zondag, 26 november 2017 08:46

Presentatie TriAngle Dinsdag 21 november 2017

Geschreven door 

Afgelopen dinsdag 21-11-2017 gaf TriAngle (aannemer) in het dorpshuis  in samenwerking met RWS een presentatie over de aanstaande werkzaamheden m.b.t. de verbreding en de geluidsschermen A27 oostzijde (Spoorlaan). De bewoners van de Spoorlaan (even nummers) +  aantal bewoners eerste oneven nummers waren uitgenodigd om kennis te nemen van de op hande zijnde activiteiten. Namens TriAngle gaf dhr R. van den Dijssel een presentatie omtrent niet voorziene bomenkap, plaatsing geluidsschermen, afwateringsopeningen in de geluidsschermen en te plaatsen groenschermen. Dhr H. van Gend, betrokken bewoner aan de Spoorlaan vroeg, mede op verzoek van dhr R. Klaasen, waarom het geluidsscherm aan de oostzijde (in tegenstelling tot die van de westzijde) niet aan beide zijden geluidsabsorberend wordt uitgevoerd maar alleen aan de bewonerszijde (tuinzijde). Hij gaf een kleine presentatie met beelden van de toenmalige bouw van de huidige geluidswal en gaf daarin aan hoe geluid zich verplaatst. Zijn dringende oproep was om op zijn minst de geplande plaatsing van de schermen om te draaien. M.a.w. de absorberende laag aan de snelweg zijde. Afgesproken werd dat de deskundigen hierover nader met elkaar (RWS, dhr van Gend en Dhr Klaasen in gesprek gaan)    

Log in om reacties te plaatsen
Copyright ©2018 hollandscherading.com - Design by Top 10 Binary Options
f t g m