• Dennenlaan

 • Vuursche Dreef

 • Vuursche Dreef

 • Spoorlaan

 • Spoorlaan

 • Vuursche Dreef

 • Dennenlaan

 • Vuursche Dreef

dinsdag, 17 maart 2009 00:00

Het dorpshuis in Hollandsche Rading

Geschreven door

Tijdelijk dorpshuis

 

Het dorpshuis fungeert als een belangrijke schakel in het sociale leven van Hollandsche Rading. Het biedt ruimte aan uiteenlopende activiteiten voor jong en oud. Het dorpshuis is tijdelijk gehuisvest in een porto cabin. Inmiddels is gekozen voor een nieuw dorpshuis op de locatie van het oude dorpshuis.

Dorpshuis Hollandsche Rading

Nieuw dorpshuis in Hollandsche Rading

In december 2005 werd het dorpshuis noodgedwongen in een ‘porto cabin’ achter de Bosbergschool ondergebracht. Het oude dorpshuis stond op instorten. Het dorpshuis gaf onderdak aan uiteenlopende activiteiten als Jeugd- en jongerenwerk en Sociaal Cultureel werk voor volwassen en ouderen. 
We startte met een onderzoek naar mogelijke nieuwbouw. Over de (schaal van deze) nieuwbouw is afgelopen jaren intensief overleg gevoerd met dorpsbewoners, tennisvereniging en de klankbordgroep. Het resultaat hiervan is een combinatie van een dorpshuis met andere functies als kinderopvang, bridgeclub, yoga etc.

Maart 2011: Start Ontwerpfase

Op basis van het vastgestelde programma van eisen wordt gestart met de ontwerpfase. Voor het ontwerp van het nieuwe dorpshuis is een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure gestart. Een aantal architectenbureaus zijn uitgenodigd om offerte uit te brengen voor het ontwerp van het dorpshuis en de openbare ruimte. De selectiecommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de klankbordgroep en gemeenteambtenaren, zal beoordelen welk bureau de opdracht krijgt. Eind maart zullen de architectenbureaus hun visie presenteren aan de selectiecommissie. Daarna kan gestart worden met het ontwerp van het nieuwe dorpshuis en de openbare ruimte.

November 2010: Programma van eisen vastgesteld

In 2010 hebben we gewerkt aan het opstellen van een programma van eisen voor het nieuwe dorpshuis. Dit programma geeft inzicht in hoeveel ruimte wenselijk is voor de toekomstige gebruikers voor hun activiteiten. Wensen over de buitenruimte rondom het dorpshuis zijn ook meegenomen. Te denken valt hierbij aan parkeren, spelen en groen.
We hebben het programma van eisen opgesteld in samenwerking met toekomstige gebruikers en de klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit gebruikers en omwonenden. Op 1 juni 2010 heeft de klankbordgroep het gepresenteerde concept programma van eisen voor het nieuwe dorpshuis positief ontvangen.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 9 november 2010 het ruimtelijk en technisch programma van eisen vastgesteld. Het programma omvat een dorpshuis waarin 2 zalen zijn opgenomen van respectievelijk 50m2 en 70m2 die samengevoegd kunnen worden tot één zaal. De bestaande peuterspeelzaal wordt door middel van een doorgang aan het dorpshuis toegevoegd.

Ontwikkelingen 2008-2009

 • In januari 2008 besloot de raad dit idee verder uit te werken. Voorwaarde was een budgettair neutrale ontwikkeling.  Na onderzoek werd een stedenbouwkundig ontwerp opgesteld met twee varianten voor een nieuw dorpshuis in combinatie met andere functies. Geen van deze varianten kon budgettair neutraal worden gerealiseerd. Ook niet door een bescheiden aantal woningen aan de plannen toe te voegen.
 • Initiatiefgroep en een bewonersoverleg in het dorp  pleitten voor een kleinschaliger dorpshuis. Zonder grote zaal en zonder toegevoegde woningen. Het college pakte dit signaal op en onderzocht  nog een derde variant. Deze komt tegemoet aan de gewenste kleinschaligheid.
 • In mei 2009 besloot de gemeenteraad over een voorstel voor een kleinschaliger model. Tijdens een informatieavond konden aanwezigen vragen stellen en een mening vormen over het voorstel. Het verslag   van de avond is met het voorstel van het college meegestuurd naar de raad. Zie ook: College- en raadsstukken.
 • In mei 2009 koos de gemeenteraad voor de bouw van een kleinschalig dorpshuis. Er waren twee modellen beschikbaar. 
  Model 2A: een kleinschalig dorpshuis bij de peuterspeelzaal op de locatie van het oude dorpshuis; 
  Model 2B: een combinatie tussen een nieuw dorpshuis en het bestaande clubhuis van de tennisvereniging Hollandsche Rading. Model 2B had de voorkeur van het college omdat het voor beide partijen voordelig  zou kunnen zijn om ruimten gemeenschappelijk te gebruiken, beheren en exploiteren.
 • In het najaar van 2009 hebben bestuur van de tennisvereniging en de gemeente intensief overlegd. Voor beide partijen bleken de voordelen niet op te wegen tegen de nadelen.
 • Op 22 december 2009 heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten verder te gaan met model 2A ; een kleinschalig dorpshuis bij de peuterspeelzaal op de locatie van het oude dorpshuis. Dit model biedt ruimte de verschillende functies met elkaar te combineren.

Informatie

Indien u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met projectleider Marianne van Ammers via tel (030) 228 94 25 of via ammersm@debilt.nl of met assistent projectleider Sharita Lachman, tel (030) 228 91 22 of vialachmans@debilt.nl .

Bron: www.debilt.nl

11 februari 2009

HOLLANDSCHE RADING - Dat het NS-station Hollandsche Rading een moeilijk geval is als het gaat om de indeling bij een politiekorps, blijkt wel uit het voorval van dinsdagmiddag. Twintig auto's waren bij het station vernield, maar zowel de politie Utrecht als de politie Gooi en Vechtstreek kwamen niet opdagen.


Zijruiten van de auto's waren ingeslagen en er waren spullen ontvreemd. Ook werden de deuren van sommige wagens vernield.

Volgens een van de gedupeerden lag 's middags overal glas op de grond. Toen hij de politie Utrecht belde, hoorde hij dat zij geen auto naar de plek toe kon sturen. Wel hoorde hij dat hij aangifte via internet kon doen.

Volgens een woordvoerder van de politie Utrecht ligt het station Hollandse Rading in de politieregio Gooi en Vechtstreek. Volgens Gooi en Vechtstreek hoort het station bij Utrecht.

vrijdag, 13 maart 2009 21:47

Bewoners

Geschreven door

Artikel over wie de bewoners zijn, mogelijkheid om in te loggen en elkaar te leren kennen.

Copyright ©2018 hollandscherading.com - Design by Top 10 Binary Options
f t g m