Skip to main content
Samen voor Hollandsche Rading
Locatie
Dennenlaan 52
3739 KP Hollandsche Rading
Contact
Thijs van der Wel (voorzitter)
Kees Floor (secretaris)
e - mail
 Organisaties

Samen voor Hollandsche Rading

Alle inwoners van Hollandsche Rading maken deel uit van de vereniging Samen voor Hollandsche Rading. De vereniging heeft tot doel bewoners, organisaties en instellingen binnen de kern Hollandsche Rading bijeen te brengen om samen te zorgen voor een zo aantrekkelijk mogelijke woon- en leefomgeving. Samen voor Hollandsche Rading is actief in het dorp, op het internet en in communicatie met instanties (gemeente, provincie), bedrijven en (non-profit)organisaties die werken aan de ontwikkeling van Hollandsche Rading e.o.

Openbare gegevens van de vereniging
Samen voor Hollandsche Rading

Vereniging Samen voor Hollandsche Rading dient een aanvraag in om een Anbi-instelling, (een Algemeen Nut Beogende Instelling), te worden.
De belastingdienst vereist dat Anbi-instellingen transparant zijn. Teneinde aan de eisen van de Belastingdienst te voldoen publiceren we onderstaande informatie, openbare gegevens, over de Vereniging Samen voor Hollandsche Rading:

a Naam van de vereniging Samen voor Hollandsche Rading
Datum van oprichting 1 augustus 2014
b KvK-nummer 61195510
RSIN nummer 854248870
c Contactgegevens
Vestigingsadres Dennenlaan 52
3739 KP Hollandsche Rading
ten huize van de secretaris  C.A. Floor
Website www.hollandscherading.com
E-mailadres

info@hollandscherading.com

d Bestuurssamenstelling
voorzitter Hr. M. A. (Thijs) van der Wel, Hollandsche Rading
penningmeester Mevr. O.F.M. (Oot) Verharen, Hollandsche Rading
secretaris Hr. C.A. (Kees) Floor, Hollandsche Rading
vicevoorzitter Hr. C. (Kees) van Rossenberg, Hollandsche Rading
e Werkplan 2019 zie links: Werkplan 2019
f Beloningsbeleid De Vereniging Samen voor Hollandsche Rading heeft geen betaalde medewerkers in dienst. Het bestuur van de vereniging bestaat uit vrijwilligers. Zij krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de vereniging. Bepaalde door het bestuur aangewezen vrijwilligers kunnen in aanmerking komen voor een vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden voor de vereniging. Het bestuur bepaalt de hoogte van deze vergoeding, welke betrokkenen vervolgens als gift terugschenken aan de stichting. Overige vrijwillige medewerkers kunnen (een gedeelte van de) onkosten die zij maken voor de stichting vergoed krijgen.
g Doelstelling Het bijeen brengen van bewoners, bedrijven, organisaties en instellingen binnen de kern Hollandsche Rading en daarmee de sociale cohesie en participatie binnen de kern te bevorderen teneinde “Samen te zorgen voor een zo aantrekkelijk mogelijke woon- en leefomgeving”.
Alsmede het in en om de kern Hollandsche Rading van de kant van de bewoners van dit gebied het wijk- en dorpsgericht werken van de gemeente De Bilt gestalte te geven.
h Verslag van activiteiten 2018 zie links: Jaarverslag 2018
i Financiële verantwoording 2018 zie links: Financieel Overzicht 2018

Actuele berichten uit de categorie “Organisaties”