Antwoord op vragen en de vervolgstappen

Op 12 februari jongstleden was in het dorpshuis de inloopavond over de geplande onderhoudswerkzaamheden aan de N417 (Tolakkerweg – Koningin Wilhelminaweg) in Hollandsche Rading en Maartensdijk. Zoals de provinciemedewerkers hadden toegezegd, ontvingen alle inwoners die toen aanwezig zijn geweest op 7 mei 2020 via e-mail een terugkoppeling van die bijeenkomst.

De opkomst was met ruim 75 bezoekers groot. Het geplande onderhoudswerk aan de N417 leeft dus bij veel aan- en omwonenden. De betrokkenheid die op de bijeenkomst ervaren werd, wordt zeer gewaardeerd.

Tijdens de avond werden veel vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Hieronder vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen en opmerkingen en ook de vervolgstappen. Voor de antwoorden op de meer gedetailleerde en locatiespecifieke vragen, neemt de provincie de komende tijd contact op met de betreffende vragenstellers.

Terugkoppeling inloopbijeenkomst N417

Op 12 februari 2020 was er een inloopbijeenkomst van de provincie Utrecht over de geplande wegwerkzaamheden aan de N417 (Koningin Wilhelminaweg/Tolakkerweg) in Maartensdijk en Hollandsche Rading. De wegwerkzaamheden betreffen de aanleg van een zonnepanelenfietspad (in juli/augustus 2020) en het groot onderhoud aan de weg (in september/oktober 2020). Ruim 75 bewoners en andere belanghebbenden/belangstellenden bezochten de bijeenkomst die gehouden werd in het Dorpshuis van Hollandsche Rading.

Tijdens de inloopbijeenkomst presenteerde de provincie Utrecht de plannen voor de uitvoering. Medewerkers van de provincie Utrecht, gemeente De Bilt, Strukton (aannemer zonnepanelenfietspad), Nebest (plan groot onderhoud), Buko (omleidingsroutes) en Hanselman (bouwkundige vooropnames) waren aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

Samenvatting van de reacties met antwoorden

Na afloop van de bijeenkomst zijn alle vragen, opmerkingen en schriftelijke reacties nog eens doorgelopen en gerubriceerd. De vaak voorkomende vragen en opmerkingen zetten we hieronder op een rij met onze beantwoording.

 1. De planning is op dit moment globaal aangegeven. Wanneer is er een meer gedetailleerde planning beschikbaar?
  Antwoord: De uitvoeringsplanning voor het groot onderhoud is op dit moment inderdaad globaal bekend (september/oktober 2020). In juli 2020 is bekend welke aannemer het groot onderhoud gaat uitvoeren. Vanaf dat moment wordt de planning verder in detail uitgewerkt. Wel is al bekend dat de werkzaamheden in een aantal weekenden zullen worden uitgevoerd. Doordeweeks is er geen of slechts geringe overlast. Aanliggende panden zijn doordeweeks gewoon bereikbaar. Zodra de detailplanning er is, worden omwonenden en overige belanghebbenden geïnformeerd. De uitvoering van het zonnepanelenfietspad staat nog steeds gepland in de periode 17 juli – 31 augustus 2020. Vooralsnog leiden de recente Coronamaatregelen niet tot een vertraging in de geplande uitvoeringswerkzaamheden.
 2. Kan de weg tussen de bebouwing van Hollandsche Rading iets breder gemaakt worden?
  Antwoord
  : De N417 is op het gedeelte tussen de bebouwing van Hollandsche Rading smal. Er is geen ruimte aanwezig om de weg op dit gedeelte iets breder te maken. Wel worden de huidige trottoirbanden vervangen door zogenaamde “RWS-banden” (afgeschuinde trottoirbanden). Met deze schuine trottoirbanden zal er bij eventuele stuurfouten minder snel schade ontstaan aan banden en velgen.
 3. Kan het tegelvoetpad langs de N417 ter hoogte van “Onvergetelijk Leven” in Hollandsche Rading opgeknapt worden?
  Er zijn hier veel mensen met rollators en scootmobielen. Dit betreft het voetpad tussen Tolakkerweg 33 en Tolakkerweg 47, over een lengte van circa 200 meter.Antwoord: We danken de vragenstellers voor het afgegeven signaal en vinden ook dat het voetpad opgeknapt moet worden. Daarom hebben we besloten om het betreffende voetpad alsnog mee te nemen bij de uitvoering.
 4. Is het mogelijk om de rotondes op de N417 een groenere uitstraling te geven, ook ter bevordering van de biodiversiteit?
  Antwoord
  : Het (verder) vergroenen van de rotondes maakt op dit moment geen deel uit van de onderhoudswerkzaamheden. De enige rotonde die op dit moment nog geen groene uitstraling heeft is de rotonde in Maartensdijk ter hoogte van de Dorpsweg. Wij onderzoeken de mogelijkheid om deze rotonde een onderhoudsvriendelijke groene invulling te geven. Zodra hierover meer bekend is, laten we dat weten.
 5. De uitritten van de woningen aan de Tolakkerweg in de bebouwde kom van Hollandsche Rading komen direct uit op het fietspad. Je kan de fietsers niet zien aankomen. Van de provincie mogen geen spiegels geplaatst worden. Hoe kan deze situatie veiliger gemaakt worden?
  Antwoord
  : Standaard plaatst de provincie inderdaad geen spiegels, maar we zullen hier opnieuw naar kijken en de mogelijkheden bespreken met de betreffende bewoners aan de Tolakkerweg in Hollandsche Rading.
 6. Kunnen er bij de voetgangersoversteekplaatsen in Hollandsche Rading knipperlichten in het wegdek geplaatst worden? Dit ter verhoging van de verkeersveiligheid.
  Antwoord: De zichtbaarheid van de oversteken verbeteren we binnenkort (in juni/juli) door boven de oversteken extra verlichting te plaatsen. Op de presentatietekening N417– Hollandsche Rading is een voorbeeld weergegeven van de extra verlichting. U vindt deze tekening op de website www.provincie-utrecht.nl/n417. De overige onderhoudswerkzaamheden staan gepland in september en oktober van dit jaar. Het toepassen van knipperlichten in het wegdek is voor deze oversteken overwogen. Wij gaan er van uit dat de nu voorgestelde extra maatregelen toereikend zijn om de verkeersveiligheid bij de oversteken te verbeteren. Te veel knipperende lampen geven een onrustig wegbeeld.
 7. Zouden er spiegels geplaatst kunnen worden bij de zijwegen van de Tolakkerweg, bij het ‘rondje’ (nr. 81 t/m 117) en het ‘vierkantje’ (nr. 34 t/m 82) in Hollandsche Rading? Dit zou de veiligheid verhogen.
  Antwoord
  : Wij zullen nader onderzoeken of er extra maatregelen nodig zijn ter hoogte van de genoemde zijwegen en welke maatregelen dit dan zouden moeten zijn. Zodra hierover meer bekend is, laten wij dat weten.

Fietsstraat in Maartensdijk

Tijdens de inloopavond was het inrichtingsvoorstel voor de korte fietsstraat in Maartensdijk ter hoogte van de parallelweg nog niet gereed. Inmiddels hebben wij er een tekening van waarop de huidige parallelweg over een lengte van 100 meter is uitgevoerd als een fietsstraat. Daarbij wordt het huidige grijze asfalt van de parallelweg vervangen door rood asfalt met aan weerszijden een kleine strook grijs asfalt. Doel van deze aanpassing is om duidelijk te maken dat hier veel fietsers rijden. De afmetingen van de parallelweg blijven gelijk, evenals de langs liggende parkeerplaatsen. Op de website van de provincie vindt u het inrichtingsvoorstel bij de downloads.

Informatie over de uitvoering

In juli is bekend welke aannemer de onderhoudswerkzaamheden in september en oktober gaat uitvoeren. Voor de aanleg van het zonnepanelenfietspad in juli/augustus is al een aannemer gevonden: Strukton. We weten inmiddels dat Strukton de N417 gedurende één weekend afsluit voor gemotoriseerd verkeer, tussen de rotonde Achterweteringseweg en de bebouwde kom van Maartensdijk.

Ruim voordat de aannemers aan de slag gaan, informeren wij u nader en meer gedetailleerd over de planning van de werkzaamheden en de verkeersmaatregelen. We streven er uiteraard naar om de werkzaamheden uit te voeren met zo min mogelijk hinder voor het verkeer en de omgeving.

Aan dit communicatiebericht kunnen geen rechten worden ontleend

Webdossier en mailadres

Deze terugkoppeling kunt u ook lezen of downloaden:

Download de terugkoppeling

Voor het project N417 is een dossier gemaakt op de website van de provincie Utrecht met daarin achtergrondinformatie en actuele informatie over het project:

Ga naar het dossier op de website van de provincie

Vragen over het project kunt u e-mailen:

Stel een vraag of reageer via e-mail
X