maandag, 14 juli 2014 09:13

Tracébesluit uitgesteld

Geschreven door 

a-27De verwachte ondertekening van het Tracébesluit op 28 mei door de Minister is helaas opgeschoven naar eind augustus dit jaar. Dit heeft tot gevolg dat ook de geplande informatie avonden in juni niet door gaan. De aanleiding hiervoor is de beschrijving van de vormgeving van de geluidschermen in het Tracébesluit in relatie tot het geluidsonderzoek. Er is besloten tot het laten uitvoeren van een onderzoek bij TNO. TNO onderzoekt of een deels transparante uitvoering van de geluidschermen kan voldoen aan de vereiste geluidswaarden uit het geluidonderzoek.
Zodra de Minister in augustus heeft getekend en het Tracébesluit hiermee is vastgesteld, zal Rijkswaterstaat met een persbericht naar buiten komen waarin de nieuwe informatie avonden worden aangekondigd. Het Tracébesluit zal begin september ter inzage worden gelegd bij verschillende gemeenten en daarmee volgen in september ook de informatie avonden hierover. Precieze data weten wij nog niet. Zo gauw deze bekend zijn hoort u van ons.

Log in om reacties te plaatsen
Copyright ©2018 hollandscherading.com - Design by Top 10 Binary Options
f t g m