Skip to main content

Een nieuw vrijwilligersinitiatief

Samen voor Hollandsche Rading heeft na overleg met de gemeente De Bilt via de provincie Utrecht de beschikking gekregen over een snelheidsmeter (met smiley). De snelheidsmeter wordt als pilotproject een jaar lang ingezet.

Sinds kort is er weer een verkeersveiligheidswerkgroep in Hollandsche Rading die eind 2022 voor het eerst bijeen kwam.  Het onderwerp “te snel rijden op diverse wegen in Hollandsche Rading” kwam toen veel aan de orde.
Het beleid van het OM is dat er niet gehandhaafd wordt in 30km zones. Er dient op andere wijze invulling gegeven te worden aan verkeersveiligheidsmaatregelen.
Bewustwording is een onderdeel van het pakket maatregelen. De snelheidsmeter die wij nu in beheer hebben gekregen meet de snelheid, geeft die direct weer en laat een positieve dan wel negatieve glimlach zien.

De werkgroep onderzoekt of de metingen ook kunnen worden opgeslagen en geanalyseerd om een indruk te krijgen van de feitelijke situatie.  Let wel, er worden geen beelden opgeslagen!  Privacy is in deze werkwijze geen issue.
Een van de deelnemers van de werkgroep heeft het voortouw genomen om de plaatsing van de snelheidsmeter op zich te nemen. De eerste plaats is de Spoorlaan t.h.v. de splitsing met de Oosterspoorlaan. In overleg met bewoners kunnen in de toekomst verschillende andere plaatsen worden gekozen.

Heeft u een voorstel of wilt u meedoen?

Meld u hier aan