Veilig Hollandsche Rading heeft afgelopen dinsdag 28 maart met Johan Feld van RijksWaterStaat (RWS)  en Ceciel van Loenhout van aannemer 3Angle om de tafel gezeten om samen de maatregelen te bespreken ter voorkoming van filevorming op de N417 - Tolakkerweg in Hollandsche Rading/Maartensdijk.

 

Johan Feld van RWS gaf enorm veel inzicht en transparantie over de zienswijze en theoretische benadering bij de aanpak van dit dreigende probleem. RWS en 3Angle hebben duidelijk de projecties in kaart gebracht van hoe verkeersdruk tijdens de werkzaamheden op wegen rondom de A27 zou kunnen verhogen en wat voor methoden er toegepast moeten worden om dat te ondervangen.

 

Aannemer 3Angle zal focussen op een aantal ''quick wins'' waardoor al snel vordering gemaakt wordt met het werk en er zodoende minder hinder is. Gecombineerd met een extra baan tijdens de werkzaamheden (dus 3 i.p.v. normaal 2) met een doorgang van 90 km/h levert dat een significant hogere verkeersdoorstroom per uur op in vergelijking met de huidige situatie ter plaatse. 

 

Daarnaast wordt Spitsmijden aangeboden. Op strategische punten worden camera's geplaatst die kentekens lezen. Als je je hebt opgegeven voor Spitsmijden kom je met je voertuig tijdens de spits niet op die wegdelen waar Spitsmijden toegepast wordt. Omdat de A27 en N417 t.h.v. de Tolakkerweg parallel lopen wordt daar de corridor gemeten, dus zowel A27 alsook Tolakkerweg/N417.  
Er worden matrixborden ("tekstkarren") geplaatst om de weggebruikers te informeren over reistijden en het spitsmijd- project.  Dit project zal naar verwachting begin september (na de relatief rustige zomerperiode) geactiveerd worden. 
Voor meer (algemene) informatie over spitsmijden: http://www.spitsmijden.nl/

Ervaring van RWS en 3Angle heeft geleerd dat deze gecombineerde aanpak de hinder tot een minimum zou moeten beperken. Bij de aanvang van de werkzaamheden begin juli moeten we echter rekening houden met flinke overlast. Zodra weggebruikers gewend zijn aan de nieuwe situatie zal dit afnemen.  

 Al met al een constructief overleg waarbij we erg te spreken zijn over de aandacht die 3Angle en RWS in de verkeerssituatie hebben getoond.

MVG, namens Veilig Hollandsche Rading

Rob Adriaansen & Justus Rijke

Gepubliceerd in Veilig Hollandsche Rading

140623 HR Logo

Na de verenigingszaken kwam al snel aan de orde de toelichting van de aannemerscombinatie 3Angle en van RWS op de komende werkzaamheden aan de verbreding van de A27. Medewerkers van zowel 3Angle als RWS namen alle tijd om bewoners uitgebreid in te lichten. Zij beloofden later dit jaar nog een keer terug te komen voor overleg met de bewoners voordat de eigenlijke werkzaamheden in Hollandsche Rading aan verbreding van de weg beginnen.
Zie verder ook bijgevoegd verslag in Pdf.

Gepubliceerd in Nieuws
maandag, 27 februari 2017 09:04

Vragen over project Verbreding A27/A1

In het artikel in de Vierklank van 21 februari, stond een verkeerd telefoonnummer van de aannemer 3Angle. Hieronder vindt u alle correcte nummers en mailadressen.

Rijkswaterstaat

Heeft u algemene vragen of opmerkingen over het project en de plannen van Rijkswaterstaat? Dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Per mail
vraagA27-A1@rws.nl

Telefonisch
Bel gratis de informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002, zeven dagen per week bereikbaar. Op weekdagen tussen 07.00 uur en 20.00 uur, op zon- en feestdagen tussen 10.00 uur en 18.30 uur.

3Angle

Heeft u vragen over de werkzaamheden, uitvoering of hinder? Dan kunt u contact opnemen met 3Angle.

Per mail
omgeving@3Angle.nu

Telefonisch
Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen via: 06-11 39 9671.

Gepubliceerd in Rijkswaterstaat

Om de omgeving te informeren en te betrekken bij de verbreding van de A27 zijn er twee informatiebijeenkomsten gepland in gemeente De Bilt. Rijkwaterstaat en aannemerscombinatie 3Angle organiseren de avonden in samenwerking met ‘Samen voor Hollandsche Rading’ en de Dorpsraad Groenekan voorafgaand aan de start van de voorbereidende werkzaamheden:

• Op 27 februari van 20.00 – 22.00 uur in dorpshuis De Groene Daan, Grothelaan 3 in Groenekan. De bijeenkomst is voor inwoners en bedrijven uit Groenekan en Nieuwe Wetering. De presentatie start om 20.15 uur.

Op 8 maart van 19.30 – 21.30 uur in dorpshuis Hollandsche Rading, Dennenlaan 61 in Hollandsche Rading. Deze bijeenkomst is voor bewoners en bedrijven uit Hollandsche Rading en Maartensdijk. De presentatie start om 19.45 uur.

Tijdens de presentatie van 15 minuten is aandacht voor een korte terugblik, werkzaamheden tot juli 2017 en globale planning vanaf juli 2017. Na de presentatie is uitgebreid ruimte om vragen te stellen over bijvoorbeeld communicatie, natuur, geluidschermen, werkzaamheden, planning en mogelijke hinder. Medewerkers van Rijkswaterstaat en 3Angle zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden tijdens de informatiemarkt.

De inloop is vrij, dus u kunt ook alleen naar de informatiemarkt komen.

Binnenkort starten de voorbereidende werkzaamheden langs de A27 bij De Bilt. Het gaat om het vrijmaken van de bermen, het kappen van bomen en het verleggen van kabels en leidingen. In juli 2017 start de verbreding van de A27 en A1 en deze is eind 2018 gereed.

Vragen?

Meer informatie over het project kunt u vinden op www.verbredingA27A1.nl. Met vragen kunt u op de inloopavond terecht en u kunt ze ook stellen via het e-mailadres: vraagA27-A1@rws.nl of via de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002.

Gepubliceerd in Rijkswaterstaat
Op maandag 8 april wil Melanie Schultz van Haegen, minister van Infrastructuur en Milieu,de asfaltering van Amelisweerd snel door de Tweede Kamer drukken. Zij wil een verbreding van de A27 door Amelisweerd tot 14 banen! Terwijl er in Amelisweerd nooit files zijn of zullen komen. Zij wil nu besluiten 1000 miljoen euro uit te geven aan meer asfalt,
waar wij schone lucht en stilte wensen.
 
Gepubliceerd in Verbreding A-27
Copyright ©2018 hollandscherading.com - Design by Top 10 Binary Options
f t g m