Beste dorpsgenoten,

Na jaren van intensief overleg tussen provincie, gemeente en Veilig Hollandsche Rading is het dan eindelijk zo ver! Met gepaste trots kunnen wij u melden dat de maximumsnelheid op de Tolakkerweg tussen Hollandsche Rading en Maartensdijk verlaagd wordt van 80 km/h naar 60 km/h. Er is heel wat overleg voor nodig geweest, en een aanpassing van een geldend verkeersbesluit, om uiteindelijk deze verandering te forceren. Onder leiding van Koen van Rooijen, Projectleider Mobiliteit bij de provincie Utrecht, kwam het geheel in een stroomversnelling.

Samen met Klaas de Vries (die dit mooie resultaat helaas niet meer mag meebeleven) ben ik in 2010 voor het eerst serieus met de provincie in overleg gegaan. Op dat moment bleek het erg moeilijk om een verlaging te verwezenlijken. Echter, toen we het een jaar later voor elkaar kregen dat de Tolakkerweg als één van de 5 trajectwegen in de provincie aangemerkt zou worden en derhalve voorrang zou krijgen bij toepassen van veiligheidsmaatregelen zagen we onze kans schoon. Klaas en ik hebben heel wat uurtjes op het provinciehuis versleten om met alle betrokken partijen te overleggen, en daarnaast hebben we ook geprobeerd om vanuit de gemeente richting provincie druk te zetten. 

Zoals gezegd, Klaas mag het helaas niet meer meemaken. Echter, het moet gezegd zijn dat hij een belangrijke rol heeft gespeeld bij het totstandkomen van deze maatregel. Daarnaast wil ik ook graag Justus Rijke noemen (Tolakkerweg) die zich sinds mid 2016 bij Veilig Hollandsche Rading heeft aangesloten en inmiddels zijn meerwaarde heeft bewezen. Tot slot moet ook de inzet van Aimee Molleman genoemd worden, die parallel aan alle activiteiten van Veilig Hollandsche Rading op dit dossier zelf met de provincie in gesprek ging en daarmee de druk nog maar eens verhoogde.

Veilig Hollandsche Rading blijft zich inzetten om de veiligheid en leefbaarheid in onze kern te bewaken en/of verbeteren. Tips en adviezen zijn altijd welkom. Meepraten en meedenken kan altijd en wordt erg gewaardeerd.

Met vriendelijke groet,

Rob Adriaansen (Tolakkerweg 144)

De officiele bekendmaking is hier te vinden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-11168.html

Gepubliceerd in Veilig Hollandsche Rading

Enige tijd geleden schreef ik over het Ontwerp Mobiliteitsplan van de provincie Utrecht, dat voor de Tolakkerweg van belang is in verband met de aanpassing van het karakter van deze weg (van gebiedsontsluitingsweg naar erftoenaderingsweg). De provincie stelt in dat plan (in tegenstelling tot eerdere plannen) dat de leefbaarheid voor de bewoners van de Tolakkerweg moet prioriteren boven de functie die de weg vervult als ontsluiting voor het omliggende gebied en ontlasting voor de verkeersdruk op de A27 (voornamelijk in de spits).

Op 5 juni jl. heb ik een brief ontvangen van de provincie,w aarin wordt aangekondigd dat in tegenstelling tot eerdere berichtgeving de besluitvorming rondom het Ontwerp Mobiliteitsplan nog voor de zomer zal plaatsvinden. Op 16 juni a.s. zal er een bespreking plaatsvinden in de statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie. Op 7 juli zal dan besluitvorming plaatsvinden in de Statenvergadering.

De onderliggende stukken voor de besluitvorming zijn te vinden op de website van de provincie: 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/vergaderingen/Commissie-Milieu--Mobiliteit-en-Economie/2014/16-juni/14:00

Gepubliceerd in Veilig Hollandsche Rading

In mei zal de provincie starten met de aanleg van een rotonde bij de kruising N417/N234. Dat is de kruising op de Kon. Wilhelminaweg waar je kunt afslaan naar de A27/Bilthoven.

Naar verwachting zal de aanleg van de rotonde enige verkeershinder en oponthoud veroorzaken. Een gewaarschuwd mens telt voor twee......

 

Naschrift:

De verkeershinder wordt verwacht tussen 2 mei en 27 mei a.s. door rijstrookversmalling. Bovendien zijn de volgende weekend-afsluitingen aangekondigd:

VRIJDAG 2 mei 13.00 t/m zondag 4 mei

Zaterdag 10 mei t/m zondag 11 mei

Zaterdag 17 mei t/m zondag 18 mei

Zaterdag 24 mei t/m zondag 25 mei

 

Let op: buslijn 55 zal tijdens de weekend-afsluitingen een aangepaste route rijden.

Gepubliceerd in Veilig Hollandsche Rading
Copyright ©2018 hollandscherading.com - Design by Top 10 Binary Options
f t g m