Brief aan BAM en provincie

De werkzaamheden omtrent het onderhoud aan de Tolakkerweg/N417 liggen al enige tijd stil. Er blijven zaken liggen en sommige onderdelen zijn niet goed uitgevoerd. Daarom heeft Fred Houtman een inventarisatie gehouden om de problemen te verzamelen die de bewoners ervaren. Dit is bij elkaar gezet in een brief aan de omgevingsmanager van BAM en de projectcoördinator van de provincie. Hieronder de tekst zoals die op 22 december 2020 is verzonden.

Beste Debby Schoolen en Arian Korteland,

Op de App van de BAM is te lezen dat de opknapbeurt aan de N417 is afgerond, op het fietspad tussen Maartensdijk en Hollandsche Rading na. Dit wekt verbazing bij de buurtbewoners omdat er volgens hen over een officiële oplevering niets bekend is en er vele zaken aan de Tolakkerweg in Hollandsche Rading nog niet zijn opgelost.
Ik heb de vragen en commentaren van de buurtbewoners geïnventariseerd via de Nextdoor app en de veiligheidsapp Hollandsche Rading en in deze brief gebundeld. De bewoners vragen zich af wanneer deze onderwerpen worden aangepakt?

 1. Het voetpad langs de N417 aan de westkant van Hollandsche Rading.
  Dit voetpad is, op enkele plekken na, niet verbeterd terwijl het grootste deel ervan in zeer slechte staat is (zie ook de foto’s als voorbeeld) en daardoor vooral voor de ouderen zeer gevaarlijk om te lopen. Het is vreemd dat terwijl de automobilist nu over superstrak asfalt rijdt, de lopende mens moet uitkijken niet te struikelen over ongelijke tegels. Misschien overbodig om te vermelden dat bij ongelukken ten gevolge hiervan, de wegbeheerder aansprakelijk is?
 1. De voetpadheuvel bij het stoplicht / de voetgangersoversteekplaats aan de zijde van de Vuursche Dreef.
  Het is een erg hoge opstap met een extra rand. Moeilijk voor ouderen om hier op en af te stappen. De klinkers zijn hier los ingelegd, hier en daar onregelmatig, met onvoldoende zand ertussen en niet ingetrild.  Dit is toch een plek die veel voetgangers moeten gebruiken om over te steken, naast de oversteekplaats voor fietsers.
 1. Het fietspad aan de oostzijde van de N417.
  Hoewel er hier en daar tegels opnieuw gelegd zijn, blijven er vele onregelmatige plekken over, onder andere niet goed aansluitende tegels bij putten. Tevens staan er bij regen plassen bij de oprit van het Chinese restaurant.
 1. Diepliggende put
  De put in de overgang van rijbaan naar fietspad tussen nummer 21 en 23  ligt 4 à 5 cm dieper dan de bestrating eromheen. Dit betekent voor wandelaars een zeer gevaarlijke struikelplek, voor fietsers een lekrijplek en is zelfs voor parkerende auto’s onaangenaam. Deze plek is voor mijn eigen praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie, waar veel ouderen die slecht ter been zijn oversteken.
 1. De voorziening voor bromfietsers om van fietspad naar rijbaan te komen.
  De overgangen voor bromfietsers om te wisellen tussen rijbaan en fietspad (richting Maartensdijk) bestaat nu uit zand aan allebei de zijden van de rijbaan. Het bord “bromfietsers op de rijbaan” ligt plat. Moeten bromfietsers nog maandenlang toch over het fietspad binnen de bebouwde kom rijden of buiten de bebouwde kom op de  rijbaan blijven? Dit creëert allebei een gevaarlijke situatie en dient snel opgelost te worden.
 1. De overgang oud-nieuw asfalt
  Bij hectometerpaal 6,6 sluit de nieuwe asfaltlaag aan op de oude. Deze overgang is sterk / groot. Blijft dit zo of gaat dit nog veranderen?
 1. Het voorrangsbord bij kruispunt met Vuursche Dreef.
  Door een bewoner is reeds via e-mail bij zowel de BAM als de provincie aangekaart dat dit bord gevaar oplevert voor fietsers. Volgens de BAM hoort dit bij de provincie, maar die heeft niet gereageerd. Fietsers kunnen hier hun schouder of hoofd aan stoten. De deuken in het bord geven aan dat dit al een aantal keren gebeurd is.
 1. De snelheid van de auto’s en het gevaar hierdoor.
  Het strakke asfalt is fijn door minder geluid, maar vormt een stimulans om (nog) sneller te rijden. Als belangrijke doorgaansweg is, voor een klein deel van de automobilisten, de N417 een plek om zeer snel door de bebouwde kom te rijden. Dit gebeurt vooral in na 20.00 en voor 07.30. Hierbij worden af en toe geschatte snelheden gehaald van rond de 100 kilometer per uur. Hierover hebben de bewoners al vaak geklaagd en al vaak om passende maatregelen gevraagd. Het enige dat gebeurt is heel af en toe een snelheidscontrole door politieagenten overdag. Door hun zichtbaarheid passen mensen voor dat moment hun snelheid aan. Bovendien wordt er in de avond, nacht en vroege ochtend met veel hogere snelheden gereden dan overdag. Is het mogelijk om camera’s te installeren?
 1. De zebrapaden en veiligheid.
  Er is nu alleen gekozen om de verlichting boven de zebrapaden te verbeteren. Een citaat uit de (informatie-avond)terugkoppeling: “Het toepassen van knipperlichten in het wegdek is voor deze oversteken overwogen. Wij gaan er van uit dat de nu voorgestelde extra maatregelen toereikend zijn om de verkeersveiligheid bij de oversteken te verbeteren. Te veel knipperende lampen geven een onrustig wegbeeld.” Door de hoge snelheden die, vooral ’s avonds, ’s nachts en in de vroege ochtend, op de N417 binnen de bebouwde kom gereden worden, blijven de oversteekplaatsen gevaarlijk. Daarnaast is het zo dat er tijdens de ochtendspits nauwelijks voor de zebrapaden gestopt wordt door de automobilisten. Zeer storend voor de wijkbewoners, waaronder bijvoorbeeld de kinderen, die altijd over moeten steken naar het fietspad. Mijn jongste zoon heeft een keer de auto’s geteld die doorreden nadat hij op de knop had gedrukt en de lichten van het zebrapad flitsten: 43 auto’s. Alleen de (nachtelijke) verlichting verbeteren heeft zeer weinig invloed op de veiligheid. De indruk bestaat dat het creëren van een “onrustige wegbeeld” juist snelheidsremmend werkt
 1. De chicanes.
  De bebording & middenbermen ontbreken nog bij de chicanes en leveren daardoor gevaar op door hoge snelheden en gebruik van de linker rijstrook. Het is niet te verklaren waarom een ingreep die de veiligheid moet vergroten, maandenlang achterwege kan blijven.
  Wanneer gaan deze geplaatst worden? Tevens maakt men zich zorgen over (het effect van) de wijze van uitvoeren, middels een op het asfalt “geplakte” middenberm.
 1. Het uitzicht vanaf de opritten.
  Het is extreem gevaarlijk om vanuit de opritten het fietspad op te rijden. Dit heeft te maken met de hoge snelheden van de fietsers, e-bikers, racefietsers en snorfietsers die op het fietspad horen te rijden. Tevens gebruiken de speed pedelics en de bromfietsers regelmatig het fietspad, waarbij er snelheden van 45 km per uur niet ongewoon zijn. Vreemd genoeg wordt er vaak ook doorgereden, wanneer er iemand heel erg langzaam vanuit de uitrit het fietspad opkomt en de auto allang zichtbaar is voor de fietser / bromfietser.
  Er is reeds verschillende malen door de bewoners gevraagd om spiegels, of het zelf mogen plaatsen van spiegels, maar dit is altijd afgewezen. Na de vele bijna-ongelukken, die regelmatig gebeuren, vragen de bewoners zich af, wat voor ongeval er moet gebeuren voordat er serieus wordt overlegd met de bewoners over de mogelijkheden tot verbetering van de veiligheid. Ten overvloede citeren we ook hier de eerder genoemde terugkoppeling: Standaard plaatst de provincie inderdaad geen spiegels, maar we zullen hier opnieuw naar kijken en de mogelijkheden bespreken met de betreffende bewoners aan de Tolakkerweg in Hollandsche Rading.”
 1. Spiegels bij zijwegen.
  Ter hoogte van het “rondje” en het “vierkantje” moet verkeer de rijbaan op of deze kruisen. In de terugkoppeling wordt n.a.v. vragen hierover gemeld: Wij zullen nader onderzoeken of er extra maatregelen nodig zijn ter hoogte van de genoemde zijwegen en welke maatregelen dit dan zouden moeten zijn. Zodra hierover meer bekend is, laten wij dat weten.”
  Bewoners nemen aan dat dit onderzoek is uitgevoerd en vragen zich af waar de resultaten zijn in te zien.
 1. De bomen.

  • Indertijd is aan de orde gekomen om samen met bewoners te inventariseren waar het bomenbestand langs de weg weer aangevuld moet en kan worden. Er is in de loop der jaren een aantal bomen gekapt maar niet vervangen. Het lijkt een goed moment om dit op te pakken.
  • Er zijn aan allerlei bomen markeerlinten bevestigd. Mogen deze eraf?

Ik stel voor om gezamenlijk een keer door Hollandsche Rading te lopen en de knelpunten te bekijken. Gaarne zie ik uw antwoord tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Fred Houtman

X