Skip to main content
Kunst onder het viaduct
Contact
 • Dirk Spangenberg
e-mail
 Ontwikkelingen

Kunst onder het viaduct

Na afronding van de verbreding van de A27 beschikt Hollandsche Rading over een prachtige, gevarieerde onderdoorgang onder de snelweg door. Het is de verbinding van het dorp aan de oostkant met het deel aan de westkant, incl. ontsluiting.
Een werkgroep bestaande uit dorpsbewoners is bezig te bekijken wat we met de ruimte onder het viaduct kunnen doen. Is het al een kunstwerk op zich of gaan we er kunst van (laten) maken?
Op deze pagina kan de ontwikkeling gevolgd worden.

Samenstelling werkgroep.

De werkgroep bestaat uit de volgende personen.
De leden hebben zich zelf aangemeld:

 • Dirk Spangenberg
 • Andrew Verhulp
 • Els Casteleijn
 • Dig Ampt
 • Coen Smeele
 • Thijs van der Wel
 • Stephen Pegg
 • Jaap Röell
 • Geert Boorsma
 • Martijn van Rooijen
 • Adri Gersen
 • Bas van Hell (namens de gemeente)

Stand van zaken.

De verbreding van de A27 is afgerond, het zal niemand ontgaan zijn. De ruimte onder het eveneens bredere viaduct is opnieuw ingericht maar ziet er nog wat “kaal” uit. Sinds enige tijd wordt er gesproken over de mogelijkheid om de ruimte onder het viaduct te verfraaien met kunst.

De komende tijd zal de ontwikkeling hiervan aangepakt gaan worden door een werkgroep. Hiervoor hebben zich, na een oproep tijdens de buurtvergadering op 23 mei 2018, een vijftiental dorpsbewoners aangemeld.

De werkgroep is een aantal keren bij elkaar gekomen. De voornaamste punten die besproken zijn betreffen de procedure die we willen gaan volgen, de voorwaarden waaraan de kunst moet gaan voldoen, de financiën / fondsenwerving en natuurlijk de betrokkenheid van alle bewoners in het dorp.

Nog “kaal”

De ruimte onder het viaduct is na de oplevering door de aannemer nog tamelijk kaal, alhoewel graffiti-“kunstenaars” hun kans schoon zien.
Op de foto’s de situatie op 18 december 2018.

Klik op de foto om te vergroten.

Kunst in Maartensdijk

In Maartensdijk is al kunst onder het viaduct gerealiseerd. Het kunstwerk is gemaakt door Eline Jansen.

Kunst in Groenekan

In Groenekan is al kunst onder het viaduct gerealiseerd. Het kunstwerk is gemaakt door Eline Jansen.

Actuele berichten uit de categorie “Ontwikkelingen”