vrijdag, 31 januari 2014 10:36

Informatieavond nieuw Luchthavenbesluit

Geschreven door 

 Het ontwerp-luchthavenbesluit Hilversum, de mer-beoordelingsnotitie Milieueffecten luchthaven Hilversum en het besluit op de mer-beoordelingsnotitie liggen vanaf 15 januari  gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage :

http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Ontwerpluchthavenbesluit-Hilversum.htm

 

Op 1 november 2009 is via de Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (RBML) het bevoegd gezag over de regionale luchtvaart van Rijk naar provincies gegaan. Dit betekent dat de provincie de 'vergunningen' (besluiten, regelingen en ontheffingen genoemd) voor de regionale luchtvaart moet maken. In dit geval gaat het om een zogenaamd luchthavenbesluit voor de luchthaven Hilversum. De RBML schrijft voor dat binnen 5 jaar na inwerkingtreding van de wet (voor 1 november 2014) een luchthavenbesluit voor genoemde luchthaven wordt vastgesteld.

Op 7 januari 2014 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het ontwerp-luchthavenbesluit (ontwerp-LHB) Hilversum vastgesteld. Conform de Provinciale Beleidsnota Regionale Luchthavens is bij het opstellen van het ontwerp-LHB Hilversum uitgegaan van de huidige situatie zoals die in het verleden door het Rijk is vergund. Aan het gebruik, het aantal toegestane vliegbewegingen en de inrichting van luchthaven Hilversum verandert het luchthavenbesluit niets.

Na afstemming met de gedeputeerde is besloten om een informatieavond te organiseren, om omwonenden de kans te geven inhoudelijke vragen te stellen naar aanleiding van het ontwerpluchthavenbesluit. Deze informatieavond vind plaats op:

 

Dinsdag 11 februari 2014, 19:30 in Restaurant Airport Hilversum, Noodweg 43 te Hilversum    

 

Dhr. Sanne Ruijs zal aanwezig zijn om een korte presentatie te geven over het luchthavenbesluit. Daarnaast zal mevrouw Achterberg van Adecs Airinfra – het bureau dat het luchthavenbesluit en bijbehorende rapporten heeft opgesteld – aanwezig zijn voor de meer technische vragen.

 

Het gaat wat de provincie Noord-Holland betreft om een bijeenkomst waarin alleen wordt gesproken over de inhoud van het luchthavenbesluit en inhoudelijke en technische vragen met betrekking tot dit besluit

 

 

Log in om reacties te plaatsen
Copyright ©2018 hollandscherading.com - Design by Top 10 Binary Options
f t g m