Skip to main content

Presentatie werkzaamheden A27.

Op dinsdag 21 november 2017 gaf aannemer 3Angle in samenwerking met Rijkswaterstaat in het dorpshuis  een presentatie over de aanstaande werkzaamheden m.b.t. de verbreding  van de A27 en de geluidsschermen aan de  oostzijde (Spoorlaan). De bewoners van de Spoorlaan (even nummers plus de  eerste oneven nummers) waren uitgenodigd om kennis te nemen van de op handen zijnde activiteiten. Namens 3Angle gaf dhr. R. van den Dijssel een presentatie omtrent niet voorziene bomenkap, de plaatsing van geluidsschermen, de afwateringsopeningen in de geluidsschermen en de te plaatsen groenschermen.

Dhr. H. van Gend, betrokken bewoner aan de Spoorlaan, vroeg, mede op verzoek van dhr. R. Klaasen, waarom het geluidsscherm aan de oostzijde (in tegenstelling tot die van de westzijde) niet aan beide zijden geluidsabsorberend wordt uitgevoerd maar alleen aan de bewonerszijde (tuinzijde). Hij gaf een kleine presentatie met beelden van de toenmalige bouw van de huidige geluidswal en gaf daarin aan hoe geluid zich verplaatst. Zijn dringende oproep was om op zijn minst de geplande plaatsing van de schermen om te draaien. M.a.w. de absorberende laag aan de snelwegzijde. Afgesproken werd dat de deskundigen (Rijkswaterstaat, dhr. van Gend en dhr. Klaasen) hierover nader met elkaar  in gesprek gaan.

X