Brede participatie woningbouwopgave

De gemeente heeft recent nadere informatie verstrekt over het proces om nieuwe woningbouwlocaties te zoeken. Eind november start het proces van een brede bewonersparticipatie voor de woningbouwopgave van de gemeente.

Deze procedure is gekozen omdat de vorige planning van woningbouwlocaties niet goed is verlopen. Mede door het besluit van de gemeenteraad is er nu voor gekozen dat alle inwoners per kern of organisatie hun ideeën, kansen en (on-)mogelijkheden kunnen inbrengen.

Per kern/wijk vindt een digitale startbijeenkomst plaats. Men zal hiervoor het programma Zoom gebruiken. Voor Hollandsche Rading gebeurt dit op maandagavond 23 november. Wanneer u hiervoor belangstelling heeft, meld u dan vooraf aan per E-MAIL.

De vraag die daarbij voorligt is:
Hoe gaan wij de woningbouwopgave voor onze kern  invullen?

Bewoners worden uitgenodigd om vanuit de gedachte van het algemeen belang te komen met adviezen. Hoe een dorp dit organiseert is aan hen. Het kan zijn dat een kern/wijk het zo organiseert, dat er één breed gedragen advies uit komt. Maar er kunnen ook meerdere adviezen door verschillende groepen / bewoners gegeven worden.
Alle adviezen tezamen zullen door de gemeente worden gebundeld leiden tot begin volgend jaar een gemeentebreed advies aan de gemeenteraad.

In de startbijeenkomst wordt het proces verder toegelicht. Zie ook de Vierklank van 11 november 2020.

Na de startbijeenkomst zal de kerngroep van Samen voor Hollandsche Rading zich beraden hoe we dit proces voor onze kern verder kunnen begeleiden.

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Info op de website van de gemeente
X