Na intensief overleg (al sinds eind 2010) is het dan eindelijk zo ver! Volgende week wordt de maximum snelheid op de N417 tussen Hollandsche Rading en Maartensdijk verlaagd van 80 km/h naar 60 km/h.

Sinds 2010 heeft Veilig Hollandsche Rading zich er bij de provincie Utrecht en de gemeente De Bilt sterk voor gemaakt om die verlaging in te voeren. de invoering was al in 2014 toegezegd, echter de uitvoer van de werkzaamheden liet steeds op zich wachten. Volgende week (16/17 juli) zal de aannemer de eerste stap van de geplande werkzaamheden uitvoeren, die voornamelijk bestaat uit aanpassing van belijning en bebording. 

De effecten van die aanpassing, in samengang met intensievere snelheidscontroles door het Openbaar Ministerie, zullen de basis zijn voor evaluatie en eventuele verdere aanpassingen om er uiteindelijk voor te zorgen dat vooral de snelheid bij het ingaan van de bebouwde kom bij beide kernen beteugeld wordt. Als over enkele jaren blijkt dat de effecten niet voldoende zijn zullen verdere aanpassingen in het traject uitgevoerd worden. U moet dan denken aan drempels en versmallingen. 

Met dank aan Justus Rijke, Aimee Molleman, Klaas de Vries (hij mag het helaas niet meer meemaken) en natuurlijk de teams bij de provincie Utrecht en gemeente De Bilt.

MVG, Rob Adriaansen (namens Veilig Hollandsche Rading)

Gepubliceerd in Veilig Hollandsche Rading

 

Beste dorpsgenoten,

Na jaren van intensief overleg tussen provincie, gemeente en Veilig Hollandsche Rading is het dan eindelijk zo ver! Met gepaste trots kunnen wij u melden dat de maximumsnelheid op de Tolakkerweg tussen Hollandsche Rading en Maartensdijk verlaagd wordt van 80 km/h naar 60 km/h. Er is heel wat overleg voor nodig geweest, en een aanpassing van een geldend verkeersbesluit, om uiteindelijk deze verandering te forceren. Onder leiding van Koen van Rooijen, Projectleider Mobiliteit bij de provincie Utrecht, kwam het geheel in een stroomversnelling.

Samen met Klaas de Vries (die dit mooie resultaat helaas niet meer mag meebeleven) ben ik in 2010 voor het eerst serieus met de provincie in overleg gegaan. Op dat moment bleek het erg moeilijk om een verlaging te verwezenlijken. Echter, toen we het een jaar later voor elkaar kregen dat de Tolakkerweg als één van de 5 trajectwegen in de provincie aangemerkt zou worden en derhalve voorrang zou krijgen bij toepassen van veiligheidsmaatregelen zagen we onze kans schoon. Klaas en ik hebben heel wat uurtjes op het provinciehuis versleten om met alle betrokken partijen te overleggen, en daarnaast hebben we ook geprobeerd om vanuit de gemeente richting provincie druk te zetten. 

Zoals gezegd, Klaas mag het helaas niet meer meemaken. Echter, het moet gezegd zijn dat hij een belangrijke rol heeft gespeeld bij het totstandkomen van deze maatregel. Daarnaast wil ik ook graag Justus Rijke noemen (Tolakkerweg) die zich sinds mid 2016 bij Veilig Hollandsche Rading heeft aangesloten en inmiddels zijn meerwaarde heeft bewezen. Tot slot moet ook de inzet van Aimee Molleman genoemd worden, die parallel aan alle activiteiten van Veilig Hollandsche Rading op dit dossier zelf met de provincie in gesprek ging en daarmee de druk nog maar eens verhoogde.

Veilig Hollandsche Rading blijft zich inzetten om de veiligheid en leefbaarheid in onze kern te bewaken en/of verbeteren. Tips en adviezen zijn altijd welkom. Meepraten en meedenken kan altijd en wordt erg gewaardeerd.

Met vriendelijke groet,

Rob Adriaansen (Tolakkerweg 144)

De officiele bekendmaking is hier te vinden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-11168.html

Gepubliceerd in Veilig Hollandsche Rading
vrijdag, 09 december 2016 13:04

Hardrijders zijn doodrijders.....

En we hadden er vannacht/vanochtend weer eentje. Zo'n hardrijder die met een noodgang het dorp inrijdt om vervolgens gewoon dwars over de middengeleider ter hoogte van nummer 130 heen te knallen. Deze bestuurder presteerde het om beide palen met blauw bord/witte pijl van de verhoging af te rijden, wat flinke schade veroorzaakt heeft aangezien de complete voorzijde (bumper/grill/lampen etc) van de auto is achtergebleven.

Veilig Hollandsche Rading is volop bezig om samen met de provincie de inrichting zodanig aan te passen dat dit niet meer kan gebeuren. De ontwikkelingen daarvan zullen van tijd tot tijd op deze website worden weergegeven zodat u op de hoogte kunt blijven.

Gepubliceerd in Veilig Hollandsche Rading
zondag, 19 april 2015 15:32

Smiley Tolakkerweg

Beste dorpsgenoten,

Sinds enkele weken hangt er weer een zgn. Smiley aan de Tolakkerweg. Eerst in de buurt van het Vierkantje, waar hij weinig effect had. Echter, conform de afspraken die Klaas de Vries en ik met de provincie gemaakt hebben is de Smiley nu verplaatst naar de komgrens aan de zuidkant, ter hoogte van Groenrijk. De Tolakkerweg is is op aandringen van Veilig Hollandsche Rading voor het 3e jaar achtereen als trajectweg opgenomen. Dat houdt in dat de provincie speciale maatregelen neemt, zowel voor inrichting als ook door samenwerking met politie en BVOM voor radar/flits/lasercontroles.

Het effect van de Smiley is enorm! Er zijn natuurlijk altijd notoire hardrijders, maar het merendeel van de bestuurders die de kern inkomen remmen nu voor het kombord al af en passen hun snelheid goed aan. 

 

 

 

Opgelet! Binnen enkele weken zal de Smiley ondersteund gaan worden door radar/flits/lasercontroles, om zo de notoire hardrijders lik op stuk te geven. Helaas zijn er ook een aantal hardrijders in het dorp, die zich niks van de Smiley aantrekken. Ik heb deze dorpsgenoten al eens op hun snelheid aangesproken, maar blijkbaar gelden de verkeersregels alleen voor anderen. Misschien dat een snelheidsboete ze van gedachten doet veranderen. 

Voor 2016/2017 staan er een aantal aanpassingen van de weg op het programma, vooral ten aanzien van de inrichting. Veilig Hollandsche Rading is in dat overleg met de Provincie Utrecht over inrichting/aanpassing betrokken. Ook zal dan de snelheidslimiet tussen Hollandsche Rading en Maartensdijk naar 60 km/h gaan, met een strak handhavingsregime. Ik zal daar later op terug komen. 

Laten we met zijn allen proberen om de snelheid er op de Tolakkerweg uit te halen. Het verhoogd niet alleen de veiligheid, maar ook de leefbaarheid. 

MVG, Rob Adriaansen

 

Gepubliceerd in Veilig Hollandsche Rading

Beste dorpsgenoten,

 
De provincie legt op dit moment de laatste hand aan de Mobiliteitsvisie en het Mobiliteitsprogramma. Dit wordt de leidraad voor mobilitieit voor de komende jaren (>2020). 
 
Eén van de punten van aandacht in dat programma is de Tolakkerweg (N417). Deze weg is door de provincie sinds kort als beschermde weg aangemerkt, dit vanwege de vele veiligheids-issues die er op dit wegdeel spelen. Door het karakteriseren van deze weg als ''beschermde weg'' ontstaat er voor de provincie de mogelijkheid om aanvullende maatregelen te nemen om de veiligheid van verkeer een aanwonenden, en derhalve het woongenot aan de Tolakkerweg en directe omgeving, te verbeteren. Aangezien wij allen regelmatig gebruik maken van de Tolakkerweg, kan ik mij voorstellen dat u wellicht uw visie kenbaar wilt maken.
 
Iedereen kan zienswijzen insturen middels de onderstaande link:
 
 
De gemeente De Bilt heeft bij de provincie aangedrongen op afwaardering van de snelheid op het gedeelte buiten de bebouwde kom tussen Hollandsche Rading en Maartensdijk. Dit kan met een aantal kleine maatregelen eenvoudig gerealiseerd worden.
 
Er zijn andere voorbeelden, bijvoorbeeld met betrekking tot de oversteekplaatsen en het stoplicht bij de Vuurse Dreef. Eenieders visie is welkom, en ik moedig u aan om uw mening te laten horen.
 
MVG, Rob Adriaansen
Gepubliceerd in Veilig Hollandsche Rading
woensdag, 30 oktober 2013 21:24

Wegpiraten

Vanochtend, 07.15, kwamen vanuit de richting Maartensdijk twee auto's richting Hollandsche Rading gereden. Van ver was al te horen dat ze met een veel te hoge snelheid reden, dat trok direct de aandacht.  

Het betrof twee personenwagens, een blauwe en een grijze. Ze hadden beiden zojuist een langzaam rijdende vrachtauto ingehaald en reden naast elkaar (!) op de Tolakkerweg met minstens 150 km/h!! Zonder af te remmen reden ze zo vanaf Wubben tot het kom-bord, het dorp in. De grijze moest bij de middenverdeler bij Groenrijk sterk in de remmen om de blauwe voor te laten gaan. 

De auto's remden voorbij Groenrijk sterk af voor de chicane, en gingen ook daar met veel te hoge snelheid doorheen. Daarna ging weer vol het gas er op, en het daaropvolgende zebrapad moeten ze gekruist hebben met minstens 80 a 90 km/h.

Aan de hand van het kenteken konden de snelheidsduivels achterhaald worden, en vanmiddag kwam reeds de melding binnen dat beide heren door de politie bezocht zijn op hun werk en dat ze aangesproken zijn op hun gedrag. Complimenten voor de actie van de wijkagenten, dit soort ''lik op stuk'' beleid moet vaker toegepast worden!! 

Gepubliceerd in Veilig Hollandsche Rading
woensdag, 20 juni 2012 18:17

Aanpassingen Tolakkerweg

VHR(Ingezonden door VHR) In overleg met de provincie is overeenstemming bereikt over de volgende maatregelen die verder moeten bijdragen aan de veiligheid op de Tolakkerweg:

Gepubliceerd in Veilig Hollandsche Rading
Copyright ©2018 hollandscherading.com - Design by Top 10 Binary Options
f t g m