de provincie verloopt via 0800-0200600 of via infobu@noord-holland.nl

 

zaterdag, 20 april 2013 19:28

Weer auto-inbraak Maartensdijk

Wederom is er in Maartensdijk ingebroken in een auto. Meer gegevens treft u aan op de website van Preventieteam Maartensdijk:

http://www.preventieteammaartensdijk.nl/?mededelingen&id=39

zaterdag, 20 april 2013 19:21

Hek parkeerplaats Goois Natuur Reservaat

Na een aanhoudende reeks meldingen over overlast door drugsdealers die zich ophielden op de parkeerplaats van GNR, is in overleg met GNR besloten dat er een hek zou komen dat van zonsondergang tot zonsopgang afgesloten zou zijn. Sinds meer dan een jaar wisselen David Vermeulen en Chris van Zijtveld elkaar af, en zorgen er samen voor dat het hek 's-avonds dicht is en 's-ochtends weer geopend wordt. 

Een mooi voorbeeld van hoe Hollandsche Radingers zelf bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving! Dit past precies in de Community-gedachte. David en Chris: bedankt voor de moeite!

 

 

zondag, 07 april 2013 18:33

Da's pech - Tolakker.....weg!

... en da's vlug: Tolakkerweg terug!

 

In record-tempo heeft een team van aannemer Van Kessel de Tolakkerweg tussen de komgrenzen Hollandsche Rading en Maartensdijk compleet verwijderd tot op de zandlaag, en daarna weer opgebouwd. Morgen wordt de toplaag aangebracht, maar het is een prestatie om zo'n klus in zo'n korte tijd voor elkaar te krijgen. Er werd in ploegen continue doorgewerkt om zodoende zo min mogelijk verkeershinder te veroorzaken. Verkeersregelaars stonden bij de beide  uiteinden van de werkzaamheden om verkeer een goede alternatieve route te adviseren. 

donderdag, 28 maart 2013 19:09

Auto-inbraak Maartensdijk

In Maartensdijk is vorige week weer een auto-inbraak geweest. Een TomTom inclusief laadkabel is uit het dashboard-kastje ontvreemd.

Blijf alert op verdachte zaken, personen of omstandigheden in uw omgeving, en waarschuw bij onraad de politie:

1-1-2 voor noodgevallen, die directe inzet van politie en noodhulpdiensten vereisen

0900-8844 voor alle andere gevallen, waarbij dus geen directe inzet van noodhulpdiensten vereist is.

 

Samen houden we onze kern veilig!

woensdag, 27 maart 2013 16:56

Paaseitjes zoeken!!

327595916JJW Hollandsche Rading organiseert op zaterdag 30 maart a.s. weer het paaseitjes zoeken voor alle kinderen uit Hollandsche Rading.

Vergeet niet om een tasje, mandje of emmertje mee te nemen om de paaseitjes in te doen!!

Natuurlijk hebben we ook dit jaar weer een gouden ei verstopt. Kom je ook? Misschien vind jij het gouden ei wel!!

We starten om 10.00 uur

Locatie: De Hertenkamp - Karnemelkseweg 8 - Hollandsche Rading

 Dit is een gratis activiteit, aanmelden is niet nodig.

Tot zaterdag!

Wil je een aankondiging van activiteiten ook per e-mail ontvangen (dat vinden wij ook heel handig)? Stuur dan je e-mail adres naar info@jjw-hollandscherading.nl

Website: www.jjw-hollandscherading.nl

Vandaag heeft een verkeersdeskundige van Veilig Verkeer Nederland een inspectie uitgevoerd op de Tolakkerweg, naar aanleiding van een tweetal meldingen over problemen met de veiligheid voor overstekende voetgangers en fietsers bij de oversteekplaatsen en de kruising bij de stoplichten. De uitkomsten van deze inspectie zullen aan gemeente en provincie worden aangeboden, met een welgemeend advies over hoe de situatie aan te passen. Eerste conclusie na de inspectie is dat de oversteekplaatsen niet conform de richtlijnen zijn aangelegd, en dat er zeker verbeteringen aan te brengen zijn die de veiligheid van overstekend verkeer ten goede zullen komen.

Wordt vervolgd, ik houd u op de hoogte.

Op 12 maart heeft de politie een snelheidscontrole gehouden op de Tolakkerweg in Maartensdijk. Tussen 08.00 en 12.30 passeerden 2674 voertuigen de radar, 330 daarvan met een snelheid hoger dan 50 kilometer per uur.

Eén op de 8 voertuigen reed dus te hard. Dat is veel te veel. Ik ben volop in overleg met gemeente en provincie om de snelheidslimiet op het gedeelte tussen Hollandsche Rading en Maartensdijk naar 60 km/h te verlagen. Dat zou dan ook een effect moeten hebben op de snelheid waarmee automobilisten die twee kernen binnen komen rijden.

Overigens een interessant gegeven, dat in ruim 4 uur 2674 voertuigen over de Tolakkerweg voorbij komen. Het bevestigd dat sinds 2008 (toen 11.400 voertuigen in 24 uur) het aantal voertuigen is toegenomen. Het zou goed zijn als de provincie een nieuwe 24-uurs telling doet, ook om een soort nulmeting te hebben voordat de verkeerstoeloop vanuit Ter Sype mee gaat tellen.

Wordt vervolgd.

 

Bron: Biltsche Courant 20 maart 2013

vrijdag, 15 maart 2013 18:56

Inloop-avond Provincie Noord-Holland

Beste dorpsgenoten,

De provincie Noord-Holland start binnenkort met de werkzaamheden aan de N417, provinciale weg tussen rotonde Restaurant De Rading en de kruising Vuurse Dreef (provinciegrens met Utrecht).

Er is een mogelijkheid om geinformeerd te worden over deze avond. Er zal ook gelegenheid zijn om geinformeerd te worden over de ecopassage die in aanleg is, over een dassenproject, en over de aanleg van het nieuwe fietspad aan de westzijde van de N417.

Zie bijlage voor meer informatie.

MVG, Rob Adriaansen

In het weekend van 6 en 7 april 2013 zal de Tolakkerweg het hele weekend lang afgesloten zijn voor alle verkeer. De provincie zal dan het complete wegdek van de weg vervangen. Alle lagen worden verwijderd, er wordt een nieuwe fundering aangelegd en daar bovenop zal weer een nieuwe asfaltlaag aangelegd worden. De provincie wil de overlast voor weggebruikers tot een minimum beperken en derhalve zijn de werkzaamheden gepland in een weekend, en gedurende een aantal avonden, zie onderstaand schema dat ik ontving van de projectleider, de heer Wim Dekker:

 

Voorbereiding:           donderdagavond 4 april/vrijdagmorgen 5 april

Uitvoering:                 vrijdagavond 5 april/maandagmorgen 8 april - LET OP: gedurende deze periode is de weg helemaal afgesloten. Het fietspad is wel gewoon open, echter alleen voor fietsverkeer, licht busverkeer en voor noodhulpdiensten.

Afwerken:                  maandagavond 8 april/dinsdagmorgen 9 april

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Gijs Klomp, 06.53.698613 - gijs.klomp@provincie-utrecht.nl

door Guus Geebel

Ongeveer tegelijkertijd dat het preventieteam Veilig Hollandsche Rading (VHR) besloot te stoppen, ging op initiatief van Danny Meiners het Preventieteam Maartensdijk van start. Meiners won daarmee de prijsvraag die ter gelegenheid van de Week tegen de woninginbraak werd uitgeschreven.

Rob Adriaansen was drie jaar geleden de initiatiefnemer van VHR. Hij woont sinds 2005 in Hollandsche Rading, maar al veel langer in de gemeente De Bilt.

Copyright ©2018 hollandscherading.com - Design by Top 10 Binary Options
f t g m