Na brieven van de vereniging en bewoners

Na ontvangst van de brief van de provincie over de voorgenomen bomenkap op 14 januari, heeft dorpsbewoner Fred Houtman op Nextdoor en Whatsapp zijn onvrede over deze gang van zaken met de dorpsbewoners gedeeld en opgeroepen tot reacties.
Zowel Fred als Samen voor Hollandsche Rading hebben vervolgens ieder een brief (per e-mail) gestuurd aan de provincie met een klacht en bezwaar tegen de door de provincie gevolgde procedure. Wij hebben verzocht het besluit tot uitvoering van deze bomenkap op te schorten en eerst constructief overleg met bewoners over deze zaak mogelijk te maken en het voor bewoners mogelijk te maken eerst een second opinion te krijgen over de noodzaak van deze bomenkap.

De provincie heeft als volgt gereageerd: “Voor wat betreft het kappen van niet vitale bomen langs de N417 hebben we de werkzaamheden van komende donderdag en vrijdag stopgezet. We weten dat de bomen voor de omgeving heel belangrijk zijn en nemen daarom nogmaals extra tijd voor meer draagvlak. Ook hebben wij vanuit de omgeving een extra bomenspecialist aangedragen gekregen. We hebben afgesproken om onze bomen-analyse, opgesteld door onze bomenspecialist,  samen met hem te bespreken en te bekijken waar eventuele knelpunten zijn.”

X