Skip to main content
Goois Natuur Reservaat
Contact
Oot Verharen
 Ontwikkelingen

GNR – Heideontwikkeling

Begin 2016 ontvouwt het Goois Natuur Reservaat plannen om een natuurverbinding te creëren tussen de Hoorneboegse heide en het Hilversums Wasmeer. Deze verbinding maakt gebruik van de natuurbruggen over de A27 en de Utrechtseweg die dan pas zijn gereed gekomen. Het realiseren van deze natuurbruggen vinden GNR en de Provincie Noord-Holland niet voldoende om een natuurverbinding te vormen. Er moet 85 ha bos gekapt worden tussen de twee gebieden om zo heide te ontwikkelen. Dit ter meerdere eer en glorie van m.n. enkele soorten koudbloedige dieren zoals …worm en de …salamander.

Nadat de tegenstanders van het plan Hoorneboeg van interim-voorzitter Karen Heerschop van het Goois Natuurreservaat (GNR) de toezegging hadden gekregen dat de massale bomenkap zal worden opgeschort en de aanbesteding in september voorlopig van de baan is, kon Tjeerd Talsma, gedeputeerde Milieu van de provincie Noord-Holland, zaterdag 21 mei 2016 de openingshandeling van het ecoduct over de Utrechtseweg verrichten en de naam bekend maken: Natuurburg Hoorneboeg. (tekst: Gooi- en Eemlander, Jan Rook)

Bezwaren

De plannen stuiten op grote bezwaren. Natuurlijk omdat omwonenden en zeker die buiten de provincie Noord-Holland, niet bij de planontwikkeling zijn betrokken en voor het blok worden gezet. Maar ook omdat met name ingrijpende gevolgen voor het milieu en klimaat niet zijn meegenomen in de plannen.
De protesten uiten zich in een actie tijdens de opening van de natuurbrug over de Utrechtseweg op 21 mei 2016. Zie de video. Hierop trekt het GNR de plannen (voorlopig) in en organiseert samen met de Provincie Noord-Holland op 19 juni 2106 een informatieavond.

Adviesgroep

Tijdens de informatieavond lanceren GNR en de Provincie het idee om een adviesgroep te installeren die zal bestaan uit tien bewoners uit de omgeving van het omstreden gebied.
Op 1 augustus 2017 vindt de eerste bijeenkomst plaats. Vanuit Hollandsche Rading nemen deel Rob Klaassen, Siete Land en Oot Verharen. De laatste treedt op namens de vereniging Samen voor Hollandsche Rading.
Op 26 januari 2018 wordt duidelijk dat bureau Waardenburg vier scenario’s gaat uitwerken die uiteindelijk tot één breed gedragen advies vanuit de Adviesgroep moet leiden.
Dit advies, dat unaniem door de adviesgroep is uitgebracht, wordt op 3 mei 2018 uitgebracht aan het GNR. In juni worden twee informatieavonden gehouden waar geïnteresseerden kennis kunnen nemen van het advies en nadere uitleg kunnen krijgen.
Het GNR gaat vervolgens een voorstel voorbereiden hoe het aan dit advies een vervolg gaat geven.
Het bericht over de overhandiging van het advies en rapport vindt u op de website van GNR.

Download het advies en de aanbiedingsbriefDownload het rapport van bureau Waardenburg

Actuele berichten uit de categorie “Ontwikkelingen”