woensdag, 26 november 2014 10:12

Informatieavonden Tracébesluit A27/A1 goed bezocht

Geschreven door 

Met het project A27/A1 verbreedt Rijkswaterstaat ruim 25 km snelweg: de A27 tussen aansluiting Utrecht-Noord en knooppunt Eemnes en de A1 tussen knooppunt Eemnes en aansluiting Bunschoten-Spakenburg. De planning is dat de rijstroken eind 2018 beschikbaar zijn voor weggebruikers. In het Tracébesluit staan de maatregelen en aanpassingen beschreven. Veel verschillende partijen hebben een belang bij het project. Zo wil de weggebruiker zo snel mogelijk van A naar B, terwijl omwonenden de snelweg het liefst zo min mogelijk willen zien of horen. Rudy Klunder heeft als omgevingsmanager van het project dagelijks met deze belangen te maken.

Hoe heb je de informatieavonden beleefd?

'De informatieavonden heb ik als heel nuttig ervaren. Je kon goed merken dat het project leeft bij de mensen. Daarom is het goed dat je als Rijkswaterstaat je gezicht laat zien en mensen de kans biedt om hun vragen te stellen. Voor mijn gevoel hebben we het Tracébesluit (TB) en onze overwegingen goed kunnen uitleggen. De informatieavonden hebben bij een aantal direct betrokken de negatieve impact niet weggenomen, maar hebben over het algemeen wel voor meer begrip gezorgd. En natuurlijk is het leuk om ook de positieve reacties te horen van mensen die voor de verbreding zijn. Daarnaast heb ik gemerkt wat de impact kan zijn van een – in onze ogen – kleine wijziging in het TB. Wat wij aanvankelijk als een kleine wijziging zagen, had in de praktijk veel meer impact dan wij hadden verwacht. In die zin dienden de informatieavonden ook als spiegel voor ons werk van de afgelopen jaren. In bepaalde gevallen hadden we de verwachtingen iets beter kunnen managen.'

Hoe ziet een gemiddelde week van een omgevingsmanager eruit?

'Geen week is hetzelfde. Naast de dagelijkse aansturing van het omgevingsteam en de interne overleggen met het projectteam, onderhoud ik regelmatig contact met de diverse gemeenten en provincies die betrokken zijn bij ons project. Zo spreek ik met de gemeente De Bilt en de provincie Utrecht over aanvullende maatregelen die worden getroffen voor geluid. Daarnaast schuif ik vaak aan bij verschillende organisaties, bewoners en bewonersgroepen om bepaalde onderwerpen te bespreken of toe te lichten. Ook stem ik met de omgevingsmanagers van de 3 aangrenzende Rijkswaterstaatprojecten (Ring Utrecht, knooppunt Hoevelaken en A1 Bunschoten - Hoevelaken) de voortgang van ons project af. Uiteraard doe ik dit werk samen met mijn team.'

De beroepsprocedure is afgerond, hoe nu verder?

'Particulieren, bedrijven en organisaties konden tot en met 23 oktober in beroep gaan bij de Raad van State tegen het TB. De komende periode worden alle beroepen in behandeling genomen en bereiden wij ons voor op de beroepsprocedures. Er zijn 28 beroepen binnengekomen. Deze beroepen hebben onder meer betrekking op de gewijzigde aansluiting Bilthoven, de knip met Ring Utrecht, geluid en geluidsschermen en luchtkwaliteit.
De Raad van State beoordeelt als onafhankelijke rechterlijke instantie de beroepen individueel en bepaalt of het beroep gegrond is. Wanneer alle beroepen ongegrond worden verklaard, blijft het TB in stand en wordt daarmee onherroepelijk. Daarnaast werken we toe naar de marktbenadering. Dit houdt in dat we het contract voorbereiden voor de toekomstige aannemer die de verbreding gaat uitvoeren. Door dit contract weet de aannemer aan welke afspraken hij zich moet houden bij het aanpassen van de A27/A1.'

Meer info?

Als u naar aanleiding van dit artikel een vraag heeft aan omgevingsmanager Rudy Klunder of een andere vraag over het project A27/A1, kunt u een mail sturen naar vraagA27A1@rws.nl. Ook kunt u zich abonneren op onze digitale nieuwsbrief die gemiddeld twee keer per jaar verschijnt.

 

Log in om reacties te plaatsen
Copyright ©2018 hollandscherading.com - Design by Top 10 Binary Options
f t g m