Skip to main content

Bijeenkomst op 28 maart, incl. verslag

Verslag van / reactie op de bijeenkomst

Er kwam veel kritiek op de aanpak van de bewonersbijeenkomst op 28 maart, die heel druk bezocht werd met overigens maar enkele belangstellenden uit Hollandsche Rading. Algemeen vond men deze aanpak van de gemeente te top-down georganiseerd. Ook was er kritiek m.n. uit Maartensdijk over de onduidelijkheid waar evt. nieuwbouw gepland is. Het college heeft toen heel snel een vervolgbijeenkomst in Maartensdijk georganiseerd waar wel in gesprek gegaan werd met bewoners en hen verzekerd werd dat men over nieuwbouw eerst overleg zou hebben met bewoners en dat over een plek daarvoor nog geen besluiten zijn genomen.

Aankondiging bijeenkomst 28 maart

De gemeente De Bilt heeft in maart 2023 een nieuwsbrief uitgebracht m.b.t. de vordering van de omgevingsvisie. In november 2022 heeft het college van B&W van onze gemeente ‘De Kern van de Visie’ vastgesteld. ‘De Kern van de Visie’ is nu verder uitgewerkt in een ‘Voorontwerp Omgevingsvisie‘.

Gebieden windenergie en zonnevelden

Opvallend is dat op de pagina’s 42 en 43 van dit document t.a.v. de mogelijkheden voor energieopwekking m.b.v. windenergie het gebied tussen Hollandsche Rading en Maartensdijk aan de oostzijde als beperkt kansrijk wordt beoordeeld en minder kansrijk dan het gebied ten zuiden van Maartensdijk. Maar dat het gebied tussen Hollandsche Rading en Maartensdijk aan de oostzijde wel kansrijk wordt geacht voor zonnevelden.

Verdubbeling RES-bod

Het vorige college heeft haar regionale energie strategie (RES)-bod uitgebracht na constructief overleg met belanghebbenden. Het huidige college heeft zonder verdere afstemming met belanghebbenden dit RES-bod verdubbeld en de beperkingen voor onderzoek naar plaatsingsopties voor windturbines en zonnevelden ingetrokken. De gemeente coördineert het verdere onderzoek naar grootschalige realisatie van zonnevelden en het nader onderzoek naar plaatsingsmogelijkheden voor windturbines is recent overgenomen door de provincie Utrecht.

HOV-station

Verder vindt u op de pagina’s 81 en 82 een stukje over het karakter van de kern Hollandsche Rading. Het NS station Hollandsche Rading heeft een recreatieve poortfunctie voor ontsluiting van het bosgebied richting Lage Vuursche met het openbaar vervoer. Momenteel wordt regionaal onderzoek gedaan m.b.t. een (HOV-)station ter hoogte van Maartensdijk. Een dergelijk treinstation zou echter niet ten koste mogen gaan van het huidige frequent gebruikte station in Hollandsche Rading.

Nieuwbouw

Voor nieuwbouw van woningen in ons dorp ziet het college nog mogelijkheden binnen de rode contouren.

Bijeenkomst 28 maart

Voor inwoners van de groene kernen waaronder Hollandsche Rading wordt een presentatie over dit document gehouden op 28 maart 2023 om 20:00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in het dorpshuis van Westbroek, Prinses Christinastraat 2. U heeft dan de mogelijkheid om vragen te stellen. Aanmelden voor deelname via de button elders op deze pagina.