Veilig Hollandsche Rading

Veilig Hollandsche Rading

Veilig Hollandsche Rading streeft samen met de bewoners naar een veilige woonomgeving.

Contactpersoon: Rob Adriaansen - radriaansen@hotmail.com

woensdag, 22 oktober 2014 13:22

Fiets gestolen bij station

Geschreven door
Op maandagavond 20 oktober is bij station Hollandsche Rading de fiets van onze dochter gestolen. De fiets stond “enkel” op slot. Ergens aan vast zetten met een ketting was door de haast (trein halen) niet gelukt.De diefstal heeft plaatsgevonden tussen 18.30 en 20.30 uur. Het gaat om een Batavus Diva,…
zondag, 28 september 2014 11:23

Pistoolschoten gehoord op de Tolakkerweg

Geschreven door
In de afgelopen nacht zijn door verschillende mensen aan de Tolakkerweg pistoolschoten gehoord. Het gaat om het gedeelte van de Tolakkerweg aan de zuidkant van Hollandsche Rading, in de nabijheid van de komgrens.  Indien u ook schoten gehoord heeft, of andere verdachte zaken heeft waargenomen die hiermee verband zouden kunnen…
maandag, 22 september 2014 13:34

Vervanging lantaarnpalen Tolakkerweg / Kon. Wilhelminaweg

Geschreven door
De provincie heeft meegedeeld dat ze tussen 22 september en 22 oktober op werkdagen (maar wel buiten de spitsuren) de lantaarnpalen gaat vervangen op de Tolakkerweg en de Kon. Wilhelminaweg, zeg maar van de stoplichten in HR tot aan de nieuwe rotonde na de Texaco-pomp. De huidige verlichting wordt vervangen…
donderdag, 18 september 2014 09:56

Thema bijeenkomst Woninginbraak

Geschreven door
Beste dorpsgenoten, De gemeente De Bilt organiseert 8 oktober a.s. een thema-avond over woninginbraak. De impact, de aanpak van de politie, etc.  Indien u deze avond bij wilt wonen kunt u zich opgeven via noortl@debilt.nl of bel (030) 228 91 57. Tevens verwijs ik u naar de bijlage. MVG, Rob Adriaansen…
dinsdag, 09 september 2014 05:12

Aanpassingen Tolakkerweg

Geschreven door
In de afgelopen 2 jaar hebben Klaas de Vries en ik een aantal vergaderingen gehad met vertegenwoordigers van de provincie Utrecht die verantwoordelijk zijn voor de inrichting van de Tolakkerweg. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een aantal concrete afspraken over acties die bij moeten gaan dragen aan een verbetering van…
Enige tijd geleden schreef ik over het Ontwerp Mobiliteitsplan van de provincie Utrecht, dat voor de Tolakkerweg van belang is in verband met de aanpassing van het karakter van deze weg (van gebiedsontsluitingsweg naar erftoenaderingsweg). De provincie stelt in dat plan (in tegenstelling tot eerdere plannen) dat de leefbaarheid voor…
Op 6 mei hebben Ronald de Moor, Rob Adriaansen, Ernst-Jan Mastenbroek en Kees Floor overleg gehad met de gemeente: Lianne Oosterlee, Bert van Malsen en Wouter le Fevre, over de verkeersveiligheid op en rond het plein voor het Dorpshuis en het speelplein op de Adri Piecklaan. Besproken is dat het…
Beste dorpsgenoten,   De provincie legt op dit moment de laatste hand aan de Mobiliteitsvisie en het Mobiliteitsprogramma. Dit wordt de leidraad voor mobilitieit voor de komende jaren (>2020).    Eén van de punten van aandacht in dat programma is de Tolakkerweg (N417). Deze weg is door de provincie sinds…
In mei zal de provincie starten met de aanleg van een rotonde bij de kruising N417/N234. Dat is de kruising op de Kon. Wilhelminaweg waar je kunt afslaan naar de A27/Bilthoven. Naar verwachting zal de aanleg van de rotonde enige verkeershinder en oponthoud veroorzaken. Een gewaarschuwd mens telt voor twee......…
donderdag, 27 maart 2014 15:13

Tolakkerweg - update

Geschreven door
Er zijn verschillende ontwikkelingen met betrekking tot de Tolakkerweg. Samen met de provincie wordt op dit moment gekeken naar verdere verbetering van de veiligheid. Dit zal vooral terugvallen op het intomen van de snelheid op het gedeelte binnen de bebouwde kom, en daar ligt dan ook de focus van de…
Copyright ©2018 hollandscherading.com - Design by Top 10 Binary Options
f t g m