Skip to main content

Digitale bijeenkomst 1 december

Overleg van dorpsbewoners uit Hollandsche Rading met de wijkagenten Laura van de Kraats en Huib van Driel en gebiedsmakelaar van de gemeente De Bilt, Bas van Hell.

 1. Het aantal meldingen bij de politie over 2021 tot medio november voor Holl. Rading betrof o.m.:

Woninginbraak                                       2
Garage-inbraak                                       2
Bedrijfsinbraak                                       2
Auto-inbraak                                           0
Overlast                                                  20,     waarvan Jeugd    8
Ruzie, burenruzie                                 12      (misschien zijn hier dubbeltellingen bij)
Verkeersongevallen                              11
Totaal aantal relevante meldingen:  98

 1. Over het algemeen voelen bewoners zich veilig in ons dorp:
  Dit beeld werd eerder bevestigd in gehouden bewonersenquêtes.
  Dat heeft te maken met dat het een klein dorp is, dat mensen op elkaar letten en dat er een beperkt aantal uitvalswegen is.De politie benadrukt het belang ervan dat bewoners zaken melden bij de politie of aangifte doen. Want op deze cijfers baseert de politie haar inzet.
 2. Beide wijkagenten:
  Werken al meer dan 15 jaar bij de politie en werken nu al meer dan 1,5 jaar samen als wijkagenten voor de 4 groene kernen van de gemeente De Bilt, w.o. Holl. Rading.Zij zien als hun taak:
  – Aanspreekpunt zijn voor problemen in de wijk
  – Informatie verzamelen over problemen in de wijk.
  – Bij moeilijkheden t.a.v. personen het probleem analyseren, oplossen en wanneer geïndiceerd gericht doorverwijzen, naar bijv. Sociaal Team, SSW, GGD e.d.
 3. Wat te doen bij calamiteiten en/of vermoeden van strafbare feiten?:
  – 112 bij spoed bellen, als de dader nog in de buurt is of er vermoeden is van een verdachte situatie
  – 0900 88 44 voor overige meldingen of als je overdag de wijkagent wil spreken
  – De wijkagenten benaderen via politie.nl, dan wordt binnen 2 dagen contact opgenomenDe politie volgt niet de meldingen op de App Veilig Hollandsche Rading, omdat daarmee de indruk wordt gewekt dat de politie op de hoogte is en er dan misschien geen melding meer wordt gedaan.Zwerfafval behoort niet tot het domein van de politie; dit ressorteert onder de gemeentelijke Boa’s.
 4. Veiligheid op de weg:
  De politie mag niet controleren of je je houdt aan de max. snelheid van 30 km in het betrokken gebied. Dit is staand beleid. Bij herhaalde excessen op dit gebied kan men de politie wel inschakelen.
  Hollandsche Rading heeft nu tijdelijk de beschikking over een Smiley. Die is beschikbaar gesteld via de gemeente. Smileys hebben een functie als ze tijdelijk ergens worden geplaatst.
  Het advies is ook dat bewoners zelf hierop elkaar aanspreken.Een voorbeeld van een gezamenlijke actie van bewoners met de gemeente is de plaatsing van bakken aan het begin van de Spoorlaan. Maar de huidige bakken zullen worden vervangen en er zal ruimte gemaakt worden voor voetgangers en fietsers.Een vijftal bewoners uit Hollandsche Rading heeft zich opgegeven te willen meedenken over de veiligheid van het verkeer. Thijs van der Wel zal deze mensen in januari uitnodigen voor een eerste overleg met elkaar.Vanuit de bewoners kwam vervolgens de suggestie om het  resterend gedeelte van de Vuursche Dreef richting De Paddenstoel ook 30 km. te maken gezien het toeristisch karakter en ongelukken die zich hier hebben voorgedaan.
 5. Veiligheid geparkeerde auto’s onder het viaduct en bij P&R:
  Omdat er een aantal malen diefstal voorkwam uit daar geparkeerde auto’s kwam de suggestie daar een camera neer te hangen, die ook in- en uitrijdend verkeer bekijkt. De politie mag dit niet doen en de voormalige burgemeester heeft dit eerder om privacy-redenen ook tegengehouden. De NS mag evenmin camera’s plaatsen die gericht zijn op de openbare weg.
  Particulieren en bedrijven mogen wel hun bezit met een camera beveiligen, maar die camera mag niet exclusief op openbaar terrein gericht zijn. Misschien dat Perron Peet geïnteresseerd is om een camera te plaatsen?
  Bij calamiteiten kan de politie de beelden van een camera vorderen.
 6. Veiligheid fietspad langs Tolakkerweg, bebouwd gedeelte:
  Een bewoonster vraagt aandacht voor het uitrijden van haar perceel met de (tegenwoordig) heel snelle fietsen en Ebikes die langs racen. De politie is bereid deze zaak zelf in ogenschouw te nemen en zal hiervoor een afspraak maken.
  Hierop werd gereageerd dat deze weg valt onder de provincie Utrecht en dat deze plannen gaat ontwikkelen voor zgn. snelfietsroutes, mogelijk ook langs de Tolakkerweg?
 7. Veiligheid parkeerplaats GNR langs de Vuursche Dreef:
  ’s Avonds blijven hier wel auto’s geparkeerd staan. In het verleden werd hier gedeald. Als maatregel hiertegen werd dan laat op de avond de slagboom gesloten. Een bewoner vertelt dat daardoor activiteiten zich toen verplaatsten naar verderop richting bos. Duidelijk is dat de politie Hilversum hier niet zal surveilleren.
  In eerste instantie zullen we de boswachter van het GNR die in Hollandsche Rading woont vragen naar zijn bevindingen.
 8. Evaluatie van deze bijeenkomst:
  Jammer dat we deze kennismaking niet in het dorpshuis hebben kunnen organiseren en dat de politie haar spreekuur daar ook niet heeft kunnen houden. Maar ondanks dat is deze digitale ontmoeting door alle aanwezigen als een heel nuttig alternatief ervaren.
  De beide wijkagenten worden voor hun tijd en informatie bedankt en de bewoners voor hun inbreng.

Verslag: Kees Floor

Hier bereikt u de wijkagenten

Klik op de afbeelding om te vergroten.

X