Skip to main content

Voetpad, fietspad en bomen

De provincie Utrecht heeft de bewoners per brief geïnformeerd over de werkzaamheden aan de Tolakkerweg die gepland staan om nog dit jaar uitgevoerd te worden alsmede welke doorgeschoven worden naar 2022.

Tegels

Zo worden nog dit jaar ongelijke tegels recht leggen in enkele voetpadgedeelten in Hollandsche Rading en in het fietspad. Nog uit te voeren onderhoudswerkzaamheden aan het fietspad worden doorgeschoven naar 2022 en zo mogelijk gecombineerd met andere werkzaamheden.

Berken

Ook over het planten van de berken langs de Tolakkerweg tussen de verkeerslichten en nr. 160 bevat de brief informatie. In een plattegrond toont de provincie op welke plekken berken geplant zullen worden zowel ter vervanging van gekapte bomen als aanvulling. Zo wil men een zo compleet mogelijke laanbeplanting realiseren. Er zullen volgens het overzicht 57 berken worden geplant, nog voor het einde van het jaar.

Doorfietsroute

Verder bekijkt de provincie of van het fietspad langs de weg een zgn. ‘doorfietsroute’ kan worden gemaakt. Dit zou passen in het uitgebreide fietsnetwerk in de provincie. Meer informatie hierover volgt in 2022.

Bouwborden

Tot slot heeft de provincie medegedeeld dat de bouwborden op 25 november zullen worden verwijderd.

X