Vliegveld Hilversum / Ter Sype

Vliegveld Hilversum / Ter Sype

woensdag, 24 december 2014 09:43

Nieuw Luchthavenbesluit treedt in werking

Geschreven door
In de laatste week van december heeft de Provincie Noord-Holland het nieuwe Luchthavenbesluit voor Vliegveld Hilversum gepubliceerd. Ten opzichte van het ontwerpbesluit is een belangrijke verandering opgetreden want de Provincie NH heeft aan Wijdemeren toesteming gegeven om toch een deel van de bouwplannen van Ter Sype te realiseren. Eigenlijk zou er…
vrijdag, 31 januari 2014 10:36

Informatieavond nieuw Luchthavenbesluit

Geschreven door
 Het ontwerp-luchthavenbesluit Hilversum, de mer-beoordelingsnotitie Milieueffecten luchthaven Hilversum en het besluit op de mer-beoordelingsnotitie liggen vanaf 15 januari  gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage : http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Ontwerpluchthavenbesluit-Hilversum.htm   Op 1 november 2009 is via de Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (RBML) het bevoegd gezag over de regionale luchtvaart van Rijk…
maandag, 06 mei 2013 07:39

Klachtenlijn Vliegveld regelmatig buiten werking!

Geschreven door
De afgelopen weken neemt het vliegverkeer boven Hollandsche Rading tijdens mooie dagen weer sterk toe. Bij klachten kan men dan de klachtenlijn bellen : 035-5771693 Helaas blijkt die klachtenlijn de laatste weken niet te functioneren: men krijgt geen gehoor en er staat geen antwoordapparaat ingeschakeld. Indien u een klacht heeft…
maandag, 06 mei 2013 07:29

Spoedig Luchthavenbesluit over Vliegveld Hilversum

Geschreven door
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gaan bij het nieuwe luchthavenbesluit voor Vliegveld Hilversum uit van de bestaande start- en landingsbanen. Dit schrijven GS nin een brief aan het Hilversumse College van B&W :  'Uit de door u toegestuurde besluiten, notulen en reaadsmotie maken wij op dat er binnen de gemeente Hilversum…
maandag, 14 januari 2013 09:39

Verharding van het vliegveld lijkt voorlopig van de baan!

Geschreven door
Raad Hilversum tegen asfalt op vliegveld Raad Hilversum tegen asfalt op vliegveld Laatste update 10 januari 2013 11:26 HILVERSUM - Hilversum stelt uitdrukkelijke voorwaarden aan medewerking aan Ter Sype: géén verharding van het vliegveld en een goede verkeersafwikkeling rond de nieuwe woonwijk in Loosdrecht. Het collegevoorstel voor de aanpassing van…
donderdag, 20 december 2012 08:42

VOORSTEL BAANVERHARDING VOORLOPIG VAN DE BAAN

Geschreven door
Op het allerlaatste moment is het dindsdag j.l. het raadsvoorstel om een verharde vliegveldbaan aan te leggen van de agenda van de Commissie Ruimte  in Hilversum gehaald. Omdat D'66 (een collegepartij) vorige week had laten weten het voorstel niet te steunen, was er geen meerderheid voor dit voorstel. De wethouder gaat…
dinsdag, 11 december 2012 18:29

Teken de petitie tegen de verharding van een vliegveldbaan

Geschreven door
18 december vergadert de Raadscommissie Ruimte over de verharding van een baan van het vliegveld om zo de bouw van Ter Sype mogelijk te maken. Als dit alles doorgaat zal Hollandsche Rading te maken krijgen met nog meer geluidsoverlast en verkeersoverlast dan nu al het geval is. Als u ook…
dinsdag, 04 december 2012 20:54

Gemeente Hilversum denkt niet aan omgeving

Geschreven door
Het Dorpsoverleg Hollandsche Rading is uiterst bezorgd over de ontwikkelingen op het buiten de noordelijkste kern van De Bilt gelegen vliegveld Hilversum. Kees Floor en Rob Klaasen vertellen namens het Dorpsoverleg over een verzonden brief, waarin met klem wordt verzocht om alvorens onomkeerbare besluiten te nemen een overleg te starten…
Copyright ©2018 hollandscherading.com - Design by Top 10 Binary Options
f t g m