Skip to main content

De provincie Utrecht wil graag betaalbare én duurzame energie voor al haar inwoners. Hierbij is een goede balans nodig tussen zon en wind. Hoewel er al veel daken met zonnepanelen zijn, komen we er niet met alleen zon op dak. Er is ook windenergie nodig. Daarom doet de provincie Utrecht onderzoek naar welke gebieden kansrijk zijn voor windmolens. Het is belangrijk om duidelijk te hebben in welke gebieden windenergie mogelijk is.  Daarbij is ook uw mening van belang. Wat vindt u belangrijke onderwerpen om mee te nemen in de afweging bij windenergie. Doet u mee aan de raadpleging?

Er wordt al veel energie opgewekt met windmolens en zonnepanelen, maar er is meer nodig om in 2030 te voldoen aan de afspraak dat in onze provincie genoeg duurzame energie wordt opgewekt. De uitkomsten van het onderzoek van de provincie worden aangeboden aan de gemeenten. Zij, en de provincie natuurlijk ook, kunnen die informatie gebruiken om te bepalen wat geschikte locaties zijn voor windenergie.

Ondanks dat er al kritiek gekomen is op deze enquête is het toch van belang dat u uw stem laat horen.
Het gaat nu of u positief staat t.o.v. (grote) windturbines voor energieopwekking, en nog niet over de plek waar dat moet gebeuren, maar toch…

Elk gezinslid kan de raadpleging invullen. Net als alle overige inwoners uit de provincie Utrecht en gemeenten om de provincie heen. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer informatie. Uw mening is belangrijk!

Meedoen?  Klik op de button.
Het invullen duurt ongeveer 20 minuten. De raadpleging loopt tot en met zondag 29 oktober. Niemand kan zien dat u heeft meegedaan en welke antwoorden u heeft gegeven, dus deelname is anoniem.