Skip to main content

Ontwikkeling vier scenario’s.

Adviesgroep Natuurverbinding Hoorneboeg ontwikkelt scenario’s met Bureau Waardenburg

Bureau Waardenburg gaat scenario’s uitwerken voor een natuurverbinding Hoorneboeg. De provincie Noord Holland heeft het bureau hiervoor, op voordracht van de adviesgroep, opdracht gegeven. Inmiddels is er een eerste bijeenkomst geweest waarin Bureau Waardenburg samen met de Adviesgroep Hoorneboeg zich heeft verdiept in mogelijke scenario’s.

In overleg met de Adviesgroep heeft de Provincie Noord Holland offertes aangevraagd bij enkele erkende adviesbureaus die goed in staat zijn om verschillende scenario’s uit te werken voor een natuurverbinding Hoorneboeg. Uit de ingediende offertes bleek volgens de Adviesgroep Bureau Waardenburg als beste uit de bus te komen, waarna zij de opdracht hebben gekregen voor het uitwerken van de scenario’s. Tijdens de eerste bijeenkomst met het bureau gaf de ecoloog van Bureau Waardenburg een uitgebreide toelichting. Vervolgens bogen de leden van de Adviesgroep zich over de kaart van het natuurgebied om mogelijke scenario’s te bespreken.

Met de informatie uit deze gesprekken gaat Bureau Waardenburg verder tekenen en effecten bepalen om te komen tot vier scenario’s:

  • Een scenario met minimale bomenkap
  • Een scenario met maximale biodiversiteit
  • Het bestaande plan van GNR
  • Een scenario dat wordt ontwikkeld in samenspraak met de Adviesgroep.

De vier scenario’s worden vervolgens besproken in de Adviesgroep om te bepalen of er op basis van overeenkomsten in wensen en doelstellingen binnen de Adviesgroep een optimaal scenario kan worden gevonden. Als de scenario’s verder zijn uitgewerkt, hoopt de Adviesgroep tot een breed gedragen advies te komen dat tijdens een algemene publieksbijeenkomst wordt gepresenteerd.

X