Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

maandag, 27 februari 2017 09:04

Vragen over project Verbreding A27/A1

In het artikel in de Vierklank van 21 februari, stond een verkeerd telefoonnummer van de aannemer 3Angle. Hieronder vindt u alle correcte nummers en mailadressen.

Rijkswaterstaat

Heeft u algemene vragen of opmerkingen over het project en de plannen van Rijkswaterstaat? Dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Per mail
vraagA27-A1@rws.nl

Telefonisch
Bel gratis de informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002, zeven dagen per week bereikbaar. Op weekdagen tussen 07.00 uur en 20.00 uur, op zon- en feestdagen tussen 10.00 uur en 18.30 uur.

3Angle

Heeft u vragen over de werkzaamheden, uitvoering of hinder? Dan kunt u contact opnemen met 3Angle.

Per mail
omgeving@3Angle.nu

Telefonisch
Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen via: 06-11 39 9671.

Om de omgeving te informeren en te betrekken bij de verbreding van de A27 zijn er twee informatiebijeenkomsten gepland in gemeente De Bilt. Rijkwaterstaat en aannemerscombinatie 3Angle organiseren de avonden in samenwerking met ‘Samen voor Hollandsche Rading’ en de Dorpsraad Groenekan voorafgaand aan de start van de voorbereidende werkzaamheden:

• Op 27 februari van 20.00 – 22.00 uur in dorpshuis De Groene Daan, Grothelaan 3 in Groenekan. De bijeenkomst is voor inwoners en bedrijven uit Groenekan en Nieuwe Wetering. De presentatie start om 20.15 uur.

Op 8 maart van 19.30 – 21.30 uur in dorpshuis Hollandsche Rading, Dennenlaan 61 in Hollandsche Rading. Deze bijeenkomst is voor bewoners en bedrijven uit Hollandsche Rading en Maartensdijk. De presentatie start om 19.45 uur.

Tijdens de presentatie van 15 minuten is aandacht voor een korte terugblik, werkzaamheden tot juli 2017 en globale planning vanaf juli 2017. Na de presentatie is uitgebreid ruimte om vragen te stellen over bijvoorbeeld communicatie, natuur, geluidschermen, werkzaamheden, planning en mogelijke hinder. Medewerkers van Rijkswaterstaat en 3Angle zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden tijdens de informatiemarkt.

De inloop is vrij, dus u kunt ook alleen naar de informatiemarkt komen.

Binnenkort starten de voorbereidende werkzaamheden langs de A27 bij De Bilt. Het gaat om het vrijmaken van de bermen, het kappen van bomen en het verleggen van kabels en leidingen. In juli 2017 start de verbreding van de A27 en A1 en deze is eind 2018 gereed.

Vragen?

Meer informatie over het project kunt u vinden op www.verbredingA27A1.nl. Met vragen kunt u op de inloopavond terecht en u kunt ze ook stellen via het e-mailadres: vraagA27-A1@rws.nl of via de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002.

donderdag, 16 februari 2017 15:54

Nieuwe projectwebsite Verbreding A27/A1

Nieuwe website project verbreding A27/A1

Op www.verbredingA27A1.nl kunt u informatie en achtergornden vinden over de verbreding van de A27/A1 Aansluiting Utrecht Noord – knooppunt Eemnes – Aansluiting Bunschoten – Spakenburg.

Heeft u vragen of suggesties? Laat het ons weten via: vraaga27-a1@ad.rws.nl

 

Noteer alvast in uw agenda

Rijkwaterstaat en aannemerscombinatie 3Angle organiseren in samenwerking met ‘Samen voor Hollandsche Rading’ en de Dorpsraad Groenekan voorafgaand aan de start van de voorbereidende

werkzaamheden in gemeente de Bilt twee bewonersavonden:

• Op 27 februari in dorpshuis De Groene Daan, Grothelaan 3 in Groenekan. De bijeenkomst is voor inwoners en bedrijven uit Groenekan en Nieuwe Wetering.

• Op 8 maart in dorpshuis Hollandsche Rading, Dennenlaan 61 in Hollandsche Rading. Deze bijeenkomst is voor bewoners en bedrijven uit Hollandsche Rading en Maartensdijk.

De voorbereidende werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. Het gaat om werkzaamheden langs de A1 en A27. Op 20 februari starten werkzaamheden langs de A1 en op de A27 bij Hilversum. De werkzaamheden bij Groenekan en Hollandse Rading beginnen pas na de bewonersavonden. Direct aanwonenden ontvangen vooraf een brief met uitleg over de werkzaamheden.

Meer informatie volgt binnenkort. Heeft u vragen over het project, stel deze via het e-mailadres:vraagA27-A1@ad.rws.nl

 

In opdracht van de Rijkswaterstaat realiseert aanmerscombinatie 3Angle de aanpassing van de A27/A1 Utrecht Noord - Knooppunt Eemnes - Aansluiting Bunschoten-Spakenburg. Meer informatie over dit project kunt u vinden op de website  www.rijkswaterstaat.nl/a27a1utrecht-eemnes-bunschoten. 3 Angle heeft begin september een brief naar de bewoners van de Spoorlaan gestuurd.  In deze brief stelt de aannemer zich voor en informeert de bewoners over de komende werkzaamheden in het kader van de voorbereiding van het project. De brief treft u als bijlage aan.

donderdag, 30 juni 2016 14:02

Voorlopige gunning project A27/A1

vrijdag, 19 februari 2016 14:23

Uitspraak Raad van State, verbreding A27/A1

 

De Raad van State heeft op 17 februari 2016 uitspraak gedaan over het Tracébesluit Aansluiting Utrecht Noord – Knooppunt Eemnes – Aansluiting Bunschoten-Spakenburg. De Raad van State heeft beslist dat de rechtsgevolgen van het Tracébesluit in stand blijven en daarmee kan het project worden gerealiseerd. 

Uitspraak
De volledige uitspraak van de Raad van State is hier te raadplegen.

Vervolg

Op dit moment loopt de aanbesteding van een DBFM-contract (Design, Build, Finance, Maintain), die in het najaar van 2016 moet leiden tot een geselecteerde aannemer. De aannemer wordt verantwoordelijk voor het ontwerp, de aanleg, de financiering en 25 jaar onderhoud van het tracé.

De uitvoering van het project vindt plaats vanaf begin 2017 en de nieuwe rijstroken zijn uiterlijk 1 juli 2019 beschikbaar. De aannemer mag zijn eigen planning maken en daarom kan de precieze planning pas bekend worden gemaakt, nadat de aannemer is geselecteerd.  Wanneer de aannemer bekend is, volgt hierover een bericht. Naar verwachting is dit in het najaar van 2016. Op dat moment is er ook meer helderheid over de wijze waarop de aannemer de bouwcommunicatie en afstemming met belanghebbenden gaat vormgeven. Wij zullen samen met de aannemer u zo goed mogelijk informeren over deze nieuwe fase.

woensdag, 05 augustus 2015 13:09

Verloop Raad van State procedure

Wij berichtten u eerder op deze site over de tussenuitspraak van de Raad van State op 10 juni jl. over het Tracébesluit A27/A1. In deze uitspraak verzocht de Raad van State de minister om twee zaken nader toe lichten. Een van deze twee zaken betrof het geluidsscherm aan de westzijde van Hollandsche Rading. Dit scherm wordt uitgevoerd in absorberend materiaal. In het besluit tot wijziging van het Tracébesluit is dit nu goed vastgelegd. Vanaf woensdag 5 augustus tot en met woensdag 16 september liggen de stukken van dit besluit ter inzage op vijf locaties. Bij u in de omgeving kunt u de stukken inkijken op het gemeentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven. Het wijzigingsbesluit staat voor belanghebbenden open voor beroep voor zover het de inhoud van de wijziging betreft. Meer informatie: vanaf 5 augustus kunt u het besluit tot wijziging van het tracébesluit A27/A1 aansluiting Utrecht Noord – Knooppunt Eemnes – aansluiting Bunschoten-Spakenburg downloaden van de website www.platformparticipatie.nl/a27a1.

 

donderdag, 16 juli 2015 09:14

Digitale nieuwsbrief A27/A1

 

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen van het project A27/A1. In de digitale nieuwsbrief leest u een update. U kunt hier de online versie inzien van de nieuwsbrief die wij deze week hebben uitgegeven.

 

Wilt u zich abonneren op deze en/of andere digitale nieuwsbrieven van het Rijk? U kunt zich hiervoor aanmelden via: https://abonneren.rijksoverheid.nl/

 

 

 

woensdag, 10 juni 2015 12:36

Verloop Raad van State procedure

In ons vorige bericht van 19 mei hebben wij aangegeven dat wij verwachtten dat de Raad van State zich voor de zomer zou uitspreken over het Tracébesluit A27/A1. Hierbij willen wij jullie berichten dat de Raad van State vandaag een uitspraak heeft geplaatst op haar site. Deze uitspraak is een tussenuitspraak en is te vinden op de site van Raad vanState, zie bijgaande link https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=84065.

In deze uitspraak verzoekt de Raad van State de minister om twee zaken nader toe te lichten. Een van deze twee zaken heeft betrekking op een situatie in Hollandsche Rading. Het project heeft 6 weken de gelegenheid om te antwoorden richting de Raad. Daarna vervolgt de Raad van State de behandeling van het Tracébesluit.

Wanneer de Raad van State zich definitief heeft uitgesproken, berichten wij hierover.

 

 

Graag reageren wij op een eerder bericht op deze site over de aanbesteding en de procedure bij de Raad van State van het project A27/A1.

 

Rijkswaterstaat is met de aanbestedingsprocedure gestart om een geschikte aannemer te vinden. De eerste stap in deze procedure is de aankondiging. De selectieprocedure duurt ruim een jaar. Rijkswaterstaat verwacht in de tweede helft van 2016 de aannemer bekend te kunnen maken. Vanwege de lange termijn van deze aanbestedingsprocedure heeft Rijkswaterstaat deze nu al opgestart.

 

Raad van State

In totaal heeft de Raad van State 29 beroepen ontvangen op het Tracébesluit van A27/A1. Deze beroepen hebben onder meer betrekking op de gewijzigde aansluiting Bilthoven, het raakvlak met het project Ring Utrecht, geluid en geluidsschermen en luchtkwaliteit. Op 18 maart vond de zitting bij de Raad van State plaats. Waarschijnlijk doet de Raad van State voor de zomer van 2015 uitspraak of het Tracébesluit in stand kan blijven. Mogelijk heeft de uitspraak van de Raad van State consequenties voor het contract, dit wordt dan meegenomen in de aanbestedingsprocedure.

 

Voorbereidende werkzaamheden

Rijkswaterstaat heeft in maart voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de verbreding van de A1 tussen Knooppunt Eemnes en Aansluiting Bunschoten-Spakenburg. Er zijn 25 bomen gekapt aan de zuidzijde van de A1 vlak vóór aansluiting Bunschoten (rijdend vanaf knooppunt Eemnes richting knooppunt Hoevelaken). Dit is nodig om in de periode van april tot oktober gasleidingen te kunnen verleggen. De bomen die zijn gekapt worden gecompenseerd. Dit zal plaatsvinden in het projectgebied.

 

Inloopspreekuren

Naar aanleiding van de feedback uit de omgeving heeft Rijkswaterstaat besloten vaker haar gezicht te laten zien in de diverse gemeenten. Sinds februari zijn er vier inloopspreekuren georganiseerd in de gemeenten De Bilt, Hilversum en Eemnes. Wij overwegen om deze vaker te organiseren en informeren u hierover via deze website, de lokale media, onze projectwebsite en de digitale nieuwsbrief.

 

Meer informatie?

Wij geven gemiddeld drie keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit. Wilt u zich hierop abonneren, dan kunt u zich hier abonneren op de nieuwsbrief. Algemene informatie over het project kunt u vinden op de projectwebsite van A27/A1: www.rws.nl/a27a1utrecht-eemnes-bunschoten

 

 

Tijdens de bewonersavonden in de herfst van 2014 hebben Rijkswaterstaat-medewerkers veel verteld over het project A27/A1 Utrecht Noord - knooppunt Eemnes - aansluiting Bunschoten-Spakenburg en wat dit voor mensen en bedrijven in de omgeving kan betekenen. Op basis van het Tracébesluit was er tot en met 23 oktober 2014 de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Raad van State.

Totaal zijn er 28 beroepen binnengekomen. Deze beroepen hebben onder meer betrekking op de gewijzigde aansluiting Bilthoven, de knip met de Ring Utrecht, geluid en geluidsschermen en luchtkwaliteit. Op dit moment buigt de Raad van State zich over deze beroepen. Waarschijnlijk besluit de Raad van State voor de zomer van 2015 of het Tracébesluit in stand blijft.

Het kan natuurlijk zijn dat u vragen heeft gedurende de komende maanden. U kunt deze altijd stellen via de gratis Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat 0800 – 8002 (7 dagen per week van 06.00 tot 22.30 uur bereikbaar) of via e-mail vraaga27a1@rws.nl. Bekijk ook de projectpagina A27/A1: aanpassing aansluiting Utrecht-Noord – knooppunt Eemnes – aansluiting Bunschoten-Spakenburg.

Mocht u liever langskomen dan kan dat ook. Een keer per maand zit een medewerker van het project A27/A1 op een centrale locatie bij een van de betrokken gemeenten. U hoeft geen afspraak te maken en kunt gewoon langskomen op:

  • Donderdag 26 februari, 13.00 - 15.00 uur, Burgerzaken, gemeente De Bilt, Soestdijkseweg Zuid 173, 3721 AB Bilthoven
  • Maandag 23 maart 13.00 - 15.00 uur, Stadskantoor, gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23, 1217 JB Hilversum
  • Donderdag 23 april 13.00 - 15.00 uur, Hal gemeentehuis, Eemnes, Zuidersingel 1, 3755 AZ Eemnes
  • Maandag 18 mei 13.00 - 15.00 uur, Centrale hal, gemeentehuis Baarn, Stationsweg 18, 3740 BA Baarn (loket Burgerzaken van gemeentehuis)

Met het project A27/A1 verbreedt Rijkswaterstaat ruim 25 km snelweg: de A27 tussen aansluiting Utrecht-Noord en knooppunt Eemnes en de A1 tussen knooppunt Eemnes en aansluiting Bunschoten-Spakenburg. De planning is dat de rijstroken eind 2018 beschikbaar zijn voor weggebruikers. In het Tracébesluit staan de maatregelen en aanpassingen beschreven. Veel verschillende partijen hebben een belang bij het project. Zo wil de weggebruiker zo snel mogelijk van A naar B, terwijl omwonenden de snelweg het liefst zo min mogelijk willen zien of horen. Rudy Klunder heeft als omgevingsmanager van het project dagelijks met deze belangen te maken.

Hoe heb je de informatieavonden beleefd?

'De informatieavonden heb ik als heel nuttig ervaren. Je kon goed merken dat het project leeft bij de mensen. Daarom is het goed dat je als Rijkswaterstaat je gezicht laat zien en mensen de kans biedt om hun vragen te stellen. Voor mijn gevoel hebben we het Tracébesluit (TB) en onze overwegingen goed kunnen uitleggen. De informatieavonden hebben bij een aantal direct betrokken de negatieve impact niet weggenomen, maar hebben over het algemeen wel voor meer begrip gezorgd. En natuurlijk is het leuk om ook de positieve reacties te horen van mensen die voor de verbreding zijn. Daarnaast heb ik gemerkt wat de impact kan zijn van een – in onze ogen – kleine wijziging in het TB. Wat wij aanvankelijk als een kleine wijziging zagen, had in de praktijk veel meer impact dan wij hadden verwacht. In die zin dienden de informatieavonden ook als spiegel voor ons werk van de afgelopen jaren. In bepaalde gevallen hadden we de verwachtingen iets beter kunnen managen.'

Hoe ziet een gemiddelde week van een omgevingsmanager eruit?

'Geen week is hetzelfde. Naast de dagelijkse aansturing van het omgevingsteam en de interne overleggen met het projectteam, onderhoud ik regelmatig contact met de diverse gemeenten en provincies die betrokken zijn bij ons project. Zo spreek ik met de gemeente De Bilt en de provincie Utrecht over aanvullende maatregelen die worden getroffen voor geluid. Daarnaast schuif ik vaak aan bij verschillende organisaties, bewoners en bewonersgroepen om bepaalde onderwerpen te bespreken of toe te lichten. Ook stem ik met de omgevingsmanagers van de 3 aangrenzende Rijkswaterstaatprojecten (Ring Utrecht, knooppunt Hoevelaken en A1 Bunschoten - Hoevelaken) de voortgang van ons project af. Uiteraard doe ik dit werk samen met mijn team.'

De beroepsprocedure is afgerond, hoe nu verder?

'Particulieren, bedrijven en organisaties konden tot en met 23 oktober in beroep gaan bij de Raad van State tegen het TB. De komende periode worden alle beroepen in behandeling genomen en bereiden wij ons voor op de beroepsprocedures. Er zijn 28 beroepen binnengekomen. Deze beroepen hebben onder meer betrekking op de gewijzigde aansluiting Bilthoven, de knip met Ring Utrecht, geluid en geluidsschermen en luchtkwaliteit.
De Raad van State beoordeelt als onafhankelijke rechterlijke instantie de beroepen individueel en bepaalt of het beroep gegrond is. Wanneer alle beroepen ongegrond worden verklaard, blijft het TB in stand en wordt daarmee onherroepelijk. Daarnaast werken we toe naar de marktbenadering. Dit houdt in dat we het contract voorbereiden voor de toekomstige aannemer die de verbreding gaat uitvoeren. Door dit contract weet de aannemer aan welke afspraken hij zich moet houden bij het aanpassen van de A27/A1.'

Meer info?

Als u naar aanleiding van dit artikel een vraag heeft aan omgevingsmanager Rudy Klunder of een andere vraag over het project A27/A1, kunt u een mail sturen naar vraagA27A1@rws.nl. Ook kunt u zich abonneren op onze digitale nieuwsbrief die gemiddeld twee keer per jaar verschijnt.

 

dinsdag, 16 september 2014 12:34

Informatieavond Tracébesluit A27/A1

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, heeft op 4 september het Tracébesluit getekend voor het traject A27/A1: aansluiting Utrecht-Noord – knooppunt Eemnes – aansluiting Bunschoten-Spakenburg. Met dit besluit is vastgesteld hoe dit traject er in de toekomst uit gaat zien. Om de weggebruikers en de omgeving te informeren over de plannen en de werkzaamheden, organiseert Rijkswaterstaat vier informatieavonden in de Regio Utrecht.

Informatieavonden

U bent van harte welkom op:

  • maandag 22 september in Hilversum (Raadhuis, Dudokpark 1)
  • woensdag 24 september in Maartensdijk (Groenhorstcollege, Dierenriem 1)
  • woensdag 1 oktober in De Bilt (Cultureel- en Vergadercentrum HF Witte, Henri Dunantplein 4)
  • donderdag 2 oktober in Baarn (Restaurant Greenfields, Amsterdamsestraatweg 42)

Medewerkers van Rijkswaterstaat zijn op deze locaties vanaf 19.00 tot 21.00 uur aanwezig om vragen te beantwoorden. U kunt zich o.a. laten informeren over het ontwerp van de snelweg, de maatregelen die worden getroffen met betrekking tot luchtkwaliteit, natuur en geluid en de andere projecten in de regio.

Copyright ©2018 hollandscherading.com - Design by Top 10 Binary Options
f t g m