Skip to main content

Plan roept vragen op

Het Leger des Heils heeft plannen om een groep van haar volwassen cliënten te gaan huisvesten in het hoofdgebouw van De Hertenkamp in Hollandsche Rading. Een aantal omwonenden van de Hertenkamp heeft hierover recent een schrijven van het Leger des Heils ontvangen. Ook de gemeente is van deze plannen op de hoogte gebracht. Het betreft mensen met een licht verstandelijke beperking en of een psychiatrische achtergrond die afstand willen nemen van een verslaving. Een aantal omwonenden heeft inmiddels een kerngroep gevormd en heeft op 2 juni jl. een informatiebijeenkomst over deze plannen van het Leger des Heils bezocht. Er zijn daarbij vragen van bewoners gesteld, bijvoorbeeld hoe er voor een veilige omgeving kan worden gezorgd voor alle betrokkenen. Het was een open en prettig kennismakingsgesprek dat later deze maand zal worden voortgezet.