Skip to main content

Bewoners melden nieuwe woekering.

Bewoners die naast de A27 wonen hebben melding gemaakt van het feit dat de Japanse Duizendknoop, na de eerdere bestrijding door RWS, en TriAngle,  weer de kop opsteekt op het talud naast de A27 aan de kant van de Spoorlaan. Rijkswaterstaat en de betrokken aannemer hebben naar aanleiding hiervan toegezegd dat de bestrijding van deze vernielzuchtige exoot op korte termijn weer wordt opgepakt. De Japanse Duizendknoop is een lastig te verwijderen woekeraar, die jarenlang aandacht en ingrijpen zal kunnen vragen.