Veilig Hollandsche Rading: Safety First
 Ontwikkelingen

Veilig Hollandsche Rading

Een veilige woonomgeving is van onschatbaar belang voor elke bewoner van Hollandsche Rading.
De ontwikkelingen betreffende “Veilig Hollandsche Rading”  omvatten met name verkeersveiligheid, inbraakpreventie en onveilige situaties in de openbare ruimte.

Verkeer:
Tolakkerweg

De Tolakkerweg is deel van de provinciale weg N417. Vandaar dat er naast overleg met de gemeente ook al jarenlang overleg is met de provincie  Utrecht. Dit overleg heeft in die tijd geleid tot verbetering van de oversteekmogelijkheden voor voetgangers, verbetering van de uitvoering van de chicanes, (optische) verkeersdrempels en, sinds vorig jaar, het instellen van 60 km als maximum snelheid tussen Hollandsche Rading en Maartensdijk.

Verkeer:
Graaf Floris V weg

Op de Graaf Floris V Weg ontbreken aparte voet- en fietspaden, waardoor het langzame verkeer van voetgangers en fietsers gevaar loopt. Al geruime tijd worden hier gesprekken met de gemeente over gevoerd. De gemeente heeft toegezegd met een ontwerp voor een passende oplossing te komen.

Verkeer:
Vuursche Dreef

Op de Vuursche Dreef parkeren automobilisten hun auto tussen de verkeerslichten en de spoorwegovergang aan de noordzijde van de weg half in de berm, half op de weg. Dit levert onveilige situaties op, terwijl daar veel betere mogelijkheden  voor zijn op het NS P+R terrein en onder het viaduct. In 2019 wordt met de betrokken bewoners en de gemeente in overleg gegaan over een passende oplossing.

Woonomgeving:
Buurt-app

Om de veiligheid in de woonomgeving te vergroten is er een buurt-app opgericht. Hier kan iedere bewoner zich voor aanmelden en dan via de app de andere aangesloten medebewoners op de hoogte stellen als er onveilige of verdachte situaties worden waargenomen.

Actuele berichten uit de categorie “Ontwikkelingen”

Kern met Pit

Het project “hergebruik van gekapte bomen uit ons dorp” is op 19 januari jl. geëerd met het predicaat “Kern met Pit” en een bedrag van € 1.000,-. Vrijwilligers van Samen voor Hollandsche Rading staan nu voor de uitdaging om in de komende periode van het hout mooie houten bankjes te maken en te plaatsen in het dorp.

Lees meer
Online Museum De Bilt opening

Online Museum De Bilt

Op donderdag 30 augustus  van 16.00 uur tot 17.30 uur wordt in de Mathildezaal van het gemeentehuis in De Bilt, de website van het Online Museum De Bilt officieel in gebruik worden genomen in aanwezigheid van burgemeester mr. Sjoerd Potters en wethouder drs. Dolf Smolenaers. Met toelichting van de mogelijkheden van de website voor wie in cultuur en geschiedenis van de gemeente De Bilt geïnteresseerd is.

Lees meer
X