Skip to main content

Thema Natuur

Aanwezig van de gemeente: Bas van Hell, gebiedsmakelaar samen met een nieuwe collega en naar schatting zo’n vijftig bewoners.
Afwezig m.k. dorpswethouder Krischan Hagedoorn

  1. Opening door voorzitter SvHR, Thijs van der Wel: Hij constateert dat er een ruime opkomst is van belangstellende bewoners en wenst iedereen een mooie avond over een belangwekkend onderwerp: onze nabije natuur.
  2. Boswachter Natuurmonumenten, Diederik Aarendonk, stelt zich voor. Hij is als een zgn. zij-instromer gestart en werkt er nu al 17 jaar met veel plezier. Natuurmonumenten beheert het Naardermeer, de ’s Gravelandse Buiten, het Cronebos en in onze omgeving Einde Gooi, met Dennen-, Eiken- en Beukenbos en met een fraaie populatie fauna, waaronder vleermuizen en dassen. Vroeger was het bos er ter plezier van de welgestelde eigenaren en voor de houtproductie. Nu is de taak van Natuurmonumenten hun gebied zo goed mogelijk te beheren en te behouden, in goede afstemming met de agrariërs die werkzaam zijn in dit gebied. Om financiële redenen zal niet overal herplant kunnen plaatsvinden. Wel is er aandacht voor diversificatie en op bepaalde plekken van omvorming tot natuur. Tenslotte een oproep aan belangstellenden om zich te melden voor een ‘meedenkgroep’ over het te voeren beleid.
  3. Vrijwilliger bij Natuurmonumenten, John Baken, werkt twee ochtenden in de week bij deze natuurorganisatie en dit naar groot genoegen. Voordelen van deze activiteit: bezig zijn in de buitenlucht, kennis opdoen over de nabije natuur, samenwerken met gelijkgestemde vrijwilligers en helpen het cultuur-historisch erfgoed te behouden. Je kunt helpen met snoeien, zaaien, helpen in de timmerwerkplaats en gids worden. Desgewenst kunt u als proef een keer meedraaien.
  4. Het aangekondigde agendapunt ‘Afkoppelen van Regenwater’ wordt uitgesteld naar een volgende dorpsavond wegens ziekte. Degenen die de presentatie alvast willen bekijken zullen deze op verzoek toegestuurd krijgen onder de voorwaarde deze niet verder te verspreiden wegens auteursrecht. Verzoek voor inzage van de presentatie richt u aan: info@hollandscherading.com
  5. Fotopresentatie dieren in de (nabije) natuur door Hans Veth. Eigenlijk het hoogtepunt van deze natuuravond. Hans vertelde vol passie over zijn reizen naar verre landen om daar foto’s van dieren te maken in hun natuurlijke habitat, en welke moeite je moet doen om daar die perfecte dierenfoto te maken. En vervolgens liet hij zien hoeveel fauna er, voor de goede oplettende kijker, te zien is in onze onmiddellijke omgeving: ree, haas, das, eekhoorn, vos en van de vogelpopulatie: lijster, boomkruiper en boomklever, gors, ijsvogel, zwarte ster, blauwborst, graspieper, reiger, wulp, lepelaar, nachtegaal, koekoek, grutto, kwikstaart, puttertje, zwaan, wielewaal, buizerd, wilde eend en uilen in vele soorten.
  6. Aan het eind van de avond werden de sprekers met een kleine attentie bedankt en werd er nog geruime tijd nagepraat onder het genot van een drankje.

(verslag: Kees Floor)