Skip to main content
Links

Hieronder links naar relevant websites

BAS (bewoners aanspreekpunt Schiphol)Dashboard vliegdataPetitie
 Ontwikkelingen

Toenemend vliegverkeer boven Midden-Nederland

Het laatste jaar hebben we een flinke stijging geconstateerd van het aantal vliegtuigen dat vanuit Schiphol over ons heen vliegt.  Ook vliegtuigen die naar Schiphol gaan komen steeds vaker over ons dorp heen. Over het jaar heen constateren we een stijging van ruim 30%.

Vragen die we hierover stelden aan het BAS (Bewoners Aanspreekpunt Schiphol ) en het ILT leverden niets op. Zij ontkennen de stijging (ondanks het feit dat die aantoonbaar is) en geven daarom dus ook geen verklaring.

We kunnen dus alleen maar gissen wat de  oorzaken zijn van deze stijging. Het heeft in ieder geval te maken met een nieuwe indeling van het Nederlands luchtruim. In het noordelijk deel van ons land wordt ruimte gemaakt voor militaire vliegtuigen en voor Lelystad.  Daarom schuiven vliegtuigstromen naar het zuiden en komen dus nu over ons heen.

Wij ervaren vooral veel overlast als de Kaagbaan (in zuidwestelijke richting) als startbaan wordt gebruikt.

Via het dashboard dat Max van der Well voor ons heeft gemaakt  kunt u zelf zien wat er zich boven onze hoofden zich afspeelt, zie hieronder.

Dashboard

Het dashboard bestaat uit vier overzichten :

Linksboven :
Hier ziet u een overzicht van het vliegverkeer van de laatste 30 dagen.
Halverwege mei kregen we te maken met een nood- tot noordoost windrichting. Dat zie je dan direct terug in de grafiek. Het aantal vliegtuigen neemt sterk af boven HR omdat de Kaagbaan nu niet als startbaan kan worden gebruikt.

Rechtsboven:
Hier  staat het aantal vliegtuigen dat de laatste 7 dagen over ons heen kwam.

Linksonder:
Hier staat het overzicht van het aantal vliegtuigen per jaar vanaf 2019 t/m 2023.
De invloed van de coronacrisis is zeer goed te zien. En ook de stijging boven HR vanaf 2022.

Rechtsonder
Hier staat het overzicht van het aantal vliegtuigen per 90 dagen  (dus iets gedetailleerder dan linksonder)  vanaf 2019 t/m 2023.

Zo kan iedereen zelf zien wat zich boven onze hoofden afspeelt en zijn we niet afhankelijk van de ontwijkende antwoorden van het BAS en ILT.

Laatste 30 dagen

Vliegtuigen per jaar

Laatste 7 dagen

Totaal aantal vliegtuigen in 90 dagen

Actuele berichten uit de categorie “Ontwikkelingen”