54 volwassen bomen worden vervangen

De provincie Utrecht heeft op 9 januari 2021 in een brief aan de bewoners van Hollandsche Rading aangekondigd dat op de Tolakkerweg en Koningin Wilhelminaweg (de N417) 54 berkenbomen gekapt gaan worden.

Bewoners niet betrokken

Bijzonder storend is dat wederom niet iedereen in het dorp de brief van de provincie heeft gehad. In de communicatie over de aanpak van de Tolakkerweg en de wegafsluitingen is dit de laatste tijd vaker gebeurd.
Tevens is er, bij ons weten, over de bomen geen enkel overleg geweest met de plaatselijke bewonersvereniging en evenmin is er een andere vorm van participatie / inspraak van bewoners geweest.

“Onveilige” bomen

De nieuwe bomenkap is volgens de provincie nodig omdat “het gaat om verkeersonveilige bomen die onvoldoende vitaal naar de toekomst zijn”. “Voor de verwijderde bomen worden evenveel nieuwe gelijksoortige exemplaren terug geplant”. De werkzaamheden vinden plaats van 14 t/m 27 januari.

Enige jaren terug heeft de Provincie Utrecht voor eenzelfde beleidsvoornemen boomchirurg Jørn Copijn geconsulteerd. Hij heeft toen geconstateerd dat er geen acute noodzaak tot kap aanwezig was en dat het aanzicht van de laan met berkenbomen van cultuurhistorische waarde is om te behouden.

Dit beleid van de provincie tot acute bomenkap bevreemdt des te meer omdat er door de Provincie tijdens de eerdere werkzaamheden voor groot onderhoud aan de weg van vorig jaar niets is gezegd over een bomenkap na voltooiing van die onderhoudswerkzaamheden en we eerder positief overleg met de provincie hebben gehad, bijvoorbeeld om om ecologische redenen het maaibeheer aan de bermen aan te passen. Ook de zeer korte periode tussen de aankondiging en de uitvoering doet vermoeden dat de provincie de maatregel snel wil uitvoeren zonder mogelijkheid om bezwaar te maken.

X