Sociaal initiatief voor jongeren trekt veel belangstelling.

Game PartyOp 10 december 2017 werd er in het dorpshuis een game-middag voor jongeren georganiseerd door Max van der Wel en Mats Krook met hulp van een aantal enthousiaste volwassenen. Max en Mats hebben deze middag helemaal zelf georganiseerd in het kader van hun schoolproject “Belangeloze leerling inzet naar keuze”

De opbouw begon om 10.00 u ’s ochtends. De aansluiting van de laptops, gameconsoles, de opstelling van de tafels en stoelen etc, alles werd voorbereid! Max en Mats hebben de hele dag geregeld en begeleid. Aan Ipads hadden ze geen gebrek omdat zij de Ipads van de Bosbergschool mochten gebruiken, super leuk natuurlijk!

Ongeveer 16 jongeren kwamen gamen in het dorpshuis en hadden een fantastische middag. De pauze bestond uit een heus sneeuwgevecht buiten want er was inmiddels al een heel pak sneeuw gevallen. Onder het genot van een hapje en drankje en ook nog eens heerlijke oliebollen die werden gebracht door een stel ouders werden er allerlei games gespeeld.

Deelname aan deze gamemiddag was gratis en budget voor deze game middag kwam uit het fonds Sociaal Initiatief. Dit is een budget dat door de gemeente aan “Samen voor Hollandsche Rading” is verstrekt voor Sociale initiatieven. Dus een ieder uit Hollandsche Rading die een leuk idee heeft om ook iets voor inwoners uit Hollandsche Rading te organiseren wordt uitgenodigd om zijn of haar plannen kenbaar te maken op info@samenvoorhollandscherading.nl.!

X