Skip to main content

Druk bezochte avond op 7 maart 2018.

Veel bewoners uit Holl. Rading, maar ook belangstellenden uit Hilversum en Maartensdijk zorgden voor een uitpuilende zaal in De Paddenstoel. En zij kregen “waar voor hun geld”, namelijk standpunten van de lijsttrekkers van alle politieke partijen uit de gemeente De Bilt op een zevental stellingen.

1. Bent u voor of tegen verhoging van het budget onderhoud groen met 10% en meer zeggenschap van de bewoners hierbij? Bijna alle politieke partijen waren voor deze stelling en er werd daarbij aandacht gevraagd voor biodiversiteit.

2. In het kader van levensbestendig wonen moet iedereen voor zijn eigen hulpbehoevende buren zorgen. Deze stelling werd niet gesteund. Zorg en aandacht voor elkaar is een goede zaak, maar geen verplichting. Ook zijn er mogelijkheden binnen de WMO.

3. Gevolgen verbreding A27. Nu RWS zaken anders laat uitvoeren dan eerder voorgespiegeld voelen bewoners zich in de kou staan. RWS voerde in de procedure aan dat een niet bevoegd ambtenaar toezeggingen had gedaan. De politieke partijen van De Bilt tonen zich bereid de discussie met RWS aan te gaan om te zorgen dat de uitvoering voor bewoners geen bovenmatige negatieve gevolgen heeft, maar waarschuwen dat de huidige werkzaamheden niet te stoppen of aan te passen zullen zijn.

4. Een digitaal infobord bij de toegang tot Holl. Rading kreeg verschillende reacties. Sympathiek maar relatief duur. Dan moet de gemeente dit de andere kernen ook geven. En als Holl. Rading deze wil, dan gaat het ten koste van andere gewenste uitgaven uit hun budget.

5. Leeft Gebiedsgricht Werken voldoende bij de gemeente? Kreeg als reacties dat Holl. Rading een pilot is, maar dat het ook binnen het gemeentelijk apparaat een nieuwe ontwikkeling is. Duidelijk is dat partijen vinden dat bewoners en de gemeente moeten samenwerken om een gedragen gebiedsplan voor Holl. Rading te ontwikkelen.

6. Is bouwen “buiten de rode contouren” een optie? Een aantal partijen vindt dat dat nu mogelijk moet zijn, mits gedoseerd en met respect voor de natuur en in overleg met de bewoners

7. Moeten ruiters paardenpoep zelf opruimen? Kreeg de steun van alle politieke partijen.

Vanuit de zaal tenslotte werd een opmerking gemaakt over de hondenbelasting en over dat er niet gehandhaafd wordt.

Bewoners en politici kunnen terugkijken op een informatieve avond die aanwijzingen gaf over de standpunten van partijen.

Voor verdere info kijkt u op de stemwijzer

(verslag: Kees Floor)

X