Thijs en Monique van der Wel

Thijs en Monique van der Wel

“In de nachten van dinsdag 27 maart 2018 en woensdag 28 maart zullen de voegovergangen van het viaduct Egelshoek worden gesloopt. Rijrichting Hilversum - Utrecht. Een voegovergang is een constructie in het wegdek, die zorgt dat de werking in de aansluiting tussen het wegdek en een kunstwerk als een viaduct, brug, duiker of fly-over kan worden opgevangen. Het slopen van de huidige voegen kan herrie maken, de herrie zal ongeveer 2 – 4 uur duren. Na afloop zal het minder herrie geven als er een auto of vrachtwagen over de voeg heen rijdt. Deze sloopwerkzaamheden vinden in de avond of de nacht aan aangezien hier rijbanen voor moeten worden afgesloten.”

 

Kijkplek hijsen liggers A27 viaduct Vuurse Dreef

A.s. dinsdagnacht (13 februari) gaat 3Angle zes prefab betonnen liggers hijsen met een grote kraan vanaf de Spoorlaan. Deze liggers zijn tot 25 meter lang, wegen circa 70 ton per stuk en worden vanaf 24.00 uur door een grote kraan heel precies geplaatst. Als u de hijswerkzaamheden wilt bekijken dan hebben we hiervoor een kijkplek aangewezen op de hoek van de Vuurse Dreef met de Spoorlaan. Tussen 24.00 uur en 01.00 uur staan hier medewerkers van 3Angle om een vraag te beantwoorden over deze werkzaamheden. Mocht u langs willen komen dan verzoeken wij u lopend te komen. De kijkplek is een beperkte plek en hier is geen ruimte om fietsen te plaatsen.

donderdag, 08 februari 2018 17:01

Speciaal Bericht werkzaamheden A27

Speciaal bericht werkzaamheden A27

In opdracht van Rijkswaterstaat voert aannemers combinatie 3Angle de verbreding van de A27/A1 uit tussen aansluiting Utrecht-Noord, knooppunt Eemnes en de aansluiting Bunschoten-Spakenburg.

Al enige tijd wordt er gewerkt aan het viaduct Egelshoek over de Vuurse Dreef. Graag zouden wij u op de volgende nachtwerkzaamheden en bijkomende hinder willen attenderen.


Vrijdag 9 februari en zaterdag 10 februari verwijderen voegovergangen

Komende weekend is de A27 op vrijdagnacht afgesloten van Utrecht Noord naar Knooppunt Eemnes (oostzijde)en zaterdagnacht van Knooppunt Eemnes naar Utrecht Noord (westzijde). Tijdens deze afsluiting worden er diverse werkzaamheden uitgevoerd waaronder het verwijderen van de voegovergangen van Viaduct Egelshoek (Vuurse Dreef) te Hollandsche Rading. De voegovergangen zijn de overgangen van de snelweg op zand naar de snelweg op beton en andersom ter plaatse van een viaduct. Deze worden vervangen door stille voegovergangen vanwege de verbreding van de A27 en de levensduur van de bestaande voegen. In de nacht van vrijdag op zaterdag tussen 22.00 uur en 8.00 uur wordt de voegen voor en na het viaduct Egelshoek verwijderd in de oostelijk rijbaan van de A27. In de nacht van zaterdag op zondag tussen 22.00 uur en 9.00 uur worden de voegen voor en na het viaduct Egelshoek verwijderd in de westelijke rijbaan van de A27.  De voegovergangen worden tijdens deze nachten alleen verwijderd en tijdelijk dicht gemaakt met asfalt. In de zomer van 2018 zal het nieuwe asfalt op het dek van viaduct Egelshoek worden aangebracht, hierbij worden dan ook nieuwe voegovergangen geïnstalleerd. Tijdens de werkzaamheden in deze 2 nachten kan er overlast ontstaan vanwege het opbreken van de voegovergangen met een machinale sloophamer.

Dinsdag 13 februari tot en met zaterdag 17 februari hijsen prefab betonliggers

Vanaf dinsdag 13 februari zullen er ook werkzaamheden plaatsvinden voor de verbreding van het dek ter plaatse van viaduct Egelshoek. Deze verbreding wordt gerealiseerd door het neerleggen van in een fabriek gemaakt (prefab) betonnen liggers. Door het gebruik van prefab betonnen liggers kunnen wij de verbreding sneller bouwen, is er minder betonwerk op de locatie nodig en wordt de doorrijhoogte tijdens de bouw minimaal beperkt. Het plaatsen van de prefab betonnen liggers wordt uitgevoerd met een grote kraan. Het plaatsen van de grote kraan en de aanvoer van de prefab betonliggers kan niet in de dagperiode plaatsvinden vanwege het verkeer op de A27 en de Vuurse Dreef.

In de avond/nacht van dinsdag 13 februari zullen wij de prefab betonnen liggers aan de oostzijde van het viaduct plaatsen. Hiertoe wordt er aan het begin van de Spoorlaan een grote kraan worden opgebouwd. De Spoorlaan zal ter plaatse van de Vuurse Dreef worden afgesloten voor al het verkeer tussen 19.00 uur en 7.00 uur. Op de Vuurse Dreef zal 1 rijstrook beschikbaar blijven waarbij verkeersregelaars het verkeer om en om zullen regelen. Vanaf middernacht (24:00 uur) worden de prefab betonnen liggers door de kraan op hun plek gehesen en zullen er enkele verkeerstops op de Vuurse Dreef worden ingesteld met een duur van maximaal 20 minuten. Tijdens de verkeerstops mag er geen verkeer passeren onder het viaduct, op hulpdiensten na.   

Van 14 op 15 februari en van 15 op 16 februari worden de prefab betonnen liggers aan de westzijde (spoorzijde) van het viaduct geplaatst. Aan deze zijde wordt er vanaf de A27 gewerkt met 2 grote kranen welke vanaf 19:00 uur worden opgebouwd. Vanaf middernacht (24:00 uur) zullen de prefab betonnen liggers op hun plek worden gehesen. Tijdens het hijsen zullen er enkele verkeersstop op de Vuurse Dreef worden ingesteld met een duur van maximaal 20 minuten. Tijdens de verkeerstops mag er geen verkeer passeren onder het viaduct, op hulpdiensten na.

Omdat hijswerkzaamheden afhankelijk zijn van onder andere weersomstandigheden is er van 16 op 17 februari een reservenacht gepland. Indien onverhoopt minder werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd dan verplaatsen wij deze naar de reserve nacht.

Tijdens deze werkzaamheden kunt u naast de genoemde verkeersbeperkingen ook enige overlast ondervinden van draaiende vrachtwagen motoren en verlichting van de werkplaats.

------

In december 2017 werd er in het dorpshuis een gamemiddag voor jongeren georganiseerd door Max van der Wel en Mats Krook met hulp van een aantal enthousiaste volwassenen. Max en Mats hebben deze middag helemaal zelf georganiseerd in het kader van hun schoolproject “Belangeloze leerling inzet naar keuze”

De opbouw begon om 10.00 u ’s ochtends. De aansluiting van de laptops, gameconsoles, de opstelling van de tafels en stoelen etc, alles werd voorbereid! Max en Mats hebben de hele dag geregeld en begeleid.

Aan Ipads hadden ze geen gebrek omdat zij de Ipads van de Bosbergschool mochten gebruiken, super leuk natuurlijk!

Ongeveer 16 jongeren kwamen gamen in het dorpshuis en hadden een fantastische middag.

De pauze bestond uit een heus sneeuwgevecht buiten want er was inmiddels al een heel pak sneeuw gevallen.

Onder het genot van een hapje en drankje en ook nog eens heerlijke oliebollen die werden gebracht door een stel ouders werden er allerlei games gespeeld.

Deelname aan deze gamemiddag was gratis en budget voor deze game middag kwam uit het fonds Sociaal Initiatief.

Dit is een budget dat door de gemeente aan “Samen voor Hollandsche Rading” is verstrekt voor Sociale initiatieven. Dus een ieder uit Hollandsche Rading die een leuk idee heeft om ook iets voor inwoners uit Hollandsche Rading te organiseren wordt uitgenodigd om zijn of haar plannen kenbaar te maken op info@samenvoorhollandscherading.nl.!

vrijdag, 26 januari 2018 07:40

Update Goois Natuur Reservaat

Adviesgroep natuurverbinding Hoorneboeg ontwikkelt scenario’s met Bureau Waardenburg

Bureau Waardenburg gaat scenario’s uitwerken voor een natuurverbinding Hoorneboeg. De provincie Noord Holland heeft het bureau hiervoor, op voordracht van de adviesgroep, opdracht gegeven. Inmiddels is er een eerste bijeenkomst geweest waarin Bureau Waardenburg samen met de Adviesgroep Hoorneboeg zich heeft verdiept in mogelijke scenario’s.

In overleg met de Adviesgroep heeft de Provincie Noord Holland offertes aangevraagd bij enkele erkende adviesbureaus die goed in staat zijn om verschillende scenario’s uit te werken voor een natuurverbinding Hoorneboeg. Uit de ingediende offertes bleek volgens de Adviesgroep Bureau Waardenburg als beste uit de bus te komen, waarna zij de opdracht hebben gekregen voor het uitwerken van de scenario’s. Tijdens de eerste bijeenkomst met het bureau gaf de ecoloog van Bureau Waardenburg een uitgebreide toelichting. Vervolgens bogen de leden van de Adviesgroep zich over de kaart van het natuurgebied om mogelijke scenario’s te bespreken. Met de informatie uit deze gesprekken gaat Bureau Waardenburg verder tekenen en effecten bepalen om te komen tot vier scenario’s:

 • Een scenario met minimale bomenkap
 • Een scenario met maximale biodiversiteit
 • Het bestaande plan van GNR
 • Een scenario dat wordt ontwikkeld in samenspraak met de Adviesgroep.

De vier scenario’s worden vervolgens besproken in de Adviesgroep om te bepalen of er op basis van overeenkomsten in wensen en doelstellingen binnen de Adviesgroep een optimaal scenario kan worden gevonden. Als de scenario’s verder zijn uitgewerkt, hoopt de Adviesgroep tot een breed gedragen advies te komen dat tijdens een algemene publieksbijeenkomst wordt gepresenteerd

woensdag, 24 januari 2018 10:03

GEWIJZIGDE VERKEERSSITUATIE BEGIN SPOORLAAN

Zoals u ongetwijfeld gemerkt heeft is het eerste deel van de Spoorlaan eenrichtingsverkeer geworden.

Dit omdat door de werkzaamheden aan de A27 veel werkverkeer e.d. gebruik maken van dit deel van de Spoorlaan.

Veiligheidshalve is er voor gekozen om het autoverkeer vanaf de Vuursche Dreef door de Spoorlaan te laten rijden en verkeer vanaf de Spoorlaan richting de Vuursche Dreef via de Oosterspoorlaan.

Op de Y splitsing van de Spoorlaan en Oosterspoorlaan staan verkeersborden met de verplichte rijrichting richting de Oosterspoorlaan en een inrij verbodsbord richting begin Spoorlaan.

Vanwege de verkeersveiligheid is het noodzaak dat een ieder zich hier natuurlijk aanhoudt teneinde ongelukken te voorkomen!

Vrijdag 22 december aanstaande zal Ronald de Moor afscheid nemen als directeur van de Bosbergschool.

Er is gelegenheid om tussen 13.45 u - 14.30 u op de Bosbergschool Ronald de hand te schudden.

Om 14,00 u zal er een afscheidskado worden overhandigd

Naar aanleiding van de bewonersbijeenkomst op 21 november j.l. in het Dorpshuis (zie eerder artikel op de website) een artikel in het Algemeen Dagblad m.b.t. plaatsing geluidsschermen A27 in Hollandsche Rading.

Afgelopen dinsdag 21-11-2017 gaf TriAngle (aannemer) in het dorpshuis  in samenwerking met RWS een presentatie over de aanstaande werkzaamheden m.b.t. de verbreding en de geluidsschermen A27 oostzijde (Spoorlaan). De bewoners van de Spoorlaan (even nummers) +  aantal bewoners eerste oneven nummers waren uitgenodigd om kennis te nemen van de op hande zijnde activiteiten. Namens TriAngle gaf dhr R. van den Dijssel een presentatie omtrent niet voorziene bomenkap, plaatsing geluidsschermen, afwateringsopeningen in de geluidsschermen en te plaatsen groenschermen. Dhr H. van Gend, betrokken bewoner aan de Spoorlaan vroeg, mede op verzoek van dhr R. Klaasen, waarom het geluidsscherm aan de oostzijde (in tegenstelling tot die van de westzijde) niet aan beide zijden geluidsabsorberend wordt uitgevoerd maar alleen aan de bewonerszijde (tuinzijde). Hij gaf een kleine presentatie met beelden van de toenmalige bouw van de huidige geluidswal en gaf daarin aan hoe geluid zich verplaatst. Zijn dringende oproep was om op zijn minst de geplande plaatsing van de schermen om te draaien. M.a.w. de absorberende laag aan de snelweg zijde. Afgesproken werd dat de deskundigen hierover nader met elkaar (RWS, dhr van Gend en Dhr Klaasen in gesprek gaan)    

woensdag, 22 november 2017 17:15

Gamemiddag zondag 10 december aanstaande!

Op zondagmiddag 10 december a.s. staat er een superleuke gamemiddag in het dorpshuis HR op het programma. Deze gamemiddag is bedoeld voor jongeren uit Hollandsche Rading in de leeftijd van 9 t/m 14 jaar. Kom met je laptop en adaptor naar het dorpshuis! Daar gaan we samen o.a. team fortress 2 spelen. Voor diegenen zonder laptop is er in het dorpshuis een Playstation, een Wii en een Xbox om samen op te spelen. Vooraf opgeven is verplicht en kan via maxvanderwel.nl/inschrijven. Er zijn maximaal 30 plaatsen dus schrijf je snel in! Dit kan t/m 5 december. Voor een hapje en drankje wordt gezorgd. Deelname is gratis.

Bij deze nodigen wij, Samen voor Hollandsche Rading,  alle bewoners van Hollandsche Rading uit voor de grote dorpsbijeenkomst DINSDAGAVOND 31 oktober om 20.00 u (inloop vanaf 19.45 u) in het dorpshuis.

Wij hebben weer veel interessante onderwerpen op de agenda staan die heel Hollandsche Rading aangaan.

Zoals o.a.; Statutenwijziging

 Presentatie door de Gemeente de Bilt over nieuwe samenwerkingsvorm met bewoners

Dorpsklusjes man voor Hollandsche Rading, goed idee?

Veiligheid Gr. FlorisV weg en Tolakkerweg

Update plannen Goois Natuurreservaat

Financiering Sociale Initiatieven uit ons dorp.

Na de bijeenkomst is er de mogelijkheid om onder het genot van een hapje en drankje nog wat na te praten en ideeën uit te wisselen.

Tot dinsdagavond!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dinsdag, 25 juli 2017 14:32

Adviesgroep Hoorneboeg

Op 1 augustus aanstaande vindt de eerste bijeenkomst van de adviesgroep Hoorneboeg plaats.

Deze adviesgroep is door het Goois Natuur Reservaat in het leven geroepen na de plannen om 85 ha bos te kappen.

Drie bewoners uit ons dorp hebben zitting in deze adviesgroep waaronder de heer Siete Land.  Mevrouw Oot Verharen zal namens Samen voor Hollandsche Rading deelnemen. De totale adviesgroep zal bestaan uit 10 personen.

11 juli aanstaande vanaf 19.30 uur geeft 3 Angle in het dorpshuis voorlichting over de ophanden zijnde bouw van de geluidsschermen aan de westzijde van de A27 in Hollandsche Rading.

De werkzaamheden zijn naar voren gehaald en starten al op 24 juli aanstaande.

 

Later dit jaar (eind december) worden de schermen aan de oostzijde (Spoorlaan) gebouwd.

Op 4 oktober wordt door 3 Angle hiervoor een aparte bijeenkomst georganiseerd.

kastanje2Op het doodlopende gedeelte van de Spoorlaan zijn een aantal zieke kastanjes aan vervanging toe. Aangezien er een ziekte heerst waar de kastanjes door worden aangetast wil de gemeente deze zieke kastanjes gaan vervangen.

In een dorpsbijeenkomst vorig jaar voor de bewoners van het doodlopende gedeelte van de Spoorlaan is het een en ander uitgelegd. Er is toen overleg gevoerd met de bewoners over genezing van de bomen danwel over alternatieven. Daarna is uitvoerig onderzoek gedaan o.a. met de universiteit Wageningen. Behandeling van de kastanjes gaf geen garantie voor gezonde bomen en is daarnaast zeer kostbaar.

De gemeente heeft vervolgens in een brief eind maart j.l. de bewoners op de hoogte gebracht dat de kastanjes niet behandeld kunnen worden en niet meer te redden zijn. De gemeente heeft in deze brief de bewoners gevraagd om binnen 14 dagen een keuze te maken uit 3 alternatieve boomsoorten. De bewoners konden hun keuze kenbaar maken bij een bewoner van de Spoorlaan die zich vanuit Samen voor Hollandsche Rading inzet voor het groen.

De uitslag van de enquête onder de bewoners van de Spoorlaan (doodlopende stukje) 60 t/m 100 en 53 t/m 89 + Sparrenlaan nr 2 is op 17 april j.l. naar de gemeente de Bilt verstuurd. 
Onderstaand de resultaten.

17 adressen (bewoners) hebben gereageerd.

8 bewoners kozen de Zilverlinde
7 bewoners kozen de Honingboom
2 bewoners kozen de Iep

Ergo de Zilverlinde gaat het worden. De gemeente heeft de zilverlinde inmiddels besteld. In het najaar worden de lege plaatsen die inmiddels door kap zijn ontstaan opgevuld door de zilverlinde.

 

zondag, 29 januari 2017 08:44

Hondenbeleid

Samen voor Hollandsche Rading werd benaderd door een inwoonster met het verzoek om een artikel te plaatsen over het hondenbeleid in Hollandsche Rading.

Deze inwoonster loopt altijd met haar hond aan de lijn. Haar hond echter is de laatste weken, in het dorp en op het waadpad een aantal keren aangevallen door honden die losliepen.

Zij sprak de eigenaar hierop aan en verzocht om de loslopende hond vast te houden/aan te lijnen. Helaas leidde dit niet tot het gewenste resultaat.

Deze inwoonster benaderde de BOA ( Buitengewoon Opsporing Ambtenaar) van de gemeente de Bilt. Die adviseerde haar om een artikel op deze website te plaatsen.

Op de website van de Gemeente de Bilt staat het volgende over het hondenbeleid.

Regels honden uitlaten

Heeft u een hond? Dan vraagt de gemeente dat u zich aan de volgende regels houdt:

  • Honden zijn altijd aangelijnd in openbare gebieden. Alleen in de losloopgebieden mogen honden los lopen (zie Losloopgebieden)
  • Honden mogen niet komen op kinderspeelplaatsen, in zandbakken, op speelweiden en op begraafplaatsen
  • Honden mogen hun behoefte niet doen in de openbare ruimte binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de losloopgebieden en de hondentoiletten
  • Hondenbezitters ruimen de uitwerpselen van hun hond in de openbare ruimte op
  • Honden hebben een halsband om of hebben een ander identificatiekenmerk

  De buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente letten erop dat hondeneigenaren zich aan deze regels houden. Als uw hond los loopt of als u de uitwerpselen niet opruimt, dan kunt u een boete krijgen.

 • Op het WAADPAD moet je dus ook je hond aan de lijn houden. In het bos echter hoeft dat niet in een bepaald tijdvak. Het tijdvak waarin een hond aangelijnd dient te zijn in het bos vindt u op de groene informatiebordjes in het bos. 

dinsdag, 27 december 2016 18:20

Update proces tijdelijke woningen

Samen voor Hollandsche Rading heeft via Live Stream de raadsvergadering gemeente De Bilt donderdag 22 december j.l. gevolgd.

De aan info@hollandscherading.com gestuurde alternatieve locaties en opvattingen van bewoners worden komende week gebundeld aangeleverd aan de wethouder en de externe projectleider.

Procesverloop is als volgt:

17 januari 2017 voorlopig besluit door B&W
24 januari 2017 extra commissievergadering met inspraakmogelijkheid voor bewoners
26 januari 2017 raadsvergadering en Raadsbesluit. Gevolgd door een B&W besluit kort daaropvolgend.

woensdag, 14 december 2016 08:15

Dekens voor dierenasiel Crailo

Beste dorpsbewoners,

Mijn school, het Aloysius College in Hilversum heeft dit jaar het dierenasiel Crailo als goed doel uitgekozen.
Daarom ben ik op zoek naar dekens en voer. Op 23 december wordt dit aan het dierenasiel overhandigd.
Heeft u nog dekens over? Dan kom ik ze graag ophalen.
Belt u aub naar Max van der Wel. Telefoonnummer 0356851442

zondag, 20 november 2016 15:45

Chill avond was groot succes!

Op de avond van Sint Maarten werd er een chill avond georganiseerd door Samen voor Hollandsche Rading.

In een gezellig versierd dorpshuis met gave muziek  kwam er een grote groep jongeren (12 - 14 jaar) uit Hollandsche Rading om te chillen.


Na een heerlijk portie friet met kroket werd er o.a.  getafeltennist, darts gespeeld, gesjoeld en meegedanst op Just Dance.

Ook waren er al ideeen van de jongeren voor een volgende chill avond.

Wordt dus vervolgd!

 

 

 

 

dinsdag, 25 oktober 2016 15:19

Kom chillen tijdens Sint Maarten!!

 


Kom chillen tijdens Sint Maarten!

Op vrijdagavond 11 november van 18.00 uur tot 21.00 uur wordt er een chill avond georganiseerd door Samen voor Hollandsche Rading in het dorpshuis.
Deze avond is voor middelbare school leerlingen uit Hollandsche Rading van 12 t/m 14 jaar (klas 1 en 2 middelbare school).
Om 18.00 uur starten wij met frites en kroketten. Er zijn deze avond diverse spellen aanwezig zoals darts en sjoelen.
Natuurlijk ontbreekt de goede muziek niet. Wij hebben dj Jay die deze avond lekker los gaat.

Bel, mail of app je vrienden en vriendinnen uit Hollandsche Rading en kom gezellig een feestje bouwen!
Je kunt je opgeven door een mailtje te sturen naar 911vanderwel@gmail.com.

See you!
Mireille Hofstede
Monique van der Wel

P.S. party.jpgMocht je zelf nog leuke ideeen hebben voor deze avond, laat het ons weten!

maandag, 19 september 2016 08:48

Nieuwe buren??

Heeft u nieuwe buren?

Geef ze dan op voor een welkomst envelop. Namens, Samen voor Hollandsche Rading, wordt deze envelop dan overhandigd aan uw nieuwe buren. Opgeven kan door een mailtje met daarin de naam en het adres van de nieuwe buren te sturen via het contactformulier op deze website. Doen!”

Aankomende woensdagavond om 20.00 uur is er weer een dorpsavond in het dorpshuis voor alle bewoners van Hollandsche Rading.

Op de agenda staat.

1. Ouderenzorg, enquete uitkomsten en follow up

2. Bouwplannen Tolakkerweg

3. Het Goois Natuur Reservaat

4. Uitkomsten van de afval enquete

5. Mededelingen en vragen


Wij sluiten de avond af met een drankje en even gezellig napraten.

Tot dan!

 

WIJ ONTVINGEN ONDERSTAANDE OPROEP.
 
Goedenavond mededorpelingen en medebetrokkenen,
 
Na de eerste succesvolle actie in het dorpshuis zijn de volgende acties gaande:
Atwil heeft deze week een telefonisch interview gegeven aan radio Utrecht,
morgen gaat hij met tv Utrecht op locatie bij de ecoducten.
Via de Vierklank en de Biltse courant gaat het AD, in de bijlage Utrecht een artikel wijden aan de boomkap en de ecoducten,
we zijn dus al landelijk, de Gooi en Eemlander en de Gooi en Eembode hebben al stukjes gewijd aan de plannen van GNR.
 
Op zaterdag 21 mei van 11.00 tot 12.30 uur zal het ecoduct over de N417 officieel worden geopend door de provincie Noord Holland,
volgens de berichten met een hapje en een drankje, een ieder is daar van harte uitgenodigd.
Daar zal veel pers en tv aanwezig zijn, reden voor ons om massaal te komen en ons protest tegen de boomkap te laten horen en zien en neem vooral uw eigen ‘mediagenieke’ attributen mee.
 
Daarom deze oproep

 

KOMT zaterdag ALLEN naar het ecoduct en laat uw stem horen
 
 
groeten,
stuur deze mail aub direct door naar uw netwerk!!

 

LET OP!!! U heeft nog een paar dagen voor uw bezwaar tegen de bomenkap van het Goois Natuurreservaat.

Dien daarom je protest in voor 20 mei bij het GNR via emailadres: gooisnatuurreservaat@gnr.nl
en kom 23 juni naar de openbare Alg Bestuur vergadering, vanaf 14.30u in het gemeentehuis te Blaricum. Wel even aanmelden graag.

Dinsdagavond 10 mei aanstaande zal het Goois Natuurreservaat een informatiebijeenkomst organiseren in het dorpshuis te Hollandsche Rading.

Op deze avond zal ook de Provincie Noord Holland aanwezig zijn alsmede de gemeente de Bilt.

Aanvang 19.15 uur tot 21.00 uur. Vooraf aanmelden is gewenst via deze link www.gnr.nl .

U kunt zich hiervoor ook aanmelden via de mail gooisnatuurreservaat@gnr.nl of via het secretariaat van het GNR op telefoonnummer 035-6214598.

De plannen van het Goois Natuurreservaat kunt u lezen in bijgevoegd pdf bestand.

maandag, 26 oktober 2015 12:51

Vrijdag: DISCO

foto van JJW Hollandsche Rading.

Het is tijd voor een gezellige en misschien wel griezelige disco, we gaan dansen, er is een DJ , er worden spelletjes gespeeld en er zijn snoepjes en limonade. 

Je bent vrijdag 30 oktober welkom: 

 • Peuters t/m groep 4: 18.30 - 19.30 uur
 • Groep 5 t/m groep 8: 20.00 - 21.30 uur

Kosten (betalen bij binnenkomst):

 • Entree: € 1,50
 • Consumptiekaart: € 1,00
JJW Hollandsche Rading 

Tot dan!

donderdag, 05 maart 2015 14:08

Bedankje voor de webmaster

Namens het team van de Community Hollandsche Rading heeft Monique van der Wel een "voorjaars"mand overhandigd aan Judith Schoorlemmer. Judith is de webmaster van de website www.HollandscheRading.com. Zij houdt deze website up to date en stelt deze belangenloos ter beschikking aan de Community.

Langs deze digitale weg, nogmaals bedankt Judith!! 

Team Community Hollandsche Rading

 

zaterdag, 28 juni 2014 09:26

Hard werken op zaterdagochtend

meesterronaldIs Oppermeester Ronald van de Bosbergschool hier naar een schat aan het graven?Nee hoor, vandaag wordt er hard gewerkt aan de aanleg van de kabel voor de waterbron. Met 4 man sterk. Goed bezig!

Koekjes actie!Op de 3e Community bijeenkomst van 1 juli j.l. ontving Thijs van der Wel via directeur van de Bosbergschool Ronald de Moor een geldbedrag van € 57,50. 2 leerlingen van de Bosbergschool hadden bedacht dat het leuk zou zijn om koekjes te bakken en die te verkopen tijdens het Bosberg toernooi. De opbrengst was voor de Stichting Vrienden van de Bosbergschool en Ronald de Moor moest het bedrag aan meneer Thijs geven.  Verheugd nam meneer Thijs het bedrag in ontvangst. Het bedrag zal op de rekening van de Stichting worden gestort. Super meiden, heel erg bedankt voor jullie leuke initiatief.                            

Copyright ©2018 hollandscherading.com - Design by Top 10 Binary Options
f t g m