Skip to main content

Compensatie bomenkap t.b.v. A27

Op 17 Januari 2022 zijn de werkzaamheden ‘Uitbreiding Dassenbosje’ gestart. Op een gebied van 8,3 ha worden bijna 14.000 bomen en struiken aangeplant om een deel van de bomenkap ten behoeve van de verbreding van de A27 te compenseren. De werkzaamheden zullen zo’n twee maanden duren.

Het plan is door Rijkswaterstaat en Landgoed Eyckenstein (Baron O.M. van Boetzelaer) in samenwerking met de gemeente en provincie tot stand gekomen.

Aanvankelijk was het plan om in het najaar van 2020 deze uitbreiding te realiseren, maar uitsluitsel over de benodigde vergunningen en schaarste van beschikbaar plantmateriaal hebben tot een vertraging van ruim een jaar geleid.

De locatie waar het bosplantsoen te Hollandsche Rading West wordt aangelegd, ligt aansluitend op het reeds bestaande Dassenbosje (lokaal bekend en naar verluidt het oudste dassenbos in de provincie). Het betreft percelen die direct ten oosten en noorden van het Dassenbosje, in het verlengde van de Schaapsdrift liggen. Hier is de laatste jaren veelal mais geteeld.

In plaats van mais wordt een gemengd bos gecreëerd. Daarbij is aansluiting gezocht bij de ondergrond en aanwezige beplanting.
Er komt een mix van regulier inheems bos en vruchtdragend bos. Denk daarbij aan wilde kers, wilde appel, wilde peer etc. Aan de randen van het nieuw bos wordt een zgn. mantelzoomvegetatie aangebracht; die zone is aantrekkelijk voor o.m. libelles, vlinders en hommels, die van warme en beschutte plekken houden.

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Voor de bescherming van onder andere de dassen is het niet gewenst om met honden het gebied te betreden. Langs het nieuwe bos wordt aan de oostzijde een wandelpad aangelegd. Tussen het onverharde wandelpad en het bos zal een hek staan . Er is besloten het gebied (binnen het hek en buiten het wandelpad) niet te ontsluiten voor recreatie. Bij de Schaapsdrift zal een bankje worden geplaatst met een informatiebord, om vanuit daar het gebied te bekijken.

Inmiddels is ook het eerste deel van een hek rond het perceel geplaatst van 2m hoog. Dit is noodzakelijk om de reeën weg te houden van de jonge aanplant. Voor de migratie van dassen en klein wild komen er openingen in het hekwerk. Over aan aantal jaren zal dit hoge hek vervangen worden door een laag hek om de honden uit het gebied te weren.

Klik op de afbeelding om te vergroten.