Skip to main content

Bloembakken gaan snelheid temperen.

Voor veel mensen is de Spoorlaan de kortste route om het dorp in- en uit te rijden. Maar je houdt soms je hart vast wanneer je ziet met welke snelheid dat gepaard gaat. Reden genoeg voor een aantal dorpsgenoten om bij de gemeente aan de bel te trekken met de vraag om de verkeersveiligheid in het eerste stuk van de Spoorlaan te verbeteren. Samen met de gemeente is gekozen voor het plaatsen van vier grote, goed zichtbare, houten bloembakken aan beide kanten van de weg. Met de aanwonenden van de Spoorlaan zijn daarover goede afspraken gemaakt. Auto’s moeten hiervoor hun snelheid aanpassen, maar voor fietsers blijft er vrij baan tussen de bakken en de stoeprand. De aanwonenden zetten er planten in en zullen die onderhouden.

De bloembakken zijn door de gemeente in week 23 neergezet (3 – 7 juni). In september wordt bekeken of de nieuwe situatie effect heeft. Op dat moment wordt samen met de aanwonenden van de Oosterspoorlaan beoordeeld of de bloembakkenoplossing ook bij hun in de straat zou kunnen werken.

Leuk detail: de bakken zijn gemaakt door 50|50 Workcenter van het Leger des Heils. Zij bieden beschutte werkplekken voor mensen die in het gewone leven niet op eigen kracht aan de slag kunnen.

De Spoorlaan mét en zonder bloembakken.

Klik op de foto om te vergroten.