Skip to main content

Rijkswaterstaat en 3Angle geven uitleg.

Op 13 november organiseerde Rijkswaterstaat (RWS) samen met aannemer 3Angle een informatiemiddag in het dorpshuis van Hollandsche Rading over het bestrijden van de Japanse Duizendknoop. Deze exotische plant hoort niet in onze natuur thuis, maar heeft zich hier wel geworteld. Zo ook langs het talud van de A27 in Hollandsche Rading. In augustus 2019 is Rijkswaterstaat een proefproject gestart langs de A27 en A1 om de Japanse Duizendknoop te bestrijden zodat de traditionele vegetatie weer de ruimte kan krijgen en de biodiversiteit bevorderd wordt.

Inmiddels kunnen al een aantal conclusies worden getrokken. De Japanse duizendknoop heeft een enorme groeikracht waardoor andere natuurlijke vegetatie weggeconcurreerd wordt. Daarnaast wortelt de Japanse Duizendknoop zeer diep en heeft elk stukje van een afgesneden plant de potentie om uit te groeien tot een compleet nieuwe plant, waardoor de verspreiding van de plant zeer snel verloopt. Maar de plant kan slecht tegen droogte en hij houdt niet van schaduw.

Voor de bestrijding van de plant zijn al verschillende methoden onderzocht. De beste opties lijken nu de planten regelmatig uit de grond te trekken of uit te graven, en dit te herhalen en te herhalen etc. Een alternatief is één maal per maand maaien. Een ander alternatief is kokend water op de planten en vervolgens op die plek bloemen inzaaien. Dat alles kost menskracht, maar is milieuvriendelijk. De bestrijding moet echter een lange adem hebben en zich sterker tonen dan de plant. (Voor bewoners die deze plant willen verwijderen, denk er a.u.b. aan dit plantenafval in de grijze bak voor restafval te doen. Zelf composteren of in de groene bak doen is géén optie.)

Er is geld binnen RWS geld vrijgemaakt voor de bestrijding van deze plant en er is met de bestrijders een contract afgesloten voor acht jaar. Maar men hoopt in vier jaar al goed opgeschoten te zijn. De positief ingestelde bewoners van Hollandsche Rading werden overtuigd van de daadkracht van RWS en 3Angle op dit dossier en gingen vervolgens de problematiek en bestrijding ervan ter plekke aanschouwen.