Skip to main content

Bomenkap A27 gecompenseerd.

Beste bewoners,

Rijkswaterstaat heeft nabij het Dassenbosje te Hollandsche Rading West een perceel grond gekocht, waarop zij boscompensatie wenst te realiseren. Het gaat in totaal om 6,5 ha nieuw en gevarieerd bos, dat op het perceel direct ten oosten en noorden van het Dassenbosje wordt ingeplant en aansluit op de bosstrook bij de Schaapsdrift. De laatste jaren wordt het betreffende perceel vooral gebruikt voor de verbouw van mais.

Het bos geldt als boscompensatie voor de bomen langs de A27 die zijn gekapt voor de verbreding van de A27. Het inrichtingsplan voorziet in regulier bos overeenkomstig het dassenbosje, afgewisseld met vakken met wilde fruitbomen. In het middenstuk, daar waar ruimte is voor natuurlijke opslag van bomen en struiken, wordt bekeken of ruimte is voor 1 of meerdere poelen.

In het document dat u via de knop rechts kunt bekijken of downloaden, is een toelichting opgenomen ten aanzien van de compensatielocatie. Die toelichting is ook nodig voor het aanvragen van een vergunning voor het kunnen planten van de bomen. Als het goed gaat zal die aanplant komend plantseizoen (vanaf herfst 2020) kunnen plaatsvinden.

De locatie en het inrichtingsplan zijn tot stand gekomen in overleg met de gemeente De Bilt. De toelichting wordt op de website van “Samen voor Hollandsche Rading” geplaatst om mogelijke vragen voor de vergunningaanvraag te kunnen beantwoorden. Tevens wordt hiermee een groter bereik verwacht.

Tot slot zijn de plannen informatief besproken met Oot Verharen en Roos Söhne van de Werkgroep Groen van Samen voor Hollandsche Rading. Rijkswaterstaat heeft met Oot Verharen afgesproken dat zij de vragen verzamelt en doorstuurt. De reactie ontvangt u vervolgens van Rijkswaterstaat en/of de gemeente. Het e-mailadres van Oot Verharen is verharen.o@hetnet.nl.

Met vriendelijke groet,

Niels Hubbers
Rijkswaterstaat A27/A1
niels.hubbers@rws.nl

X