Webinar  adviezen uit de hele gemeente

Het project “Samen werken aan wonen” van de gemeente De Bilt is in volle gang. Het resultaat van alle uitgebrachte adviezen over ”wonen” uit de hele gemeente wordt toegelicht op een digitale bijeenkomst. Deze vindt plaats op 8 april van 20.00 tot 21.30 uur.

Voor het programma van die avond kijkt u op de uitnodigingsbrief. U kunt zich voor deze avond opgeven via e-mail (zie de button) graag onder vermelding van uw naam en kern, dorp.

Resultaat vragenlijst

De Bewonersgroep Samen werken aan wonen Hollandsche Rading heeft i.s.m. de vereniging Samen voor Hollandsche Rading een concept woonvisie opgesteld. In die woonvisie staan de kernwaarden van ons dorp die het waard zijn om te behouden. Aan de inwoners van Hollandsche Rading is daarover in de afgelopen weken hun mening gevraagd middels een vragenlijst.

Er zijn 174 ingevulde vragenlijsten retour ontvangen. Dat is een goede respons. Verreweg het grootste gedeelte van de reacties van de bewoners was positief. Op grond van deze reacties is de woonvisie enigszins bijgesteld.
Het geheel aan reacties van bewoners op onze enquête en op de Kansenkaart met mogelijke woonlocaties van de gemeente heeft ons gebracht tot het formuleren van een advies dat uiterlijk 29 maart bij de gemeente aangeleverd moet worden.
U vindt de uitkomsten van de enquête onder de knop elders op deze pagina.
Het advies van de bewonersgoep aan de gemeente en de bijgestelde woonvisie voor ons dorp worden binnenkort gepubliceerd.

Participatietraject omgevingsvisie

Het volgende participatietraject van de gemeente dient zich echter al aan.
De gemeente is verplicht om een omgevingsvisie op te stellen voor de komende 20 jaar. Die vervangt de structuurvisie. Ook dat traject wil zij samen met bewoners ingaan. Enkele leden die deelnamen aan de ontwikkeling van de woonvisie voor ons dorp zijn bereid ook een bijdrage te leveren aan de omgevingsvisie.
Indien u als bewoner van Hollandsche Rading ook in dit project wilt participeren, bent u natuurlijk van harte welkom.
Er wordt een eerste digitale bijeenkomst omgevingsvisie voor Hollandsche Rading gehouden op 29 april van 19.30 – 21.30 uur. Wilt u daaraan deelnemen, dan kunt u zich opgeven per email (zie de knop elders op deze pagina).  U ontvangt dan een link om aan deze Zoom-vergadering deel te nemen.

Via onderstaande knoppen kunt u de diverse bestanden inzien en downloaden. Ook kunt u zich aanmelden voor de digitale bijeenkomsten op 8 en 29 april.

Aanmelden voor webinar 8 april

Klik op de afbeelding om de uitnodiging voor 8 april te bekijken.

De resultaten van de vragenlijstAanmelden voor 29 april

Klik op de afbeelding om de uitnodiging voor 29 april te bekijken.

X