Over uitslag enquête verbreding A27.

Een delegatie van Samen voor Hollandsche Rading heeft op 11 november jl. overlegd met een delegatie van Rijkswaterstaat (RWS) en de gemeente De Bilt. In het overleg zijn de resultaten van de gehouden bewonersenquête doorgenomen en nog bestaande knelpunten benoemd.

Op de navolgende punten kon nog geen direct antwoord komen:

  • de verlichting op de A27,
  • de naamgeving van het viaduct,
  • de graffiti op de glazen panelen boven de Vuursche Dreef,
  • het verlagen van de max. snelheid tot 100 km. per uur.

Een en ander wordt door RWS opgenomen binnen de eigen organisatie en zal later aan Samen voor Hollandse Rading worden teruggekoppeld.
Ook is de verlenging van het voetpad aan de Vuursche Dreef tot onder het viaduct besproken; hier zal Rijkswaterstaat later op terugkomen.

Inmiddels is 3Angle met het schoonmaken van de sloot achter de woningen aan de Spoorlaan (westzijde) gestart. De afwatering van de A27 wordt verbeterd door het slaan van putten. Voor de bestrijding van de Japanse Duizendknoop op de gemarkeerde plekken is geld gereserveerd en in het voorjaar wordt de beplanting aan het talud waar nodig vernieuwd. Afgesproken is dat RWS en 3Angle op een volgende bewonersavond de stand van zaken m.b.t. het onderhoud van de A27 nader zullen toelichten.

X