Straatarm De Bilt moet snijden: geen tegoedbonnen voor mantelzorgers, minder hulp aan kwetsbare burgers

Tekst en foto overgenomen uit het AD van 1 mei 2020

De armlastige gemeente De Bilt staat aan de vooravond van misschien wel de meest ingrijpende en pijnlijke bezuinigingsslag ooit. Vooral de kwetsbaren in De Bilt gaan het merken.

De geldkraan gaat dicht om zorgelijke tekorten weg te werken en te voorkomen dat de gemeente afglijdt naar verscherpt toezicht door de provincie. Pijnlijke bezuinigingen zijn onvermijdelijk. Daarvan zullen vooral mensen die gebruik maken van de regiotaxi, huishoudelijke hulp, tafeltje-dek-je, welzijnswerk en mantelzorgers de dupe zijn.

Een greep uit de plannen: huishoudelijke hulp nog maar twee uur per week vergoed, de regiotaxi rijdt minder zones, mantelzorgers krijgen geen tegoedbonnen meer en wie aanpassingen aan zijn woning nodig heeft, moet verhuizen. Ook staan subsidies op de schop voor welzijnsclubs zoals Humanitas, Samen De Bilt, Handje Helpen en tafeltje-dek-je. Deze maatregelen volgen op eerder doorgevoerde bezuinigingen in het sociaal domein.

Ingrijpend

Vandaag legt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt een keuzemenu aan ingrijpende bezuinigingsmaatregelen op Wmo en Jeugdzorg voor aan de gemeenteraad. Deze maatregelen volgen op al eerder doorgevoerde bezuinigingen op het sociaal domein.
Om zorg voor de meest kwetsbare inwoners beschikbaar en betaalbaar te houden, moeten er impopulaire keuzes gemaakt worden. Zulke keuzes worden nu aan de raad voorgelegd als ‘knoppen om aan te draaien’.

De kostenoverschrijding op Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Jeugd loopt inmiddels op tot een verwacht tekort van 950.000 euro, boven de laatst vastgestelde begroting 2019 die al een tekort liet zien van 2,7 miljoen.

Pijnlijk

Wethouder Madeleine Bakker (CDA), met jeugdzorg in haar portefeuille, kan het niet mooier maken dan het is:  ,,De raad krijgt hiermee keuze uit maatregelen, waaronder ook pijnlijke of zeer moeilijk uitvoerbare maatregelen. Ook het college beseft dat het kiezen tussen kwaden is: elke ingreep raakt het welbevinden van inwoners. Maar de snelle toename in de zorgvraag van de afgelopen jaren en de daardoor stevig toegenomen kosten vragen hierom.”

Een enkele maatregel is direct uitvoerbaar, de meeste maatregelen vragen om nadere uitwerking. ,,De raad kan zich de komende weken informeren en uitspreken over welke maatregelen verder uitgewerkt moeten worden.”

Geldnood

Net als veel gemeenten heeft de gemeente De Bilt moeite om de wettelijke zorgtaken goed uit te voeren met het geld dat de Rijksoverheid daarvoor beschikbaar heeft gesteld. Zowel de Jeugdwet als de Wmo kennen voor de uitvoering ervan geen budgettair plafond: zorg moet volgens deze wetten geleverd worden. De budgetten vanuit het rijk voor de uitvoering zijn echter wel gelimiteerd, waardoor De Bilt net als veel andere gemeenten in geldnood zit.

,,Vermogende mensen met een zorgindicatie, die eerst zelf een schoonmaker inhuurden voor 15 euro per uur, kunnen nu net als mensen met een laag inkomen voor 19 euro per maand huishoudelijke hulp krijgen via de gemeente. Die kloppen nu bij ons aan”, licht GroenLinks-wethouder Anne Brommersma (Wmo) toe.

Dure voorzieningen

Maar de oplopende kosten voor de jeugd- en ouderenzorg zijn niet de enige oorzaak van de geldproblemen in De Bilt. De gemeente zag het eigen vermogen in 15 jaar verdampen met 37 miljoen euro. De gemeente heeft de afgelopen jaren te weinig verdiend met onder meer grondverkopen en te veel uitgegeven aan dure verliesgevende voorzieningen zoals het nieuwe zwembad.

Het college wil de maand mei gebruiken om de verschillende maatregelen met de raad te bespreken. De besluitvorming wordt voor het zomerreces verwacht. In 2021 gaat de burger in De Bilt de pijn voelen van de bezuinigingen.

De Bilt gaat flink snijden: ook de regiotaxi gaat minder rijden © Jeroen Stoops

X