vrijdag, 06 oktober 2017 10:40

Aan alle mooie dingen komt een eind....

Tja... de titel van dit artikeltje zegt het al. Al bijna 10 jaar zet ik me - eerst op persoonlijke titel en later via het groepje Veilig Hollandsche Rading - in voor het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in onze kern. In het begin werd er wat sceptisch tegenaan gekeken door het overgrote deel van de bewoners van HR, maar toen de eerste resultaten van de VHR acties zichtbaar werden groeide ook de interesse voor dit initiatief.

De omslag kwam toen ik de WhatsApp groep initieerde, die inmiddels zijn nut meer dan bewezen heeft. Dat het groepje Veilig Hollandsche Rading in al die jaren verantwoordelijk is geweest voor in totaal meer dan 12 burger-arrestaties zullen niet veel mensen weten. Dat hoeft ook niet. Boefje gepakt betekent veiligheid gediend, en daar gaat het om. 

Soms waren er zowel voor- als tegenstanders. Ik noem maar even drempels aan de Vuurse Dreef, of de loop van het fietspad met fietssluis op het plein bij het Dorpshuis. Maar voor het overgrote deel van de acties die vanuit VHR opgepakt zijn is altijd veel waardering geweest.

De WhatsApp-groep draait goed, en in het laatste jaar zijn er verder weinig andere activiteiten ondernomen. Dat heeft me doen besluiten om mijn activiteiten voor VHR te stoppen. Voor de WhatsApp-groep zal ik een andere moderator zoeken. En aangezien er vanuit Samen voor HR ook initiatieven ondernomen worden inzake veiligheid zijn daarmee de noden gedekt.

Veilig Hollandsche Rading en de resultaten die door de activiteiten tot stand kwamen, zijn vooral te danken aan de inwoners van onze kern zelf. Iedereen die op wat voor manier dan ook heeft bijgedragen wil ik hiervoor bedanken. 

Ik zal op beperkte schaal voor de Tolakkerweg nog een aantal meetings met de Provincie bijwonen, dit samen met Justus Rijke.

Met vriendelijke groet, Rob Adriaansen

Gepubliceerd in Veilig Hollandsche Rading
dinsdag, 22 augustus 2017 12:22

Veilig Hollandsche Rading WhatsApp groep

Beste dorpsgenoten,

De Veilig Hollandsche Rading Whatsapp groep blijft maar groeien. Op dit moment zijn er ruim 200 dorpsgenoten aangesloten. Behoorlijk grote groep dus voor zo'n kleine kern. Ik kreeg recentelijk weer een aantal vragen over hoe je in de groep moet communiceren, dus heb ik de gebruiks-suggesties die eerder hier gepubliceerd zijn nog maar eens naar boven gehaald:

Het gaat er om dat je via de WhatsApp groep snel informatie uit kunt wisselen met anderen in het dorp om zodoende mogelijks snel in actie te komen.Wanneer een signalement van een persoon via de groep gedeeld wordt, probeer dat dan op een zo neutraal mogelijke manier te doen. 

Gesprekken over een melding kun je altijd één op één doen, via mobiel, e-mail of natuurlijk gewoon door elkaar aan te spreken. Werkt heel verhelderend. Maar aub geen discussies via de WhatsApp groep. 

Het is ook van belang om je te realiseren dat een melding via de WhatsApp groep niet betekent dat je geen andere acties kunt ondernemen. En in geval van twijfel over inzet van politie gewoon de politie bellen (1-1-2 voor directe noodhulp of 0900-8844 voor minder urgente zaken). In het gesprek kan de politie dan bepalen of directe inzet van eenheden noodzakelijk is. Overigens, de wijkagent is aangesloten in de WhatsApp groep en leest mee.

Dus samengevat de volgende leidraad:

  • Geen discussies, maar alleen beperken tot melding van informatie met betrekking tot het onderwerp
  • Gedeelde informatie neutraal houden. Niet oordelen. Kort en bondig.
  • Bepaal eventuele vervolg-acties (bijvoorbeeld het inschakelen van noodhulpdiensten)

Ik hoop dat op deze manier de WhatsApp groep maximaal gebruikt kan worden waar deze voor bedoelt is: het signaleren van onraad en het delen van informatie met anderen in het dorp. Acties die in het verleden gestart zijn via dit kanaal zijn succesvol gebleken, en ik hoop dat we met dit initiatief de veiligheid en leefbaarheid in ons mooie dorp kunnen blijven ondersteunen en verbeteren.

Uw commentaar, visies, opmerkingen, adviezen en dergelijke kunt u zoals gewoonlijk aan mij richten via radriaansen@hotmail.com. Verzoek tot toevoeging aan de WhatsApp groep kan via e-mail of via 06.10.451.706.

MVG, Rob Adriaansen

Gepubliceerd in Veilig Hollandsche Rading
maandag, 31 juli 2017 14:36

Poging tot inbraak - Tolakkerweg

In de tweede helft van vorige week is er een poging tot inbraak geweest op de Tolakkerweg. Er is geprobeerd om een deur te forceren om zodoende toegang te krijgen tot de woning. De eigenaresse was op dat moment waarschijnlijk niet thuis. Wellicht is men gestoord geweest want er heeft uiteindelijk geen inbraak plaatsgevonden. Wel is er schade als gevolg van de poging.

Blijf alert in de vakantieperiode, en meld verdachte zaken bij de politie (0900-8844, of 1-1-2 bij noodgevallen) en via de Veilig Hollandsche Rading WhatsApp groep.

MVG, Rob Adriaansen

Gepubliceerd in Veilig Hollandsche Rading
woensdag, 19 juli 2017 21:01

Insluiper actief Tolakkerweg

Met instemming van mijn buren het volgende bericht:

 

Aan de Tolakkerweg heeft vanochtend tussen 09.00 en 10.30 een insluiping plaatsgevonden. Terwijl er een kind in de woning aanweizg was heeft de insluiper op de eerste verdieping een kluis aangetroffen en die vervolgens meegenomen. In de kluis zat een aanzienlijk geldbedrag.

Dringend advies om ook bij korte afwezigheid steeds ramen en deuren te sluiten, ondanks de hoge temperaturen.

Bij onraad kunt u altijd de politie bellen via 0900-8844. In noodsituaties 1-1-2.

MVG, Rob Adriaansen

Gepubliceerd in Veilig Hollandsche Rading

Na intensief overleg (al sinds eind 2010) is het dan eindelijk zo ver! Volgende week wordt de maximum snelheid op de N417 tussen Hollandsche Rading en Maartensdijk verlaagd van 80 km/h naar 60 km/h.

Sinds 2010 heeft Veilig Hollandsche Rading zich er bij de provincie Utrecht en de gemeente De Bilt sterk voor gemaakt om die verlaging in te voeren. de invoering was al in 2014 toegezegd, echter de uitvoer van de werkzaamheden liet steeds op zich wachten. Volgende week (16/17 juli) zal de aannemer de eerste stap van de geplande werkzaamheden uitvoeren, die voornamelijk bestaat uit aanpassing van belijning en bebording. 

De effecten van die aanpassing, in samengang met intensievere snelheidscontroles door het Openbaar Ministerie, zullen de basis zijn voor evaluatie en eventuele verdere aanpassingen om er uiteindelijk voor te zorgen dat vooral de snelheid bij het ingaan van de bebouwde kom bij beide kernen beteugeld wordt. Als over enkele jaren blijkt dat de effecten niet voldoende zijn zullen verdere aanpassingen in het traject uitgevoerd worden. U moet dan denken aan drempels en versmallingen. 

Met dank aan Justus Rijke, Aimee Molleman, Klaas de Vries (hij mag het helaas niet meer meemaken) en natuurlijk de teams bij de provincie Utrecht en gemeente De Bilt.

MVG, Rob Adriaansen (namens Veilig Hollandsche Rading)

Gepubliceerd in Veilig Hollandsche Rading

Beste dorpsgenoten,

 

Afgelopen week zag ik (bij toeval) een man in de wei achter mijn huis lopen. Hij had mij niet gezien, en toen ik hem aansprak om te vragen wat hij daar deed schrok hij in eerste instantie, om daarna te zeggen dat hij daar liep om de lengte voor een nieuwe erfafscheiding uit te meten voor een offerte-aanvraag. Hij zei dat de boer een nieuwe erfafscheiding wilde plaatsen..... Daarna keek hij op zijn horloge en zei dat hij snel weg moest.

 

Bij de boer nagevraagd, die heeft helemaal geen plannen en heeft geen offerte-aanvraag uitstaan. Met andere woorden, die man was waarschijnlijk aan het kijken bij wie hij via de achterzijde de woning binnenkon. Het was warm dus ramen en deuren stonden bij verschillende huizen open.

 

Ik heb het voorval gemeld bij de politie, verder kun je er niks mee. Wel een signaal dat je goed op moet letten en deuren en ramen moet sluiten als je weg gaat.

 

Bij onraad kun je altijd via de Veilig Hollandsche Rading app melden of via 0900-8844 (politie kijkt ook mee). Bij noodgevallen direct 112 bellen, als je twijfelt of iets een noodgeval is dan gewoon 112 bellen dan zal de politie wel een afweging maken.

 

MVG, Rob Adriaansen

Gepubliceerd in Veilig Hollandsche Rading
dinsdag, 13 juni 2017 06:52

Camera in beeld

Op verzoek van de heer Kevin Neerbos van Politie Midden-Nederland zet ik het volgende bericht integraal door:

 

Geachte heer / mevrouw.

Vanuit het landelijke project ‘Camera in Beeld’ ben ik belast met het in kaart brengen van alle particuliere en bedrijfscamera’s.

Deze camera’s worden bij opgave ingevoerd in ons landelijk systeem.

Dit systeem is zo ontworpen dat de opsporing collega’s op een snelle wijze aan camera beelden kunnen komen, zonder zich bij elke bedrijf en/of woning te hoeven melden.

Mocht er een camera aangemeld zijn dan komt er op een kaarten overzicht, een punaise te staan. Als de collega op de punaise klikt, komt er overzicht foto naar voren met de contactgegevens van dat adres.

De collega kan nooit inloggen in uw systeem om live mee te kijken.

Mag ik u vragen om deze mail te verspreiden in de leden van uw buurt whatsapp groep?

Door op de link hieronder te klikken komt u direct in de opgavelijst van onze website.

Hier staat ook alle verdere informatie

Mocht u vragen hebben schroom dat niet om mij te mailen zodat ik eventueel opheldering kan bieden.

https://www.politie.nl/themas/camera-in-beeld.html?sid=ed957387-736c-4440-9a4b-6f6b6370a7b2

Bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Kevin van Neerbos

Politie Midden-Nederland

Steunpunt Bilthoven

Camera in Beeld

Gepubliceerd in Veilig Hollandsche Rading

Veilig Hollandsche Rading heeft afgelopen dinsdag 28 maart met Johan Feld van RijksWaterStaat (RWS)  en Ceciel van Loenhout van aannemer 3Angle om de tafel gezeten om samen de maatregelen te bespreken ter voorkoming van filevorming op de N417 - Tolakkerweg in Hollandsche Rading/Maartensdijk.

 

Johan Feld van RWS gaf enorm veel inzicht en transparantie over de zienswijze en theoretische benadering bij de aanpak van dit dreigende probleem. RWS en 3Angle hebben duidelijk de projecties in kaart gebracht van hoe verkeersdruk tijdens de werkzaamheden op wegen rondom de A27 zou kunnen verhogen en wat voor methoden er toegepast moeten worden om dat te ondervangen.

 

Aannemer 3Angle zal focussen op een aantal ''quick wins'' waardoor al snel vordering gemaakt wordt met het werk en er zodoende minder hinder is. Gecombineerd met een extra baan tijdens de werkzaamheden (dus 3 i.p.v. normaal 2) met een doorgang van 90 km/h levert dat een significant hogere verkeersdoorstroom per uur op in vergelijking met de huidige situatie ter plaatse. 

 

Daarnaast wordt Spitsmijden aangeboden. Op strategische punten worden camera's geplaatst die kentekens lezen. Als je je hebt opgegeven voor Spitsmijden kom je met je voertuig tijdens de spits niet op die wegdelen waar Spitsmijden toegepast wordt. Omdat de A27 en N417 t.h.v. de Tolakkerweg parallel lopen wordt daar de corridor gemeten, dus zowel A27 alsook Tolakkerweg/N417.  
Er worden matrixborden ("tekstkarren") geplaatst om de weggebruikers te informeren over reistijden en het spitsmijd- project.  Dit project zal naar verwachting begin september (na de relatief rustige zomerperiode) geactiveerd worden. 
Voor meer (algemene) informatie over spitsmijden: http://www.spitsmijden.nl/

Ervaring van RWS en 3Angle heeft geleerd dat deze gecombineerde aanpak de hinder tot een minimum zou moeten beperken. Bij de aanvang van de werkzaamheden begin juli moeten we echter rekening houden met flinke overlast. Zodra weggebruikers gewend zijn aan de nieuwe situatie zal dit afnemen.  

 Al met al een constructief overleg waarbij we erg te spreken zijn over de aandacht die 3Angle en RWS in de verkeerssituatie hebben getoond.

MVG, namens Veilig Hollandsche Rading

Rob Adriaansen & Justus Rijke

Gepubliceerd in Veilig Hollandsche Rading

 

Beste dorpsgenoten,

Na jaren van intensief overleg tussen provincie, gemeente en Veilig Hollandsche Rading is het dan eindelijk zo ver! Met gepaste trots kunnen wij u melden dat de maximumsnelheid op de Tolakkerweg tussen Hollandsche Rading en Maartensdijk verlaagd wordt van 80 km/h naar 60 km/h. Er is heel wat overleg voor nodig geweest, en een aanpassing van een geldend verkeersbesluit, om uiteindelijk deze verandering te forceren. Onder leiding van Koen van Rooijen, Projectleider Mobiliteit bij de provincie Utrecht, kwam het geheel in een stroomversnelling.

Samen met Klaas de Vries (die dit mooie resultaat helaas niet meer mag meebeleven) ben ik in 2010 voor het eerst serieus met de provincie in overleg gegaan. Op dat moment bleek het erg moeilijk om een verlaging te verwezenlijken. Echter, toen we het een jaar later voor elkaar kregen dat de Tolakkerweg als één van de 5 trajectwegen in de provincie aangemerkt zou worden en derhalve voorrang zou krijgen bij toepassen van veiligheidsmaatregelen zagen we onze kans schoon. Klaas en ik hebben heel wat uurtjes op het provinciehuis versleten om met alle betrokken partijen te overleggen, en daarnaast hebben we ook geprobeerd om vanuit de gemeente richting provincie druk te zetten. 

Zoals gezegd, Klaas mag het helaas niet meer meemaken. Echter, het moet gezegd zijn dat hij een belangrijke rol heeft gespeeld bij het totstandkomen van deze maatregel. Daarnaast wil ik ook graag Justus Rijke noemen (Tolakkerweg) die zich sinds mid 2016 bij Veilig Hollandsche Rading heeft aangesloten en inmiddels zijn meerwaarde heeft bewezen. Tot slot moet ook de inzet van Aimee Molleman genoemd worden, die parallel aan alle activiteiten van Veilig Hollandsche Rading op dit dossier zelf met de provincie in gesprek ging en daarmee de druk nog maar eens verhoogde.

Veilig Hollandsche Rading blijft zich inzetten om de veiligheid en leefbaarheid in onze kern te bewaken en/of verbeteren. Tips en adviezen zijn altijd welkom. Meepraten en meedenken kan altijd en wordt erg gewaardeerd.

Met vriendelijke groet,

Rob Adriaansen (Tolakkerweg 144)

De officiele bekendmaking is hier te vinden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-11168.html

Gepubliceerd in Veilig Hollandsche Rading
vrijdag, 09 december 2016 13:04

Hardrijders zijn doodrijders.....

En we hadden er vannacht/vanochtend weer eentje. Zo'n hardrijder die met een noodgang het dorp inrijdt om vervolgens gewoon dwars over de middengeleider ter hoogte van nummer 130 heen te knallen. Deze bestuurder presteerde het om beide palen met blauw bord/witte pijl van de verhoging af te rijden, wat flinke schade veroorzaakt heeft aangezien de complete voorzijde (bumper/grill/lampen etc) van de auto is achtergebleven.

Veilig Hollandsche Rading is volop bezig om samen met de provincie de inrichting zodanig aan te passen dat dit niet meer kan gebeuren. De ontwikkelingen daarvan zullen van tijd tot tijd op deze website worden weergegeven zodat u op de hoogte kunt blijven.

Gepubliceerd in Veilig Hollandsche Rading
Copyright ©2018 hollandscherading.com - Design by Top 10 Binary Options
f t g m